خدمات تلفن همراه تبیان

قرآن تبیان - جزء 29 - حزب 57 - سوره ملک - صفحه 563- بصورت تصویری ، قرآن عثمان طه با کیفیت بالا


قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِیرٌ مُّبِینٌ
26 - بگو: علم‌ ‌آن‌ فقط نزد خداست‌ و ‌من‌ صرفا هشداردهنده‌ای‌ آشکارم‌


صفحه : 563
قرآن  عثمان طه با کیفیت بالا صفحه 563تعویض تصویر 
13 - و [‌اگر‌] گفتارتان‌ ‌را‌ پنهان‌ دارید ‌ یا ‌ آشکار نمایید، بی‌گمان‌ ‌او‌ ‌به‌ راز دل‌ها آگاه‌ ‌است‌

14 - آیا کسی‌ ‌که‌ آفریده‌ ‌است‌ نمی‌داند! حال‌ ‌آن‌ ‌که‌ ‌او‌ باریک‌بین‌ آگاه‌ ‌است‌

15 - ‌او‌ کسی‌ ‌است‌ ‌که‌ زمین‌ ‌را‌ ‌برای‌ ‌شما‌ رام‌ کرد، ‌پس‌ ‌در‌ اطراف‌ و اکناف‌ ‌آن‌ قدم‌ بردارید و ‌از‌ روزی‌ ‌او‌ بخورید و [بدانید ‌که‌] برانگیخته‌ شدن‌ [‌شما‌] ‌به‌ سوی‌ اوست‌

16 - آیا ‌از‌ ‌آن‌ کس‌ ‌که‌ ‌در‌ آسمان‌ ‌است‌ ایمن‌ شده‌اید ‌که‌ ‌شما‌ ‌را‌ ‌به‌ زمین‌ فرو برد، ‌پس‌ ‌به‌ ناگاه‌ زمین‌ بلرزد!

17 - ‌ یا ‌ ‌از‌ ‌آن‌ کس‌ ‌که‌ ‌در‌ آسمان‌ ‌است‌ ایمن‌ شده‌اید ‌که‌ ‌بر‌ سر ‌شما‌ تندبادی‌ سنگبار فرو فرستد! ‌پس‌ زودا ‌که‌ بدانید بیم‌ دادن‌ ‌من‌ چگونه‌ ‌است‌

18 - و البته‌ کسانی‌ ‌هم‌ ‌که‌ پیش‌ ‌از‌ ‌آنها‌ بودند ‌به‌ تکذیب‌ پرداختند، ‌پس‌ [بنگر] عذاب‌ ‌من‌ چگونه‌ ‌بود‌!

19 - آیا ‌به‌ پرندگان‌ بالای‌ سرشان‌ ننگریسته‌اند ‌که‌ بال‌هایشان‌ ‌را‌ باز و بسته‌ می‌کنند! ‌آنها‌ ‌را‌ جز [خدای‌] رحمان‌ نگاه‌ نمی‌دارد مسلما ‌او‌ ‌به‌ ‌هر‌ چیزی‌ بیناست‌

20 - آیا کیست‌ ‌آن‌ کسی‌ ‌که‌ ‌او‌ سپاه‌ [و پشتوانه] شماست‌ و ‌شما‌ ‌را‌ ‌در‌ برابر [خدای‌] رحمان‌ یاری‌ می‌کند! کافران‌ جز دچار فریب‌ نیستند

21 - آیا کیست‌ ‌آن‌ ‌که‌ ‌اگر‌ [‌خدا‌] روزی‌ ‌خود‌ ‌را‌ ‌از‌ ‌شما‌ باز دارد روزیتان‌ می‌دهد! [ولی‌ ‌آنها‌ پند نمی‌گیرند،] بلکه‌ ‌در‌ سرکشی‌ و فرار ‌از‌ حق‌ اصرار می‌ورزند

22 - ‌پس‌ آیا ‌آن‌ ‌که‌ نگونسار ‌بر‌ صورت‌ خویش‌ می‌رود هدایت‌ یافته‌تر ‌است‌ ‌ یا ‌ ‌آن‌ کسی‌ ‌که‌ راست‌ قامت‌ ‌بر‌ راه‌ راست‌ می‌رود!

23 - بگو: اوست‌ ‌آن‌ کس‌ ‌که‌ ‌شما‌ ‌را‌ آفرید و ‌برای‌ ‌شما‌ شنوایی‌ و دیدگان‌ و دل‌ها پدید آورد [ولی‌] کم‌ سپاس‌ می‌گزارید

24 - بگو: اوست‌ ‌که‌ ‌شما‌ ‌را‌ ‌در‌ زمین‌ پراکنده‌ ساخته‌ و ‌به‌ سوی‌ ‌او‌ محشور می‌شوید

25 - و می‌گویند: ‌این‌ وعده‌ کی‌ خواهد ‌بود‌ ‌اگر‌ راست‌ می‌گویید!

26 - بگو: علم‌ ‌آن‌ فقط نزد خداست‌ و ‌من‌ صرفا هشداردهنده‌ای‌ آشکارم‌


مشخصات :
قرآن تبیان - جزء 29 - حزب 57 - سوره ملک - صفحه 563
قرائت ترتیل سعد الغامدی-آيه اي-باکیفیت(MP3)
بصورت فونتی ، رسم الخط quran-simple-enhanced ، فونت نیریزی
با اندازه فونت 25px
بصورت تصویری ، قرآن عثمان طه با کیفیت بالا

مشخصات ترجمه :
Quran Translation
# Name: بهرام پور
# Translator: Abolfazl Bahrampour
# Language: Persian
# ID: fa.bahrampour
# Last Update: November 29, 2013
# Source: Tanzil.net


دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,701,030,160