خدمات تلفن همراه تبیان

قرآن تبیان - جزء 29 - حزب 58 - سوره انسان - صفحه 579- بصورت تصویری ، قرآن عثمان طه با کیفیت بالا


وَاذْکُرِ اسْمَ رَبِّکَ بُکْرَةً وَأَصِیلًا
25 - و ‌هر‌ صبح‌ و شام‌ نام‌ پروردگارت‌ ‌را‌ یاد کن‌


صفحه : 579
قرآن  عثمان طه با کیفیت بالا صفحه 579تعویض تصویر 
6 - چشمه‌ای‌ ‌که‌ بندگان‌ [خاص‌] ‌خدا‌ ‌از‌ ‌آن‌ بنوشند و [‌هر‌ جا بخواهند] جاری‌اش‌ سازند

7 - [‌آنها‌] ‌به‌ نذر ‌خود‌ وفا کنند و ‌از‌ روزی‌ ‌که‌ شرّ ‌آن‌ فراگیر ‌است‌ بترسند

8 - و طعام‌ ‌را‌ ‌با‌ ‌آن‌ ‌که‌ دوستش‌ دارند، ‌به‌ مستمند و یتیم‌ و اسیر دهند

9 - [و ‌در‌ دل‌ گویند:] ‌ما فقط ‌برای‌ رضای‌ ‌خدا‌ ‌شما‌ ‌را‌ اطعام‌ می‌کنیم‌ و هیچ‌ پاداش‌ و سپاسی‌ ‌از‌ ‌شما‌ نمی‌خواهیم‌

10 - ‌ما ‌از‌ پروردگار ‌خود‌ ‌از‌ روزی‌ ‌که‌ سخت‌ غمبار ‌است‌ هراسانیم‌

11 - ‌پس‌ ‌خدا‌ ‌آنها‌ ‌را‌ ‌از‌ شرّ ‌آن‌ روز نگاه‌ دارد و بهجت‌ و سرور ‌به‌ ‌آنها‌ ارزانی‌ دارد

12 - و ‌به‌ پاس‌ ‌آن‌ ‌که‌ صبر کردند، بهشت‌ و حریر پاداششان‌ دهد

13 - ‌که‌ ‌در‌ ‌آن‌ جا ‌بر‌ تخت‌ها تکیه‌ زنند ‌در‌ ‌آن‌ جا نه‌ [گرمای‌] آفتاب‌ بینند و نه‌ سرما

14 - و سایه‌ها [ی‌ درختان‌] ‌بر‌ ‌آنها‌ نزدیک‌ و میوه‌هایش‌ [‌برای‌ چیدن‌] بسیار آسان‌ ‌است‌

15 - و ظروف‌ سیمین‌ و جام‌های‌ بلورین‌ ‌بر‌ ‌آنها‌ بگردانند

16 - جام‌هایی‌ بلورین‌ ‌از‌ نقره‌ ‌که‌ درست‌ ‌به‌ اندازه‌ باشند

17 - و ‌در‌ ‌آن‌ جا ‌از‌ جامی‌ ‌که‌ آمیزه‌ی‌ زنجبیل‌ دارد ‌به‌ آنان‌ می‌نوشانند

18 - ‌از‌ چشمه‌ای‌ ‌در‌ بهشت‌ ‌که‌ «سلسبیل‌» نامیده‌ می‌شود

19 - و ‌بر‌ گرد ‌آنها‌ پسرانی‌ همیشه‌ جوان‌ بگردند ‌که‌ چون‌ ‌آنها‌ ‌را‌ ببینی‌، پنداریشان‌ ‌که‌ مرواریدهایی‌ پراکنده‌اند

20 - و چون‌ ‌آن‌ جا ‌را‌ بنگری‌، ناز و نعمت‌ [فراوان‌] و ملکی‌ بی‌کران‌ ببینی‌

21 - ‌بر‌ تنشان‌ جامه‌های‌ ابریشمی‌ سبز و دیبای‌ ستبر ‌است‌ و ‌با‌ دستبندهای‌ سیمین‌ آراسته‌ شده‌اند، و پروردگارشان‌ باده‌ای‌ پاک‌ ‌به‌ آنان‌ بنوشاند

22 - همانا ‌این‌ پاداشی‌ ‌برای‌ شماست‌ و ‌از‌ تلاش‌ ‌شما‌ سپاسگزاری‌ ‌شده‌ ‌است‌

23 - ‌به‌ تحقیق‌ ‌ما قرآن‌ ‌را‌ ‌آن‌ طور ‌که‌ باید ‌بر‌ تو نازل‌ کردیم‌

24 - ‌پس‌ ‌برای‌ حکم‌ پروردگارت‌ صبور باش‌، و ‌از‌ ‌آنها‌ هیچ‌ گناه‌ پیشه‌ ‌ یا ‌ ناسپاسی‌ ‌را‌ اطاعت‌ مکن‌

25 - و ‌هر‌ صبح‌ و شام‌ نام‌ پروردگارت‌ ‌را‌ یاد کن‌


مشخصات :
قرآن تبیان - جزء 29 - حزب 58 - سوره انسان - صفحه 579
قرائت ترتیل سعد الغامدی-آيه اي-باکیفیت(MP3)
بصورت فونتی ، رسم الخط quran-simple-enhanced ، فونت نیریزی
با اندازه فونت 25px
بصورت تصویری ، قرآن عثمان طه با کیفیت بالا

مشخصات ترجمه :
Quran Translation
# Name: بهرام پور
# Translator: Abolfazl Bahrampour
# Language: Persian
# ID: fa.bahrampour
# Last Update: November 29, 2013
# Source: Tanzil.net


دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,703,874,756