خدمات تلفن همراه تبیان

قرآن تبیان - جزء 28 - حزب 55 - سوره ممتحنه - صفحه 550- بصورت تصویری ، قرآن عثمان طه با کیفیت بالا


وَإِن فَاتَکُمْ شَیْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِکُمْ إِلَى الْکُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِینَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِی أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ
11 - و ‌اگر‌ یکی‌ ‌از‌ همسران‌ ‌شما‌ ‌از‌ دستتان‌ رفت‌ و ‌به‌ کفار پیوست‌ و [‌آنها‌ مهر مورد مطالبه ‌شما‌ ‌را‌ ندادند و ‌شما‌ ‌از‌ کفار] غنیمت‌ یافتید، ‌پس‌ ‌به‌ کسانی‌ ‌که‌ همسرانشان‌ رفته‌اند معادل‌ آنچه‌ خرج‌ کرده‌اند [‌از‌ غنایم‌] بپردازید و ‌از‌ خدایی‌ ‌که‌ ‌به‌ ‌او‌ ایمان‌ دارید بترسید


صفحه : 550
قرآن  عثمان طه با کیفیت بالا صفحه 550تعویض تصویر 
6 - قطعا ‌برای‌ ‌شما‌ ‌در‌ [رفتار] ‌آنها‌ سرمشقی‌ نیکوست‌، ‌برای‌ کسی‌ ‌که‌ ‌به‌ ‌خدا‌ و روز واپسین‌ امید دارد و ‌هر‌ ‌که‌ روی‌ برتابد [‌به‌ ‌خود‌ زیان‌ زده‌ ‌است‌] زیرا خداوند ‌خود‌ بی‌نیاز ستوده‌ ‌است‌

7 - امید ‌است‌ ‌که‌ ‌خدا‌ میان‌ ‌شما‌ و کسانی‌ ‌از‌ آنان‌ ‌که‌ [‌ایشان‌ ‌را‌] دشمن‌ داشتید [‌با‌ اسلام‌ آوردنشان‌] دوستی‌ برقرار کند، و ‌خدا‌ تواناست‌، و ‌خدا‌ آمرزنده‌ی‌ مهربان‌ ‌است‌

8 - خداوند ‌شما‌ ‌را‌ ‌از‌ نیکی‌ کردن‌ و دادگری‌ ‌با‌ کسانی‌ ‌که‌ ‌در‌ [امر] دین‌ ‌با‌ ‌شما‌ نجنگیده‌ و ‌شما‌ ‌را‌ ‌از‌ دیارتان‌ بیرون‌ نکرده‌اند منعت‌ نمی‌کند بی‌تردید خداوند دادگران‌ ‌را‌ دوست‌ می‌دارد

9 - ‌خدا‌ ‌شما‌ ‌را‌ تنها ‌از‌ [دوستی‌ و رابطه‌ ‌با‌] کسانی‌ باز می‌دارد ‌که‌ ‌در‌ [امر] دین‌ ‌با‌ ‌شما‌ جنگیدند و ‌شما‌ ‌را‌ ‌از‌ خانه‌هایتان‌ بیرون‌ راندند و ‌در‌ بیرون‌ راندنتان‌ ‌با‌ یکدیگر همدستی‌ کردند و ‌هر‌ کس‌ ‌با‌ ‌آنها‌ دوستی‌ کند آنان‌ همان‌ ستمگرانند

10 - ای‌ کسانی‌ ‌که‌ ایمان‌ آورده‌اید! وقتی‌ زنان‌ ‌با‌ ایمان‌ ‌به‌ عنوان‌ هجرت‌ نزد ‌شما‌ آمدند امتحانشان‌ کنید ‌خدا‌ ‌به‌ [حقیقت‌] ایمانشان‌ داناتر ‌است‌ ‌پس‌ ‌اگر‌ ‌آنها‌ ‌را‌ مؤمن‌ دانستید ‌آنها‌ ‌را‌ ‌به‌ سوی‌ کافران‌ باز نگردانید نه‌ اینان‌ ‌برای‌ کفار حلالند و نه‌ ‌آنها‌ ‌برای‌ اینان‌ حلال‌ و ‌هر‌ چه‌ ‌آن‌ کافران‌ خرج‌ [‌این‌ زنان‌] کرده‌اند بدیشان‌ بدهید، و ‌بر‌ ‌شما‌ گناهی‌ نیست‌ ‌در‌ صورتی‌ ‌که‌ مهرشان‌ ‌را‌ ‌به‌ ‌آنها‌ بپردازید ‌با‌ ‌ایشان‌ ازدواج‌ کنید و زنان‌ کافر ‌را‌ [‌که‌ مرتد ‌شده‌ و ‌به‌ بلاد کفر فرار کرده‌اند] ‌در‌ همسری‌ ‌خود‌ نگه‌ ندارید، و آنچه‌ ‌را‌ [‌برای‌ زنان‌ فراری‌ ‌خود‌] خرج‌ کرده‌اید [‌از‌ کافران‌] مطالبه‌ کنید و ‌آنها‌ نیز آنچه‌ ‌را‌ خرج‌ کرده‌اند [‌از‌ ‌شما‌] مطالبه‌ کنند ‌این‌ حکم‌ خداست‌ ‌که‌ میان‌ ‌شما‌ حکم‌ می‌کند، و ‌خدا‌ دانای‌ حکیم‌ ‌است‌

11 - و ‌اگر‌ یکی‌ ‌از‌ همسران‌ ‌شما‌ ‌از‌ دستتان‌ رفت‌ و ‌به‌ کفار پیوست‌ و [‌آنها‌ مهر مورد مطالبه ‌شما‌ ‌را‌ ندادند و ‌شما‌ ‌از‌ کفار] غنیمت‌ یافتید، ‌پس‌ ‌به‌ کسانی‌ ‌که‌ همسرانشان‌ رفته‌اند معادل‌ آنچه‌ خرج‌ کرده‌اند [‌از‌ غنایم‌] بپردازید و ‌از‌ خدایی‌ ‌که‌ ‌به‌ ‌او‌ ایمان‌ دارید بترسید


مشخصات :
قرآن تبیان - جزء 28 - حزب 55 - سوره ممتحنه - صفحه 550
قرائت ترتیل سعد الغامدی-آيه اي-باکیفیت(MP3)
بصورت فونتی ، رسم الخط quran-simple-enhanced ، فونت نیریزی
با اندازه فونت 25px
بصورت تصویری ، قرآن عثمان طه با کیفیت بالا

مشخصات ترجمه :
Quran Translation
# Name: بهرام پور
# Translator: Abolfazl Bahrampour
# Language: Persian
# ID: fa.bahrampour
# Last Update: November 29, 2013
# Source: Tanzil.net


دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,701,866,219