خدمات تلفن همراه تبیان

قرآن تبیان - جزء 27 - حزب 54 - سوره حدید - صفحه 538- بصورت تصویری ، قرآن عثمان طه با کیفیت بالا


مَّن ذَا الَّذِی یُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَیُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ کَرِیمٌ
11 - کیست‌ ‌آن‌ کس‌ ‌که‌ ‌به‌ ‌خدا‌ وام‌ دهد ‌تا‌ ‌آن‌ ‌را‌ ‌برای‌ وی‌ دو چندان‌ کند و ‌او‌ ‌را‌ [‌در‌ آخرت‌] پاداشی‌ کریمانه‌ ‌باشد‌!


صفحه : 538
قرآن  عثمان طه با کیفیت بالا صفحه 538تعویض تصویر 
4 - ‌او‌ کسی‌ ‌است‌ ‌که‌ آسمان‌ها و زمین‌ ‌را‌ ‌در‌ شش‌ روز آفرید، سپس‌ [‌برای‌ تدبیر جهان‌] ‌به‌ عرش‌ پرداخت‌ آنچه‌ ‌در‌ زمین‌ فرو رود و آنچه‌ ‌از‌ ‌آن‌ بیرون‌ آید و آنچه‌ ‌از‌ آسمان‌ فرود آید و آنچه‌ ‌در‌ ‌آن‌ بالا رود [همه‌] ‌را‌ می‌داند، و ‌هر‌ کجا باشید ‌او‌ ‌با‌ شماست‌، و ‌خدا‌ ‌به‌ آنچه‌ می‌کنید بیناست‌

5 - فرمانروایی‌ آسمان‌ها و زمین‌ ‌از‌ ‌آن‌ اوست‌، و کارها ‌به‌ سوی‌ ‌خدا‌ بازگردانده‌ می‌شود

6 - شب‌ ‌را‌ ‌در‌ روز فرو می‌برد [و روز بلند می‌شود] و روز ‌را‌ ‌در‌ شب‌ فرو می‌برد [و شب‌ بلند می‌گردد]، و ‌او‌ ‌به‌ راز سینه‌ها داناست‌

7 - ‌به‌ ‌خدا‌ و پیامبر ‌او‌ ایمان‌ آورید و ‌از‌ اموالی‌ ‌که‌ ‌شما‌ ‌را‌ ‌در‌ ‌آن‌ جانشین‌ [‌خود‌] قرار داده‌ انفاق‌ کنید ‌پس‌ کسانی‌ ‌از‌ ‌شما‌ ‌که‌ ایمان‌ آوردند و انفاق‌ کردند برایشان‌ پاداش‌ بزرگی‌ ‌است‌

8 - و ‌شما‌ ‌را‌ چه‌ ‌شده‌ ‌است‌ ‌که‌ ‌به‌ ‌خدا‌ ایمان‌ نمی‌آورید و حال‌ ‌آن‌ ‌که‌ پیامبر، ‌شما‌ ‌را‌ دعوت‌ می‌کند ‌تا‌ ‌به‌ پروردگارتان‌ ایمان‌ آورید! ‌در‌ حالی‌ ‌که‌ [‌خدا‌] ‌از‌ ‌شما‌ پیمان‌ گرفته‌ ‌است‌، ‌اگر‌ مؤمن‌ هستید

9 - ‌او‌ کسی‌ ‌است‌ ‌که‌ ‌بر‌ بنده‌ی‌ ‌خود‌ آیاتی‌ روشن‌ فرو می‌فرستد ‌تا‌ ‌شما‌ ‌را‌ ‌از‌ تاریکی‌ها ‌به‌ روشنایی‌ ‌در‌ آورد، و ‌به‌ راستی‌ خداوند ‌به‌ ‌شما‌ سخت‌ رئوف‌ و مهربان‌ ‌است‌

10 - و ‌شما‌ ‌را‌ چه‌ ‌شده‌ ‌است‌ ‌که‌ ‌در‌ راه‌ ‌خدا‌ انفاق‌ نمی‌کنید و حال‌ ‌آن‌ ‌که‌ میراث‌ آسمان‌ها و زمین‌ ‌به‌ ‌خدا‌ تعلق‌ دارد! کسانی‌ ‌از‌ ‌شما‌ ‌که‌ پیش‌ ‌از‌ فتح‌ [مکه‌] انفاق‌ و جهاد کرده‌اند [‌با‌ دیگران‌] یکسان‌ نیستند ‌آنها‌ ‌از‌ حیث‌ درجه‌ بزرگ‌تر ‌از‌ کسانی‌اند ‌که‌ بعدا ‌به‌ انفاق‌ و جهاد پرداختند و خداوند همه‌ ‌را‌ وعده‌ی‌ نیکو داده‌ ‌است‌، و ‌خدا‌ ‌به‌ آنچه‌ می‌کنید آگاه‌ ‌است‌

11 - کیست‌ ‌آن‌ کس‌ ‌که‌ ‌به‌ ‌خدا‌ وام‌ دهد ‌تا‌ ‌آن‌ ‌را‌ ‌برای‌ وی‌ دو چندان‌ کند و ‌او‌ ‌را‌ [‌در‌ آخرت‌] پاداشی‌ کریمانه‌ ‌باشد‌!


مشخصات :
قرآن تبیان - جزء 27 - حزب 54 - سوره حدید - صفحه 538
قرائت ترتیل سعد الغامدی-آيه اي-باکیفیت(MP3)
بصورت فونتی ، رسم الخط quran-simple-enhanced ، فونت نیریزی
با اندازه فونت 25px
بصورت تصویری ، قرآن عثمان طه با کیفیت بالا

مشخصات ترجمه :
Quran Translation
# Name: بهرام پور
# Translator: Abolfazl Bahrampour
# Language: Persian
# ID: fa.bahrampour
# Last Update: November 29, 2013
# Source: Tanzil.net


دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,702,378,820