خدمات تلفن همراه تبیان

قرآن تبیان - جزء 30 - حزب 59 - سوره بروج - صفحه 590- بصورت تصویری ، قرآن عثمان طه با کیفیت بالا


فِی لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ
22 - ‌که‌ ‌در‌ لوح‌ محفوظ ‌است‌


صفحه : 590
قرآن  عثمان طه با کیفیت بالا صفحه 590تعویض تصویر 

1 - قسم‌ ‌به‌ آسمان‌ ‌که‌ برج‌ها دارد،

2 - و قسم‌ ‌به‌ روز موعود،

3 - و قسم‌ ‌به‌ شاهد و مشهود [‌که‌ همه‌ ‌در‌ دیدگاهند]،

4 - مرگ‌ ‌بر‌ آدم‌ سوزان‌ خندق‌

5 - [خندق‌های‌] پر ‌از‌ آتش‌

6 - ‌آن‌ وقت‌ ‌که‌ کنار ‌آن‌ نشسته‌ بودند

7 - و نظاره‌گر شکنجه‌ای‌ بودند ‌که‌ ‌بر‌ مؤمنان‌ می‌رفت‌

8 - و ‌از‌ ‌آنها‌ انتقام‌ نمی‌گرفتند جز ‌این‌ ‌که‌ آنان‌ ‌به‌ خدای‌ شکست‌ ناپذیر ستوده‌ ایمان‌ آورده‌ بودند

9 - خدایی‌ ‌که‌ حکومت‌ آسمان‌ها و زمین‌ خاص‌ اوست‌، و ‌خدا‌ ‌بر‌ همه‌ چیز شاهد ‌است‌

10 - همانا کسانی‌ ‌که‌ مردان‌ و زنان‌ مؤمن‌ ‌را‌ آزردند، سپس‌ ‌از‌ ‌آن‌ باز نگشتند، عذاب‌ دوزخ‌ و عذاب‌ آتش‌ سوزان‌ ‌برای‌ آنهاست‌

11 - همانا کسانی‌ ‌که‌ ایمان‌ آوردند و اعمال‌ شایسته‌ انجام‌ دادند، برایشان‌ باغ‌هایی‌ ‌است‌ ‌که‌ نهرها ‌از‌ زیر درختان‌ ‌آن‌ جاری‌ ‌است‌ ‌این‌ ‌است‌ ‌آن‌ کامیابی‌ بزرگ‌

12 - همانا صلابت‌ قهرآمیز پروردگارت‌ شدید ‌است‌

13 - همانا اوست‌ ‌که‌ خلق‌ ‌را‌ پدید می‌آورد و همو باز می‌گرداند

14 - و اوست‌ آمرزگار و دوستدار [مؤمنان‌]

15 - و صاحب‌ ارجمند عرش‌

16 - آنچه‌ ‌را‌ بخواهد کننده‌ ‌است‌

17 - آیا خبر ‌آن‌ سپاهیان‌ ‌به‌ تو رسیده‌ ‌است‌!

18 - سپاه‌ فرعون‌ و ثمود!

19 - بلی‌، کافران‌ همواره‌ ‌در‌ حال‌ تکذیبند

20 - و ‌خدا‌ ‌از‌ ‌هر‌ سو ‌به‌ ‌آنها‌ احاطه‌ دارد

21 - آری‌، ‌این‌ قرآن‌ ارجمند ‌است‌

22 - ‌که‌ ‌در‌ لوح‌ محفوظ ‌است‌


مشخصات :
قرآن تبیان - جزء 30 - حزب 59 - سوره بروج - صفحه 590
قرائت ترتیل سعد الغامدی-آيه اي-باکیفیت(MP3)
بصورت فونتی ، رسم الخط quran-simple-enhanced ، فونت نیریزی
با اندازه فونت 25px
بصورت تصویری ، قرآن عثمان طه با کیفیت بالا

مشخصات ترجمه :
Quran Translation
# Name: بهرام پور
# Translator: Abolfazl Bahrampour
# Language: Persian
# ID: fa.bahrampour
# Last Update: November 29, 2013
# Source: Tanzil.net


دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,702,445,644