خدمات تلفن همراه تبیان

قرآن تبیان - جزء 4 - حزب 7 - سوره آل عمران - صفحه 63- بصورت تصویری ، قرآن عثمان طه با کیفیت بالا


تِلْکَ آیَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَیْکَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ یُرِیدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِینَ
108 - اینها آیات‌ الهی‌ ‌است‌ ‌که‌ ‌به‌ درستی‌ ‌بر‌ تو می‌خوانیم‌، و ‌خدا‌ هیچ‌ ستمی‌ ‌بر‌ جهانیان‌ نمی‌خواهد


صفحه : 63
قرآن  عثمان طه با کیفیت بالا صفحه 63تعویض تصویر 
101 - و چگونه‌ کافر می‌شوید ‌با‌ ‌آن‌ ‌که‌ آیات‌ الهی‌ ‌بر‌ ‌شما‌ خوانده‌ می‌شود و فرستاده‌ی‌ ‌او‌ ‌در‌ میان‌ شماست‌! و ‌هر‌ ‌که‌ ‌به‌ ‌خدا‌ تمسک‌ جوید، قطعا ‌به‌ راه‌ راست‌ رهبری‌ ‌شده‌ ‌است‌

102 - ای‌ کسانی‌ ‌که‌ ایمان‌ آورده‌اید! چنان‌ ‌که‌ سزاوار خداست‌ تقوا پیشه‌ کنید، و زینهار ‌که‌ بمیرید و مسلمان‌ نباشید

103 - و همگی‌ ‌به‌ رشته الهی‌ ‌در‌ آویزید و پراکنده‌ نشوید، و نعمت‌ ‌خدا‌ ‌را‌ ‌بر‌ ‌خود‌ یاد کنید ‌که‌ دشمن‌ یکدیگر بودید ‌پس‌ ‌او‌ میان‌ دل‌های‌ ‌شما‌ الفت‌ داد و ‌به‌ موهبت‌ ‌او‌ ‌با‌ ‌هم‌ برادر شدید و ‌بر‌ لبه پرتگاه‌ آتش‌ بودید ‌که‌ ‌شما‌ ‌را‌ ‌از‌ ‌آن‌ رهانید خداوند ‌این‌ گونه‌ آیات‌ ‌خود‌ ‌را‌ ‌برای‌ ‌شما‌ روشن‌ می‌کند ‌تا‌ هدایت‌ یابید

104 - و باید ‌در‌ میان‌ ‌شما‌ گروهی‌ باشند ‌که‌ ‌به‌ نیکی‌ فرمان‌ دهند و ‌از‌ کار ناشایسته‌ باز دارند و ‌هم‌ آنان‌ رستگارانند

105 - و همانند کسانی‌ نباشید ‌که‌ ‌پس‌ ‌از‌ آمدن‌ دلایل‌ روشنگر ‌برای‌ ‌ایشان‌، پراکنده‌ شدند و اختلاف‌ کردند، و اینانند ‌که‌ عذابی‌ بزرگ‌ خواهند داشت‌

106 - روزی‌ ‌که‌ چهره‌هایی‌ سفید و چهره‌هایی‌ سیاه‌ شود اما رو سیاهان‌ [‌به‌ ‌آنها‌ گفته‌ شود: ] آیا ‌پس‌ ‌از‌ ایمانتان‌ کافر شدید! ‌پس‌ ‌به‌ سزای‌ کفرتان‌ ‌این‌ عذاب‌ ‌را‌ بچشید

107 - و اما رو سفیدان‌ ‌در‌ رحمت‌ ‌خدا‌ (بهشت‌) قرار می‌گیرند و ‌در‌ ‌آن‌ جاودانند

108 - اینها آیات‌ الهی‌ ‌است‌ ‌که‌ ‌به‌ درستی‌ ‌بر‌ تو می‌خوانیم‌، و ‌خدا‌ هیچ‌ ستمی‌ ‌بر‌ جهانیان‌ نمی‌خواهد


مشخصات :
قرآن تبیان - جزء 4 - حزب 7 - سوره آل عمران - صفحه 63
قرائت ترتیل سعد الغامدی-آيه اي-باکیفیت(MP3)
بصورت فونتی ، رسم الخط quran-simple-enhanced ، فونت نیریزی
با اندازه فونت 25px
بصورت تصویری ، قرآن عثمان طه با کیفیت بالا

مشخصات ترجمه :
Quran Translation
# Name: بهرام پور
# Translator: Abolfazl Bahrampour
# Language: Persian
# ID: fa.bahrampour
# Last Update: November 29, 2013
# Source: Tanzil.net


دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,702,379,052