خدمات تلفن همراه تبیان

قرآن تبیان - جزء 29 - حزب 58 - سوره مزمل - صفحه 575- بصورت تصویری ، قرآن عثمان طه با کیفیت بالا


سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا
17 - زودا ‌که‌ ‌او‌ ‌را‌ ‌به‌ بالا رفتن‌ ‌از‌ گردنه‌ [ی‌ عذاب‌] وادار کنم‌


صفحه : 575
قرآن  عثمان طه با کیفیت بالا صفحه 575تعویض تصویر 
20 - قطعا پروردگارت‌ می‌داند ‌که‌ تو نزدیک‌ ‌به‌ دو ثلث‌ ‌از‌ شب‌ و گاه‌ نصف‌ ‌آن‌ ‌ یا ‌ ثلث‌ ‌آن‌ ‌را‌ [‌به‌ نماز] ‌بر‌ می‌خیزی‌ و گروهی‌ ‌از‌ آنان‌ ‌که‌ ‌با‌ تو هستند نیز [چنین‌ می‌کنند]، و خداست‌ ‌که‌ اندازه‌ی‌ شب‌ و روز ‌را‌ تقدیر می‌کند می‌داند ‌که‌ ‌شما‌ هرگز نمی‌توانید حساب‌ ‌آن‌ ‌را‌ [‌برای‌ زمان‌ عبادت‌] اندازه‌گیری‌ کنید ‌پس‌ ‌بر‌ ‌شما‌ بخشید اینک‌ ‌هر‌ چه‌ ‌از‌ قرآن‌ میسر شد بخوانید [‌خدا‌] آگاه‌ ‌است‌ ‌که‌ گروهی‌ ‌از‌ ‌شما‌ بیمار خواهند شد و عده‌ای‌ دیگر ‌در‌ پی‌ کسب‌ روزی‌ ‌خدا‌ سفر می‌کنند و [گروهی‌] دیگر ‌در‌ راه‌ ‌خدا‌ جهاد می‌کنند ‌پس‌ ‌هر‌ چه‌ میسر شد ‌از‌ ‌آن‌ بخوانید و نماز ‌را‌ ‌بر‌ پا دارید و زکات‌ بدهید و ‌به‌ ‌خدا‌ قرض‌ الحسنه‌ بدهید و ‌هر‌ کار خوبی‌ ‌برای‌ ‌خود‌ پیش‌ فرستید ‌آن‌ ‌را‌ نزد ‌خدا‌ بهتر و ‌با‌ پاداشی‌ بزرگ‌تر باز خواهید یافت‌، و ‌از‌ ‌خدا‌ آمرزش‌ بخواهید ‌که‌ ‌خدا‌ آمرزنده‌ی‌ مهربان‌ ‌است‌1 - هان‌، ای‌ جامه‌ ‌بر‌ ‌خود‌ کشیده‌!

2 - برخیز و بترسان‌

3 - و پروردگار ‌خود‌ ‌را‌ ‌به‌ بزرگی‌ یاد کن‌

4 - و جامه‌ات‌ ‌را‌ پاکیزه‌ دار

5 - و ‌از‌ پلیدی‌ دوری‌ کن‌

6 - و [‌برای‌ احسانت‌] منّت‌ نگذار و ‌آن‌ ‌را‌ زیاد مشمار

7 - و ‌برای‌ پروردگارت‌ شکیبا باش‌

8 - ‌پس‌ چون‌ ‌در‌ صور دمیده‌ شود

9 - ‌آن‌ روز، روز سختی‌ خواهد ‌بود‌

10 - ‌بر‌ کافران‌ آسان‌ نیست‌

11 - مرا واگذار ‌با‌ ‌آن‌ کس‌ ‌که‌ [‌او‌ ‌را‌] تنها آفریدم‌،

12 - و ‌به‌ ‌او‌ مالی‌ بسیار دادم‌،

13 - و پسرانی‌ حاضر [‌به‌ خدمت‌ دادم‌]،

14 - و برایش‌ بساط [زندگی‌ خوش‌] گستردم‌،

15 - باز [‌هم‌] طمع‌ دارد ‌که‌ زیاد کنم‌

16 - حاشا! همانا ‌او‌ نسبت‌ ‌به‌ آیات‌ ‌ما عناد دارد

17 - زودا ‌که‌ ‌او‌ ‌را‌ ‌به‌ بالا رفتن‌ ‌از‌ گردنه‌ [ی‌ عذاب‌] وادار کنم‌


مشخصات :
قرآن تبیان - جزء 29 - حزب 58 - سوره مزمل - صفحه 575
قرائت ترتیل سعد الغامدی-آيه اي-باکیفیت(MP3)
بصورت فونتی ، رسم الخط quran-simple-enhanced ، فونت نیریزی
با اندازه فونت 25px
بصورت تصویری ، قرآن عثمان طه با کیفیت بالا

مشخصات ترجمه :
Quran Translation
# Name: بهرام پور
# Translator: Abolfazl Bahrampour
# Language: Persian
# ID: fa.bahrampour
# Last Update: November 29, 2013
# Source: Tanzil.net


دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,702,382,068