خدمات تلفن همراه تبیان

قرآن تبیان - جزء 4 - حزب 8 - سوره آل عمران - صفحه 75- بصورت تصویری ، قرآن عثمان طه با کیفیت بالا


رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَى رُسُلِکَ وَلَا تُخْزِنَا یَوْمَ الْقِیَامَةِ إِنَّکَ لَا تُخْلِفُ الْمِیعَادَ
194 - پروردگارا! و آنچه‌ ‌را‌ ‌بر‌ [زبان‌] پیامبرانت‌ ‌به‌ ‌ما وعده‌ کرده‌ای‌ ‌به‌ ‌ما ارزانی‌ دار، و ‌ما ‌را‌ ‌در‌ روز رستاخیز رسوا مگردان‌، مسلما تو خلف‌ وعده‌ نمی‌کنی‌


صفحه : 75
قرآن  عثمان طه با کیفیت بالا صفحه 75تعویض تصویر 
187 - و آن‌گاه‌ ‌که‌ خداوند ‌از‌ اهل‌ کتاب‌ پیمان‌ محکم‌ گرفت‌ ‌که‌ ‌آن‌ ‌را‌ حتما ‌برای‌ مردم‌ بیان‌ کنید و کتمانش‌ نسازید ‌آنها‌ ‌این‌ ‌را‌ پشت‌ سر انداختند و ‌آن‌ ‌را‌ ‌به‌ بهای‌ ناچیزی‌ فروختند، ‌پس‌ بد معامله‌ای‌ کردند

188 - [ای‌ پیامبر!] مپندار آنان‌ ‌که‌ ‌به‌ کردار زشت‌ ‌خود‌ شادمانند و دوست‌ دارند ‌برای‌ آنچه‌ نکرده‌اند ستوده‌ شوند، ‌از‌ عذاب‌ [الهی‌] برکنارند، و برایشان‌ عذابی‌ دردناک‌ ‌است‌

189 - و فرمانروایی‌ آسمان‌ها و زمین‌ ‌از‌ ‌آن‌ خداست‌ و ‌خدا‌ ‌بر‌ ‌هر‌ چیزی‌ تواناست‌

190 - ‌به‌ راستی‌ ‌در‌ آفرینش‌ آسمان‌ها و زمین‌ و آمد و شد شب‌ و روز ‌برای‌ خردمندان‌ نشانه‌هایی‌ ‌است‌

191 - آنان‌ ‌که‌ ‌خدا‌ ‌را‌ ایستاده‌ و نشسته‌ و خوابیده‌ یاد می‌کنند و ‌در‌ آفرینش‌ آسمان‌ها و زمین‌ می‌اندیشند ‌که‌ پروردگارا! ‌این‌ [جهان‌] ‌را‌ بیهوده‌ نیافریده‌ای‌، پاکی‌ ‌برای‌ توست‌، ‌پس‌ ‌ما ‌را‌ ‌از‌ عذاب‌ آتش‌ نگاه‌ دار

192 - پروردگارا! ‌به‌ یقین‌ ‌هر‌ ‌که‌ ‌را‌ تو ‌به‌ آتش‌ وارد کنی‌ خوارش‌ کرده‌ای‌، و ستمگران‌ ‌را‌ هیچ‌ یاوری‌ نخواهد ‌بود‌

193 - پروردگارا! همانا ‌ما صدای‌ منادی‌ [توحید] ‌را‌ شنیدیم‌ ‌که‌ ‌به‌ ایمان‌ دعوت‌ می‌کرد [و می‌گفت‌] ‌به‌ پروردگارتان‌ ایمان‌ بیاورید، ‌پس‌ ایمان‌ آوردیم‌ بار الها! ‌پس‌ گناهان‌ ‌ما ‌را‌ ببخش‌ و بدی‌هایمان‌ ‌را‌ پوشیده‌ دار و ‌ما ‌را‌ ‌با‌ نیکان‌ بمیران‌

194 - پروردگارا! و آنچه‌ ‌را‌ ‌بر‌ [زبان‌] پیامبرانت‌ ‌به‌ ‌ما وعده‌ کرده‌ای‌ ‌به‌ ‌ما ارزانی‌ دار، و ‌ما ‌را‌ ‌در‌ روز رستاخیز رسوا مگردان‌، مسلما تو خلف‌ وعده‌ نمی‌کنی‌


مشخصات :
قرآن تبیان - جزء 4 - حزب 8 - سوره آل عمران - صفحه 75
قرائت ترتیل سعد الغامدی-آيه اي-باکیفیت(MP3)
بصورت فونتی ، رسم الخط quran-simple-enhanced ، فونت نیریزی
با اندازه فونت 25px
بصورت تصویری ، قرآن عثمان طه با کیفیت بالا

مشخصات ترجمه :
Quran Translation
# Name: بهرام پور
# Translator: Abolfazl Bahrampour
# Language: Persian
# ID: fa.bahrampour
# Last Update: November 29, 2013
# Source: Tanzil.net


دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,701,859,229