خدمات تلفن همراه تبیان

قرآن تبیان - جزء 27 - حزب 54 - سوره واقعه - صفحه 535- بصورت تصویری ، قرآن عثمان طه با کیفیت بالا


لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِیقَاتِ یَوْمٍ مَّعْلُومٍ
50 - بی‌تردید جملگی‌ ‌در‌ ‌آن‌ وعده‌گاه‌ روز معلوم‌ گردآورده‌ می‌شوند


صفحه : 535
قرآن  عثمان طه با کیفیت بالا صفحه 535تعویض تصویر 
17 - ‌بر‌ گردشان‌ پسرانی‌ همیشگی‌ [‌به‌ خدمت‌] می‌گردند

18 - ‌با‌ جام‌ها و ابریق‌ها و پیاله‌ای‌ ‌از‌ می‌ روان‌

19 - ‌که‌ ‌از‌ ‌آن‌ نه‌ سر درد گیرند و نه‌ مست‌ و بی‌خرد شوند

20 - و میوه‌ ‌از‌ ‌هر‌ چه‌ اختیار کنند

21 - و ‌از‌ گوشت‌ پرنده‌ ‌هر‌ چه‌ بخواهند

22 - و حوران‌ درشت‌ چشم‌

23 - همچو مروارید پنهان‌ ‌در‌ صدف‌

24 - [اینها] پاداشی‌ ‌است‌ ‌به‌ خاطر آنچه‌ می‌کردند

25 - ‌در‌ ‌آن‌ جا نه‌ سخن‌ بیهوده‌ شنوند و نه‌ گناه‌ آلود

26 - مگر سخنی‌ ‌که‌ سلام‌ ‌است‌ و سلام‌

27 - و اهل‌ سعادت‌، چه‌ اهل‌ سعادتی‌!

28 - ‌در‌ [زیر] درختان‌ سدر بی‌خارند

29 - و درختان‌ موز ‌که‌ میوه‌اش‌ ‌بر‌ ‌هم‌ چیده‌ ‌است‌

30 - و سایه‌ای‌ گسترده‌

31 - و [کنار] آبشارها

32 - و میوه‌های‌ فراوان‌،

33 - نه‌ تمام‌ شدنی‌ و نه‌ منع‌ شدنی‌

34 - و همسرانی‌ بلند [مرتبه‌]

35 - همانا ‌آن‌ زنان‌ ‌را‌ ‌به‌ آفرینشی‌ نو آفریدیم‌

36 - و آنان‌ ‌را‌ دوشیزه‌ قرار دادیم‌

37 - عشق‌ ورزان‌ [‌به‌ همسر] و ‌هم‌ سن‌ّ و سالند

38 - [اینها همه‌] ‌برای‌ اهل‌ سعادت‌ ‌است‌

39 - ‌که‌ بسیاری‌ ‌از‌ امت‌های‌ نخستین‌،

40 - و بسیاری‌ ‌از‌ امت‌های‌ متأخرند

41 - و تیره‌ بختان‌ چه‌ تیره‌ بختانی‌!

42 - ‌در‌ [عذاب‌] باد سوزان‌ و آب‌ جوشانند

43 - و سایه‌ای‌ ‌از‌ دود سیاه‌

44 - نه‌ خنک‌ ‌است‌ و نه‌ خوش‌

45 - همانا آنان‌ پیش‌ ‌از‌ ‌این‌ خوشگذران‌ [و غافل‌ ‌از‌ آخرت‌] بودند

46 - و ‌بر‌ گناه‌ بزرگ‌ اصرار می‌ورزیدند

47 - و می‌گفتند: آیا وقتی‌ مردیم‌ و خاک‌ و استخوان‌ شدیم‌، واقعا ‌ما برانگیخته‌ می‌شویم‌!

48 - همچنین‌ نیاکان‌ ‌ما!

49 - بگو: یقینا اولین‌ و آخرین‌،

50 - بی‌تردید جملگی‌ ‌در‌ ‌آن‌ وعده‌گاه‌ روز معلوم‌ گردآورده‌ می‌شوندمشخصات :
قرآن تبیان - جزء 27 - حزب 54 - سوره واقعه - صفحه 535
قرائت ترتیل سعد الغامدی-آيه اي-باکیفیت(MP3)
بصورت فونتی ، رسم الخط quran-simple-enhanced ، فونت نیریزی
با اندازه فونت 25px
بصورت تصویری ، قرآن عثمان طه با کیفیت بالا

مشخصات ترجمه :
Quran Translation
# Name: بهرام پور
# Translator: Abolfazl Bahrampour
# Language: Persian
# ID: fa.bahrampour
# Last Update: November 29, 2013
# Source: Tanzil.net


دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,701,278,423