خدمات تلفن همراه تبیان

قرآن تبیان - جزء 30 - حزب 59 - سوره نازعات - صفحه 583- بصورت تصویری ، قرآن عثمان طه با کیفیت بالا


هَلْ أَتَاکَ حَدِیثُ مُوسَى
15 - آیا داستان‌ موسی‌ ‌به‌ تو رسیده‌ ‌است‌!


صفحه : 583
قرآن  عثمان طه با کیفیت بالا صفحه 583تعویض تصویر 
31 - مسلما ‌برای‌ پارسایان‌ کامیابی‌ بزرگی‌ ‌است‌

32 - باغ‌ها و انواع‌ انگورها

33 - و دختران‌ نارپستان‌ همسال‌

34 - و جام‌های‌ سرشار

35 - نه‌ سخن‌ ناروا ‌در‌ ‌آن‌ می‌شنوند و نه‌ دروغی‌

36 - پاداشی‌ ‌است‌ ‌از‌ پروردگارت‌ و بخششی‌ ‌است‌ ‌به‌ حساب‌

37 - پروردگار آسمان‌ها و زمین‌ و آنچه‌ میان‌ آنهاست‌، خدای‌ رحمان‌ ‌که‌ [مردمان‌] ‌را‌ ‌از‌ جانب‌ ‌او‌ یارای‌ سخن‌ نباشد

38 - روزی‌ ‌که‌ ‌آن‌ روح‌ و فرشتگان‌ ‌به‌ صف‌ ایستند، سخن‌ نگویند مگر کسی‌ ‌که‌ خدای‌ رحمان‌ ‌به‌ ‌او‌ اذن‌ دهد و صواب‌ ‌را‌ گوید [آنچه‌ تصویب‌ ‌شده‌]

39 - ‌آن‌ روز، روز حق‌ ‌است‌ ‌پس‌ ‌هر‌ ‌که‌ خواهد، ‌به‌ سوی‌ پروردگارش‌ بازگشتی‌ پیش‌ گیرد

40 - همانا ‌ما ‌از‌ عذابی‌ نزدیک‌ بیمتان‌ دادیم‌، روزی‌ ‌که‌ شخص‌ ‌به‌ آنچه‌ پیش‌ فرستاده‌ بنگرد و کافر گوید: کاش‌ خاک‌ بودمی‌!1 - سوگند ‌به‌ فرشتگانی‌ ‌که‌ ‌به‌ سختی‌ [جان‌ها] ‌را‌ ‌بر‌ می‌کنند،

2 - و فرشتگانی‌ ‌که‌ [جان‌ مؤمنان‌] ‌را‌ بامدارا می‌گیرند،

3 - و سوگند ‌به‌ فرشتگانی‌ ‌که‌ بسی‌ تیزروند،

4 - ‌پس‌ ‌بر‌ یکدیگر پیشی‌ گیرند،

5 - و آنان‌ ‌که‌ امور ‌را‌ تدبیر می‌کنند

6 - روزی‌ ‌که‌ ‌آن‌ زلزله [وحشتناک‌] همه‌ چیز ‌را‌ بلرزاند،

7 - و ‌در‌ پی‌ ‌آن‌ لرزه‌ای‌ [دیگر] رخ‌ دهد،

8 - دل‌هایی‌ ‌در‌ ‌آن‌ روز مضطرب‌ ‌باشد‌

9 - دیدگانشان‌ هراسناک‌ و فرو شکسته‌ ‌است‌

10 - گویند: آیا ‌ما ‌به‌ زندگی‌ مجدد بازگردانده‌ می‌شویم‌!

11 - آیا وقتی‌ ‌که‌ استخوان‌های‌ پوسیده‌ای‌ شدیم‌ [دوباره‌ باز می‌گردیم‌]!

12 - گویند: ‌در‌ ‌این‌ صورت‌ ‌آن‌ باز گشتی‌ زیانبار ‌است‌

13 - ولی‌ ‌این‌ بازگشت‌ تنها ‌با‌ یک‌ نهیب‌ واقع‌ می‌شود

14 - ‌پس‌ ‌به‌ ناگاه‌ همگی‌ ‌بر‌ عرصه محشر ظاهر می‌شوند

15 - آیا داستان‌ موسی‌ ‌به‌ تو رسیده‌ ‌است‌!


مشخصات :
قرآن تبیان - جزء 30 - حزب 59 - سوره نازعات - صفحه 583
قرائت ترتیل سعد الغامدی-آيه اي-باکیفیت(MP3)
بصورت فونتی ، رسم الخط quran-simple-enhanced ، فونت نیریزی
با اندازه فونت 25px
بصورت تصویری ، قرآن عثمان طه با کیفیت بالا

مشخصات ترجمه :
Quran Translation
# Name: بهرام پور
# Translator: Abolfazl Bahrampour
# Language: Persian
# ID: fa.bahrampour
# Last Update: November 29, 2013
# Source: Tanzil.net


دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,701,858,887