خدمات تلفن همراه تبیان

قرآن تبیان - جزء 29 - حزب 57 - سوره حاقه - صفحه 567- بصورت تصویری ، قرآن عثمان طه با کیفیت بالا


وَلَا یَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْکِینِ
34 - و ‌به‌ اطعام‌ مسکین‌ ترغیب‌ نمی‌کرد


صفحه : 567
قرآن  عثمان طه با کیفیت بالا صفحه 567تعویض تصویر 
9 - و فرعون‌ و کسانی‌ ‌که‌ پیش‌ ‌از‌ ‌او‌ بودند، و [مردم‌] شهرهای‌ سرنگون‌ شده‌ی‌ [قوم‌ لوط] مرتکب‌ خطا شدند

10 - و ‌از‌ فرمان‌ فرستاده‌ی‌ پروردگارشان‌ سرپیچی‌ کردند ‌پس‌ ‌آنها‌ ‌را‌ بکیفری‌ سخت‌ بگرفت‌

11 - ‌ما وقتی‌ ‌که‌ آب‌ طغیان‌ کرد، ‌شما‌ ‌را‌ ‌بر‌ کشتی‌ سوار نمودیم‌

12 - ‌تا‌ ‌آن‌ ‌را‌ ‌برای‌ ‌شما‌ [مایه] تذکّری‌ گردانیم‌ و گوش‌های‌ فرا گیرنده‌ ‌آن‌ ‌را‌ نگاه‌ دارد

13 - ‌پس‌ آنگاه‌ ‌که‌ ‌در‌ صور یک‌ بار دمیده‌ شود،

14 - و زمین‌ و کوه‌ها ‌از‌ جای‌ ‌خود‌ برداشته‌ ‌شده‌، ‌هر‌ دوی‌ ‌آنها‌ یکباره‌ ‌در‌ ‌هم‌ کوبیده‌ شوند،

15 - ‌آن‌ روز ‌است‌ ‌که‌ ‌آن‌ واقعه [عظیم‌] روی‌ دهد

16 - و آسمان‌ ‌از‌ ‌هم‌ بشکافد، ‌پس‌ ‌در‌ ‌آن‌ روز سست‌ و متلاشی‌ گردد

17 - و فرشتگان‌ ‌در‌ اطراف‌ [آسمان‌] اند، و عرش‌ پروردگارت‌ ‌را‌ ‌آن‌ روز هشت‌ [فرشته‌] ‌بر‌ بالای‌ سر ‌خود‌ حمل‌ می‌کنند

18 - ‌در‌ ‌آن‌ روز، [‌شما‌ ‌به‌ پیشگاه‌ ‌خدا‌] عرضه‌ می‌شوید و هیچ‌ [کار] پوشیده‌ای‌ ‌از‌ ‌شما‌ پنهان‌ نمی‌ماند

19 - امّا کسی‌ ‌که‌ کارنامه‌اش‌ ‌به‌ دست‌ راستش‌ داده‌ شود، گوید: بیایید و نامه مرا بخوانید

20 - همانا ‌من‌ باور داشتم‌ ‌که‌ ‌با‌ حساب‌ ‌خود‌ رو ‌به‌ رو می‌شوم‌

21 - ‌پس‌ ‌او‌ ‌در‌ یک‌ زندگی‌ خوش‌ ‌باشد‌

22 - ‌در‌ بهشتی‌ برین‌

23 - [‌که‌] میوه‌هایش‌ ‌در‌ دسترس‌ ‌است‌

24 - بخورید و بنوشید، گوارایتان‌ باد، ‌به‌ [پاداش‌] آنچه‌ ‌در‌ روزهای‌ گذشته‌ پیش‌ فرستاده‌اید

25 - و اما کسی‌ ‌که‌ کارنامه‌اش‌ بدست‌ چپ‌ ‌او‌ داده‌ شود، گوید: ای‌ کاش‌ نامه‌ام‌ ‌به‌ ‌من‌ داده‌ نمی‌شد،

26 - و نمی‌دانستم‌ حسابم‌ چیست‌

27 - ای‌ کاش‌ ‌آن‌ [مرگ‌] پایان‌ دهنده‌ی‌ کار ‌بود‌ [و دوباره‌ زنده‌ نمی‌شدم‌]

28 - مال‌ ‌من‌ چیزی‌ ‌از‌ ‌من‌ دفع‌ نکرد

29 - قدرتم‌ ‌از‌ دستم‌ برفت‌

30 - [‌پس‌ فرمان‌ رسد:] ‌او‌ ‌را‌ بگیرید و ‌در‌ زنجیر کنید

31 - آن‌گاه‌ ‌به‌ دوزخش‌ ‌در‌ آورید

32 - سپس‌ ‌او‌ ‌را‌ ‌در‌ زنجیری‌ ‌که‌ طول‌ ‌آن‌ هفتاد ذراع‌ ‌است‌ ‌در‌ بند کشید

33 - چرا ‌که‌ ‌او‌ ‌به‌ خدای‌ بزرگ‌ ایمان‌ نمی‌آورد

34 - و ‌به‌ اطعام‌ مسکین‌ ترغیب‌ نمی‌کرد


مشخصات :
قرآن تبیان - جزء 29 - حزب 57 - سوره حاقه - صفحه 567
قرائت ترتیل سعد الغامدی-آيه اي-باکیفیت(MP3)
بصورت فونتی ، رسم الخط quran-simple-enhanced ، فونت نیریزی
با اندازه فونت 25px
بصورت تصویری ، قرآن عثمان طه با کیفیت بالا

مشخصات ترجمه :
Quran Translation
# Name: بهرام پور
# Translator: Abolfazl Bahrampour
# Language: Persian
# ID: fa.bahrampour
# Last Update: November 29, 2013
# Source: Tanzil.net


دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,703,857,064