خدمات تلفن همراه تبیان

قرآن تبیان - جزء 29 - حزب 58 - سوره مدثر - صفحه 576- بصورت تصویری ، قرآن عثمان طه با کیفیت بالا


حَتَّى أَتَانَا الْیَقِینُ
47 - ‌تا‌ ‌آن‌ ‌که‌ مرگ‌ ‌به‌ سراغمان‌ آمد


صفحه : 576
قرآن  عثمان طه با کیفیت بالا صفحه 576تعویض تصویر 
18 - همانا ‌او‌ [‌برای‌ مبارزه‌ ‌با‌ قرآن‌] فکر کرد و سنجید

19 - ‌پس‌ مرگ‌ ‌بر‌ ‌او‌، چگونه‌ سنجید! [و تصمیم‌ گرفت‌]

20 - باز ‌هم‌ مرگ‌ ‌بر‌ ‌او‌، چگونه‌ سنجید!

21 - سپس‌ نگاهی‌ افکند

22 - آن‌گاه‌ رو ترش‌ کرد و چهره‌ ‌در‌ ‌هم‌ کشید

23 - سپس‌ رو گردانید و تکبر ورزید

24 - و [‌در‌ آخر] ‌گفت‌: ‌این‌ [قرآن‌] جز سحری‌ ‌که‌ [‌از‌ پیشینیان‌] نقل‌ می‌شود، هیچ‌ نیست‌

25 - ‌این‌ نیست‌ مگر سخن‌ آدمی‌

26 - زودا ‌که‌ ‌او‌ ‌را‌ ‌به‌ «سقر» درآورم‌

27 - و تو چه‌ می‌دانی‌ ‌که‌ «سقر» چیست‌!

28 - نه‌ باقی‌ می‌گذارد و نه‌ رها می‌کند

29 - پوست‌ها ‌را‌ سیاه‌ می‌گرداند

30 - ‌بر‌ ‌آن‌ [دوزخ‌] نوزده‌ [نگهبان‌] ‌است‌

31 - و ‌ما آتشبانان‌ ‌را‌ جز فرشتگانی‌ قرار ندادیم‌، و تعداد ‌آنها‌ ‌را‌ جز ‌برای‌ امتحان‌ کافران‌ مقرر نکردیم‌، ‌تا‌ آنان‌ ‌که‌ اهل‌ کتابند ‌به‌ یقین‌ برسند [‌که‌ پیامبر حق‌ ‌است‌، چون‌ ‌این‌ مطلب‌ ‌در‌ کتاب‌ ‌آنها‌ نیز هست‌،] و ‌بر‌ ایمان‌ مؤمنان‌ [نیز] بیفزاید، و اهل‌ کتاب‌ و مؤمنان‌ [‌در‌ حقانیت‌ قرآن‌] تردید نکنند، و ‌تا‌ بیمار دلان‌ و کافران‌ بگویند: ‌خدا‌ ‌از‌ ‌این‌ وصف‌ (تعداد آتشبانان‌) چه‌ چیزی‌ اراده‌ کرده‌ ‌است‌! ‌این‌ گونه‌ ‌خدا‌ ‌هر‌ ‌که‌ ‌را‌ بخواهد گمراه‌ می‌کند و ‌هر‌ ‌که‌ ‌را‌ بخواهد هدایت‌ می‌کند، و سپاهیان‌ پروردگارت‌ ‌را‌ کسی‌ جز ‌او‌ نمی‌داند، و ‌این‌ [آیات‌] جز تذکاری‌ ‌برای‌ بشر نیست‌

32 - نه‌ چنین‌ ‌است‌ [‌که‌ می‌پندارند]، سوگند ‌به‌ ماه‌،

33 - سوگند ‌به‌ شب‌ چون‌ پشت‌ کند،

34 - سوگند ‌به‌ بامداد چون‌ رخ‌ نماید،

35 - ‌که‌ قطعا ‌آن‌ [قیامت‌ ‌ یا ‌ قرآن‌] یکی‌ ‌از‌ بزرگ‌ترین‌ پدیده‌هاست‌

36 - هشداری‌ ‌برای‌ بشر ‌است‌

37 - ‌برای‌ ‌هر‌ کس‌ ‌از‌ ‌شما‌ ‌که‌ بخواهد [‌در‌ اطاعت‌] پیش‌ افتد ‌ یا ‌ ‌پس‌ افتد

38 - ‌هر‌ کسی‌ ‌در‌ گرو دستاورد خویش‌ ‌است‌

39 - مگر اهل‌ سعادت‌، [‌که‌ اعمال‌ بد ندارند]

40 - ‌که‌ ‌در‌ بهشت‌ها [نشسته‌] ‌از‌ ‌هم‌ می‌پرسند

41 - ‌در‌ باره‌ی‌ مجرمان‌

42 - [‌به‌ ‌آنها‌ می‌گویند:] چه‌ چیز ‌شما‌ ‌را‌ ‌به‌ «سقر» کشانید!

43 - گویند: ‌ما ‌از‌ نمازگزاران‌ نبودیم‌

44 - و بینوایان‌ ‌را‌ غذا نمی‌دادیم‌

45 - و ‌با‌ ‌آنها‌ ‌که‌ باطل‌ می‌بافتند ‌هم‌ آواز می‌شدیم‌

46 - و همواره‌ روز جزا ‌را‌ تکذیب‌ می‌کردیم‌

47 - ‌تا‌ ‌آن‌ ‌که‌ مرگ‌ ‌به‌ سراغمان‌ آمدمشخصات :
قرآن تبیان - جزء 29 - حزب 58 - سوره مدثر - صفحه 576
قرائت ترتیل سعد الغامدی-آيه اي-باکیفیت(MP3)
بصورت فونتی ، رسم الخط quran-simple-enhanced ، فونت نیریزی
با اندازه فونت 25px
بصورت تصویری ، قرآن عثمان طه با کیفیت بالا

مشخصات ترجمه :
Quran Translation
# Name: بهرام پور
# Translator: Abolfazl Bahrampour
# Language: Persian
# ID: fa.bahrampour
# Last Update: November 29, 2013
# Source: Tanzil.net


دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,701,872,844