خدمات تلفن همراه تبیان

قرآن تبیان - جزء 28 - حزب 56 - سوره تفابن - صفحه 557- بصورت تصویری ، قرآن عثمان طه با کیفیت بالا


عَالِمُ الْغَیْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ
18 - دانای‌ نهان‌ و آشکار و مقتدر حکیم‌ ‌است‌


صفحه : 557
قرآن  عثمان طه با کیفیت بالا صفحه 557تعویض تصویر 
10 - و کسانی‌ ‌که‌ کافر ‌شده‌ و آیات‌ ‌ما ‌را‌ تکذیب‌ کردند اهل‌ آتشند ‌که‌ ‌در‌ ‌آن‌ ماندگار خواند ‌بود‌، و بد سر انجامی‌ ‌است‌

11 - هیچ‌ مصیبتی‌ جز ‌به‌ اذن‌ ‌خدا‌ نرسد، و ‌هر‌ ‌که‌ ‌به‌ ‌خدا‌ ایمان‌ آورد، قلب‌ وی‌ ‌را‌ هدایت‌ کند، و ‌خدا‌ ‌به‌ ‌هر‌ چیزی‌ داناست‌

12 - و ‌خدا‌ ‌را‌ فرمان‌ برید و پیامبر ‌را‌ فرمان‌ برید، ‌پس‌ ‌اگر‌ روی‌ بگردانید، ‌بر‌ پیامبر ‌ما فقط ابلاغ‌ آشکار [پیام‌] ‌است‌

13 - خداوند [یکتا] معبودی‌ جز ‌او‌ نیست‌، ‌پس‌ مؤمنان‌ باید تنها ‌بر‌ ‌خدا‌ توکل‌ کنند

14 - ای‌ کسانی‌ ‌که‌ ایمان‌ آورده‌اید! بی‌تردید برخی‌ ‌از‌ همسران‌ ‌شما‌ و فرزندانتان‌ [‌به‌ خاطر ایمانتان‌] دشمن‌ شمایند، ‌از‌ ‌آنها‌ برحذر باشید و ‌اگر‌ [‌از‌ خلاف‌ ‌آنها‌] ‌در‌ گذرید و چشم‌ بپوشید و ببخشایید، بی‌گمان‌ ‌خدا‌ آمرزنده‌ی‌ مهربان‌ ‌است‌

15 - اموال‌ ‌شما‌ و فرزندانتان‌ صرفا [وسیله] آزمایشند، و پاداش‌ بزرگ‌ نزد خداوند ‌است‌

16 - ‌پس‌ ‌تا‌ می‌توانید ‌از‌ ‌خدا‌ پروا کنید و بشنوید و اطاعت‌ کنید، و انفاق‌ نمایید ‌که‌ ‌برای‌ خودتان‌ بهتر ‌است‌ و ‌هر‌ ‌که‌ ‌از‌ حرص‌ و آز نفس‌ خویش‌ نگاه‌ داشته‌ شود، چنین‌ کسانی‌ رستگار خواهند ‌بود‌

17 - ‌اگر‌ ‌خدا‌ ‌را‌ قرض‌ الحسنه‌ دهید، ‌آن‌ ‌را‌ ‌برای‌ ‌شما‌ دو چندان‌ می‌گرداند و ‌بر‌ ‌شما‌ می‌بخشاید، و خداوند بسیار قدرشناس‌ و بردبار ‌است‌

18 - دانای‌ نهان‌ و آشکار و مقتدر حکیم‌ ‌است‌


مشخصات :
قرآن تبیان - جزء 28 - حزب 56 - سوره تفابن - صفحه 557
قرائت ترتیل سعد الغامدی-آيه اي-باکیفیت(MP3)
بصورت فونتی ، رسم الخط quran-simple-enhanced ، فونت نیریزی
با اندازه فونت 25px
بصورت تصویری ، قرآن عثمان طه با کیفیت بالا

مشخصات ترجمه :
Quran Translation
# Name: بهرام پور
# Translator: Abolfazl Bahrampour
# Language: Persian
# ID: fa.bahrampour
# Last Update: November 29, 2013
# Source: Tanzil.net


دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,703,869,679