خدمات تلفن همراه تبیان

قرآن تبیان - جزء 30 - حزب 59 - سوره مطففین - صفحه 588- بصورت تصویری ، قرآن عثمان طه با کیفیت بالا


فَالْیَوْمَ الَّذِینَ آمَنُوا مِنَ الْکُفَّارِ یَضْحَکُونَ
34 - ولی‌ امروز ‌آنها‌ ‌که‌ ایمان‌ آورده‌اند، ‌به‌ کفار می‌خندند


صفحه : 588
قرآن  عثمان طه با کیفیت بالا صفحه 588تعویض تصویر 
7 - چنین‌ نیست‌ [‌که‌ خیال‌ می‌کنند،] مسلما کارنامه بدکاران‌ ‌در‌ «سجّین‌» ‌است‌

8 - و تو چه‌ می‌دانی‌ «سجّین‌» چیست‌!

9 - کارنامه‌ای‌ ‌است‌ نوشته‌ و خوانا [‌که‌ مجازات‌ اعمال‌ ‌در‌ ‌آن‌ ‌است‌]

10 - وای‌ ‌در‌ ‌آن‌ روز ‌بر‌ تکذیب‌ کنندگان‌

11 - همانان‌ ‌که‌ روز جزا ‌را‌ دروغ‌ می‌پندارند

12 - و تنها کسانی‌ ‌آن‌ ‌را‌ انکار می‌کنند ‌که‌ متجاوز و گنهکارند

13 - هنگامی‌ ‌که‌ آیات‌ ‌ما ‌بر‌ ‌او‌ خوانده‌ شود، گوید: افسانه پیشینیان‌ ‌است‌

14 - چنین‌ نیست‌ [‌که‌ می‌پندارند،] بلکه‌ اعمالشان‌ زنگاری‌ ‌بر‌ دل‌هاشان‌ گردیده‌ ‌است‌

15 - چنین‌ نیست‌ [‌که‌ می‌پندارند،] البته‌ ‌آنها‌ ‌در‌ ‌آن‌ روز ‌از‌ پروردگارشان‌ سخت‌ محجوبند

16 - سپس‌ ‌آنها‌ قطعا ‌به‌ آتش‌ جهنم‌ می‌سوزند

17 - آن‌گاه‌ ‌به‌ ‌آنها‌ گفته‌ می‌شود: ‌این‌ همان‌ چیزی‌ ‌است‌ ‌که‌ ‌آن‌ ‌را‌ دروغ‌ می‌شمردید

18 - نه‌! چنین‌ نیست‌ [‌که‌ می‌پندارند]، بی‌تردید کارنامه نیکان‌ ‌در‌ «علیین‌» ‌است‌

19 - و تو چه‌ می‌دانی‌ «علیین‌» چیست‌!

20 - کارنامه‌ای‌ نوشته‌ و خوانا ‌است‌ [‌که‌ پاداش‌ نیکان‌ ‌در‌ ‌آن‌ ‌است‌]

21 - ‌که‌ مقربان‌ ‌آن‌ ‌را‌ می‌بینند [و بدان‌ گواهی‌ می‌دهند]

22 - همانا نیکان‌ ‌در‌ ناز و نعمتند

23 - ‌بر‌ تخت‌ها تکیه‌ کرده‌ تماشا می‌کنند

24 - ‌در‌ چهره‌هایشان‌ طراوت‌ و خرمی‌ نعمت‌ ‌را‌ می‌یابی‌

25 - ‌از‌ می‌ صاف‌ سر بسته‌ای‌ سیراب‌ شوند،

26 - ‌که‌ مهر ‌آن‌ ‌از‌ مشک‌ ‌است‌، و مشتاقان‌ باید ‌در‌ ‌آن‌ رقابت‌ کنند

27 - و ترکیب‌ ‌آن‌ ‌از‌ چشمه «تسنیم‌» ‌است‌

28 - چشمه‌ای‌ ‌که‌ مقربان‌ ‌از‌ ‌آن‌ می‌نوشند

29 - همانا بدکاران‌ پیوسته‌ ‌به‌ کسانی‌ ‌که‌ ایمان‌ آورده‌ بودند می‌خندیدند

30 - و چون‌ ‌بر‌ آنان‌ می‌گذشتند ‌به‌ یکدیگر چشمک‌ می‌زدند

31 - و وقتی‌ ‌به‌ سوی‌ کسان‌ خویش‌ باز می‌گشتند [‌از‌ ریشخند ‌خود‌] شاد بودند

32 - و ‌هر‌ وقت‌ ‌آنها‌ ‌را‌ می‌دیدند می‌گفتند: اینان‌ بی‌تردید گمراهند

33 - ‌در‌ حالی‌ ‌که‌ ‌آنها‌ ‌به‌ نگهبانی‌ مؤمنان‌ فرستاده‌ نشده‌ بودند

34 - ولی‌ امروز ‌آنها‌ ‌که‌ ایمان‌ آورده‌اند، ‌به‌ کفار می‌خندندمشخصات :
قرآن تبیان - جزء 30 - حزب 59 - سوره مطففین - صفحه 588
قرائت ترتیل سعد الغامدی-آيه اي-باکیفیت(MP3)
بصورت فونتی ، رسم الخط quran-simple-enhanced ، فونت نیریزی
با اندازه فونت 25px
بصورت تصویری ، قرآن عثمان طه با کیفیت بالا

مشخصات ترجمه :
Quran Translation
# Name: بهرام پور
# Translator: Abolfazl Bahrampour
# Language: Persian
# ID: fa.bahrampour
# Last Update: November 29, 2013
# Source: Tanzil.net


دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,701,032,185