خدمات تلفن همراه تبیان

قرآن تبیان - جزء 4 - حزب 7 - سوره آل عمران - صفحه 65- بصورت تصویری ، قرآن عثمان طه با کیفیت بالا


وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِکَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِینَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ
121 - و [یاد آر] آن‌گاه‌ ‌که‌ [‌در‌ جنگ‌ احد] بامدادان‌ ‌از‌ نزد کسان‌ ‌خود‌ بیرون‌ شدی‌ و مؤمنان‌ ‌را‌ ‌برای‌ کارزار ‌در‌ مواضع‌ ‌خود‌ جای‌ می‌دادی‌، و ‌خدا‌ شنوای‌ داناست‌


صفحه : 65
قرآن  عثمان طه با کیفیت بالا صفحه 65تعویض تصویر 
116 - ‌به‌ یقین‌، کافران‌ ‌را‌ اموال‌ و فرزندانشان‌ ‌به‌ هیچ‌ روی‌ ‌از‌ [عذاب‌] ‌خدا‌ باز ندارد و آنان‌ دوزخی‌اند و ‌در‌ ‌آن‌ جاویدان‌

117 - حکایت‌ آنچه‌ ‌در‌ ‌این‌ زندگی‌ دنیا [‌برای‌ تخریب‌ دین‌] هزینه‌ می‌کنند، همچون‌ حکایت‌ بادی‌ ‌است‌ ‌که‌ سرمای‌ سوزانی‌ ‌در‌ ‌بر‌ دارد ‌که‌ ‌به‌ کشتزار کسانی‌ ‌که‌ ‌در‌ حق‌ خویش‌ ستم‌ کرده‌اند بزند و ‌آن‌ ‌را‌ تباه‌ سازد، و ‌خدا‌ ‌به‌ آنان‌ ستم‌ نکرده‌ بلکه‌ ‌خود‌ ‌بر‌ خویشتن‌ ستم‌ می‌کنند

118 - ای‌ مؤمنان‌! بیگانگان‌ ‌را‌ همراز ‌خود‌ مگیرید، چه‌ ‌آنها‌ ‌از‌ هیچ‌ گونه‌ آسیب‌رسانی‌ ‌در‌ حق‌ ‌شما‌ کوتاهی‌ نمی‌کنند دوست‌ دارند ‌شما‌ ‌در‌ رنج‌ باشید همانا دشمنی‌ ‌از‌ گفتارشان‌ پیداست‌، و کینه‌ای‌ ‌که‌ دلشان‌ نهان‌ می‌دارد بزرگ‌تر ‌است‌ ‌به‌ راستی‌ ‌ما آیات‌ ‌را‌ ‌برای‌ ‌شما‌ بیان‌ کردیم‌ ‌اگر‌ اندیشه‌ کنید

119 - هان‌! ‌این‌ شمایید ‌که‌ ‌آنها‌ ‌را‌ دوست‌ می‌دارید، ولی‌ ‌آنها‌ ‌شما‌ ‌را‌ دوست‌ نمی‌دارند، و ‌شما‌ ‌به‌ همه کتاب‌های‌ آسمانی‌ ایمان‌ دارید، و چون‌ ‌با‌ ‌شما‌ رو ‌به‌ رو شوند، گویند: ایمان‌ آورده‌ایم‌ و چون‌ تنها شوند، ‌به‌ دشمنی‌ ‌شما‌ انگشتان‌ ‌خود‌ ‌را‌ ‌از‌ خشم‌ ‌به‌ دندان‌ می‌گزند بگو: ‌به‌ خشم‌ ‌خود‌ بمیرید ‌به‌ یقین‌ ‌خدا‌ ‌به‌ راز سینه‌ها آگاه‌ ‌است‌

120 - ‌اگر‌ نیکی‌ ‌به‌ ‌شما‌ رسد ‌آنها‌ ‌را‌ بدحال‌ می‌کند، و ‌اگر‌ گزندی‌ ‌به‌ ‌شما‌ رسد بدان‌ شاد می‌شوند و ‌اگر‌ استقامت‌ و پارسایی‌ کنید، حیله آنان‌ هیچ‌ زیانی‌ ‌به‌ ‌شما‌ نمی‌رساند، همانا خداوند ‌به‌ آنچه‌ می‌کنند احاطه‌ دارد

121 - و [یاد آر] آن‌گاه‌ ‌که‌ [‌در‌ جنگ‌ احد] بامدادان‌ ‌از‌ نزد کسان‌ ‌خود‌ بیرون‌ شدی‌ و مؤمنان‌ ‌را‌ ‌برای‌ کارزار ‌در‌ مواضع‌ ‌خود‌ جای‌ می‌دادی‌، و ‌خدا‌ شنوای‌ داناست‌


مشخصات :
قرآن تبیان - جزء 4 - حزب 7 - سوره آل عمران - صفحه 65
قرائت ترتیل سعد الغامدی-آيه اي-باکیفیت(MP3)
بصورت فونتی ، رسم الخط quran-simple-enhanced ، فونت نیریزی
با اندازه فونت 25px
بصورت تصویری ، قرآن عثمان طه با کیفیت بالا

مشخصات ترجمه :
Quran Translation
# Name: بهرام پور
# Translator: Abolfazl Bahrampour
# Language: Persian
# ID: fa.bahrampour
# Last Update: November 29, 2013
# Source: Tanzil.net


دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,701,043,549