خدمات تلفن همراه تبیان

قرآن تبیان - جزء 28 - حزب 56 - سوره طلاق - صفحه 558- بصورت تصویری ، قرآن عثمان طه با کیفیت بالا


ذَلِکَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَیْکُمْ وَمَن یَتَّقِ اللَّهَ یُکَفِّرْ عَنْهُ سَیِّئَاتِهِ وَیُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا
5 - ‌این‌ فرمان‌ خداست‌ ‌که‌ ‌آن‌ ‌را‌ ‌به‌ سوی‌ ‌شما‌ فرو فرستاده‌ ‌است‌ و ‌هر‌ کس‌ ‌از‌ ‌خدا‌ پروا کند، بدی‌هایش‌ ‌را‌ ‌از‌ ‌او‌ بزداید و پاداش‌ ‌او‌ ‌را‌ بزرگ‌ سازد


صفحه : 558
قرآن  عثمان طه با کیفیت بالا صفحه 558تعویض تصویر 

1 - ای‌ پیامبر! چون‌ زنان‌ ‌را‌ طلاق‌ دهید، ‌آنها‌ ‌را‌ ‌به‌ وقت‌ عده‌شان‌ [‌پس‌ ‌از‌ پاک‌ شدن‌ ‌از‌ حیض‌] طلاق‌ دهید و حساب‌ عده‌ ‌را‌ نگه‌ دارید و ‌از‌ ‌خدا‌، پروردگارتان‌ بترسید ‌آنها‌ ‌را‌ [‌در‌ دوران‌ عده‌] ‌از‌ خانه‌هایشان‌ بیرون‌ نکنید و [‌آنها‌ ‌هم‌] بیرون‌ نروند، مگر ‌آن‌ ‌که‌ مرتکب‌ کار زشت‌ آشکاری‌ ‌شده‌ باشند اینها حدود خداست‌، و ‌هر‌ کس‌ ‌از‌ حدود ‌خدا‌ تجاوز کند قطعا ‌به‌ ‌خود‌ ستم‌ کرده‌ ‌است‌ تو نمی‌دانی‌، شاید ‌خدا‌ ‌پس‌ ‌از‌ ‌آن‌، امری‌ پدید آورد [و صلحی‌ پیش‌ آید]

2 - ‌پس‌ چون‌ ‌به‌ آخر عدّه‌شان‌ رسیدند، ‌ یا ‌ ‌به‌ شایستگی‌ نگاهشان‌ دارید و ‌ یا ‌ ‌به‌ شایستگی‌ ‌از‌ ‌آنها‌ جدا شوید، و دو تن‌ عادل‌ ‌از‌ خودتان‌ ‌را‌ گواه‌ بگیرید و شهادت‌ ‌را‌ ‌برای‌ ‌خدا‌ ‌به‌ پا دارید ‌با‌ ‌این‌ [دستورات‌] کسی‌ ‌که‌ ‌به‌ ‌خدا‌ و روز رستاخیز ایمان‌ دارد موعظه‌ می‌شود و ‌هر‌ ‌که‌ ‌از‌ ‌خدا‌ پروا کند، ‌برای‌ ‌او‌ راه‌ خروجی‌ [‌از‌ گناه‌ و مشکلات‌] پدید می‌آورد

3 - و ‌او‌ ‌را‌ ‌از‌ جایی‌ ‌که‌ گمان‌ نمی‌برد روزی‌ می‌دهد و ‌هر‌ کس‌ ‌بر‌ ‌خدا‌ توکل‌ کند ‌او‌ ‌برای‌ وی‌ کافی‌ ‌است‌ همانا ‌خدا‌ [‌به‌ ثمر] رساننده‌ی‌ امر خویش‌ ‌است‌ بی‌تردید ‌خدا‌ ‌برای‌ ‌هر‌ چیزی‌ اندازه‌ای‌ نهاده‌ ‌است‌

4 - و ‌از‌ زنان‌ ‌شما‌ آنهایی‌ ‌که‌ ‌از‌ عادت‌ ماهانه‌ مأیوس‌ شده‌اند، ‌اگر‌ ‌در‌ وضع‌ ‌آنها‌ [‌از‌ نظر بارداری‌ و عوارض‌ دیگر] شک‌ دارید، عدّه‌ی‌ ‌آنها‌ سه‌ ماه‌ ‌است‌، و زنانی‌ ‌که‌ [‌با‌ وجود اقتضای‌ سن‌ّ] عادت‌ ماهانه‌ ندیده‌اند [نیز عده‌شان‌ سه‌ ماه‌ ‌است‌] و زنان‌ باردار مدتشان‌ ‌این‌ ‌است‌ ‌که‌ وضع‌ حمل‌ کنند و ‌هر‌ کس‌ ‌از‌ ‌خدا‌ پروا دارد، ‌برای‌ ‌او‌ ‌در‌ کارش‌ آسانی‌ نهد

5 - ‌این‌ فرمان‌ خداست‌ ‌که‌ ‌آن‌ ‌را‌ ‌به‌ سوی‌ ‌شما‌ فرو فرستاده‌ ‌است‌ و ‌هر‌ کس‌ ‌از‌ ‌خدا‌ پروا کند، بدی‌هایش‌ ‌را‌ ‌از‌ ‌او‌ بزداید و پاداش‌ ‌او‌ ‌را‌ بزرگ‌ سازد


مشخصات :
قرآن تبیان - جزء 28 - حزب 56 - سوره طلاق - صفحه 558
قرائت ترتیل سعد الغامدی-آيه اي-باکیفیت(MP3)
بصورت فونتی ، رسم الخط quran-simple-enhanced ، فونت نیریزی
با اندازه فونت 25px
بصورت تصویری ، قرآن عثمان طه با کیفیت بالا

مشخصات ترجمه :
Quran Translation
# Name: بهرام پور
# Translator: Abolfazl Bahrampour
# Language: Persian
# ID: fa.bahrampour
# Last Update: November 29, 2013
# Source: Tanzil.net


دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,703,870,603