خدمات تلفن همراه تبیان

قرآن تبیان - جزء 30 - حزب 60 - سوره همزه - صفحه 601- بصورت تصویری ، قرآن عثمان طه با کیفیت بالا


فَجَعَلَهُمْ کَعَصْفٍ مَّأْکُولٍ
5 - ‌پس‌ ‌آنها‌ ‌را‌ همچون‌ کاه‌ جویده‌ ‌شده‌ [متلاشی‌] گردانید


صفحه : 601
قرآن  عثمان طه با کیفیت بالا صفحه 601تعویض تصویر 

1 - قسم‌ ‌به‌ عصر

2 - ‌که‌ انسان‌ها همه‌ ‌در‌ زیانند

3 - مگر ‌آنها‌ ‌که‌ ایمان‌ آورده‌ و اعمال‌ شایسته‌ کردند و یکدیگر ‌را‌ ‌به‌ حق‌ سفارش‌ نمودند و ‌به‌ صبر توصیه‌ کردند1 - وای‌ ‌بر‌ ‌هر‌ بدگوی‌ کننده‌ی‌ عیبجوی‌

2 - آنکه‌ مالی‌ فراهم‌ کرد و ‌بر‌ شمرد

3 - می‌پندارد ‌که‌ مالش‌ ‌او‌ ‌را‌ جاوید کند

4 - چنین‌ نیست‌ [‌که‌ می‌پندارد]، حتما ‌در‌ آتشی‌ شکننده‌ افکنده‌ شود

5 - و تو چه‌ می‌دانی‌ آتش‌ شکننده‌ چیست‌!

6 - آتش‌ برافروخته الهی‌ ‌است‌،

7 - آتشی‌ ‌که‌ ‌بر‌ دل‌ها افتد و زبانه‌ کشد

8 - ‌این‌ آتش‌ ‌بر‌ ‌آنها‌ سرپوش‌ ‌است‌ [و راه‌ گریز ندارد]

9 - ‌در‌ ستون‌هایی‌ ‌است‌ کشیده‌ ‌شده‌1 - آیا ندیدی‌ پروردگارت‌ ‌با‌ پیلداران‌ چه‌ کرد!

2 - آیا نقشه ‌آنها‌ ‌را‌ باطل‌ نساخت‌!

3 - و ‌بر‌ سرشان‌ پرندگان‌ گروهی‌ ‌را‌ فرستاد،

4 - ‌که‌ ‌با‌ سنگ‌هایی‌ ‌از‌ سجّیل‌ ‌آنها‌ ‌را‌ هدف‌ قرار می‌دادند

5 - ‌پس‌ ‌آنها‌ ‌را‌ همچون‌ کاه‌ جویده‌ ‌شده‌ [متلاشی‌] گردانید


مشخصات :
قرآن تبیان - جزء 30 - حزب 60 - سوره همزه - صفحه 601
قرائت ترتیل سعد الغامدی-آيه اي-باکیفیت(MP3)
بصورت فونتی ، رسم الخط quran-simple-enhanced ، فونت نیریزی
با اندازه فونت 25px
بصورت تصویری ، قرآن عثمان طه با کیفیت بالا

مشخصات ترجمه :
Quran Translation
# Name: بهرام پور
# Translator: Abolfazl Bahrampour
# Language: Persian
# ID: fa.bahrampour
# Last Update: November 29, 2013
# Source: Tanzil.net


دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,702,383,981