خدمات تلفن همراه تبیان

قرآن تبیان - جزء 3 - حزب 6 - سوره آل عمران - صفحه 53- بصورت تصویری ، قرآن عثمان طه با کیفیت بالا


قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِی صُدُورِکُمْ أَوْ تُبْدُوهُ یَعْلَمْهُ اللَّهُ وَیَعْلَمُ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ
29 - بگو: ‌اگر‌ آنچه‌ ‌را‌ ‌که‌ ‌در‌ سینه‌های‌ شماست‌ نهان‌ کنید، ‌ یا ‌ عیان‌ کنید ‌خدا‌ ‌آن‌ ‌را‌ می‌داند، و ‌هر‌ آنچه‌ ‌را‌ ‌در‌ آسمان‌ها و زمین‌ ‌است‌ می‌داند، و ‌خدا‌ ‌بر‌ ‌هر‌ چیزی‌ تواناست‌ بازگشت‌، سرنوشت‌ ‌ان‌ تخفوا (خفی‌): ‌اگر‌ مخفی‌ کنید ‌ما ‌فی‌ صدورکم‌: آنچه‌ ‌در‌ دل‌های‌ شماست‌ ‌او‌ تبدوا (بدو): ‌ یا ‌ آشکار کنید یعلمه‌: می‌داند ‌آن‌ ‌را‌


صفحه : 53
قرآن  عثمان طه با کیفیت بالا صفحه 53تعویض تصویر 
23 - آیا کسانی‌ ‌را‌ ‌که‌ بهره‌ای‌ ‌از‌ کتاب‌ یافته‌اند ندیدی‌ ‌که‌ چون‌ ‌به‌ کتاب‌ ‌خدا‌ فراخوانده‌ می‌شوند ‌تا‌ میانشان‌ حکم‌ کند، گروهی‌ ‌از‌ آنان‌ ‌به‌ حال‌ اعراض‌ پشت‌ می‌کنند!

24 - ‌این‌ بدان‌ سبب‌ ‌است‌ ‌که‌ ‌آنها‌ گفتند: هرگز آتش‌ جز چند روزی‌ ‌به‌ ‌ما نخواهد رسید، و دروغ‌ها ‌که‌ می‌ساختند ‌آنها‌ ‌را‌ ‌در‌ دینشان‌ فریب‌ داد

25 - ‌پس‌ چگونه‌ خواهد ‌بود‌ آن‌گاه‌ ‌که‌ آنان‌ ‌را‌ ‌در‌ روزی‌ ‌که‌ ‌در‌ ‌آن‌ تردیدی‌ نیست‌ گرد آوریم‌ و ‌به‌ ‌هر‌ کس‌ نتیجه دستاوردش‌ ‌به‌ تمامی‌ داده‌ شود و ‌بر‌ ‌آنها‌ ستمی‌ نرود!

26 - بگو: بار الها! [ای‌] صاحب‌ فرمانروایی‌! ‌به‌ ‌هر‌ ‌که‌ خواهی‌ حکومت‌ می‌دهی‌ و ‌از‌ ‌هر‌ ‌که‌ خواهی‌ باز می‌ستانی‌، و ‌هر‌ ‌که‌ ‌را‌ خواهی‌ عزّت‌ می‌بخشی‌ و ‌هر‌ ‌که‌ ‌را‌ خواهی‌ خوار می‌کنی‌، [سر رشته] همه خیرات‌ ‌به‌ دست‌ توست‌ و تو ‌بر‌ ‌هر‌ کاری‌ توانایی‌

27 - شب‌ ‌را‌ ‌در‌ روز و روز ‌را‌ ‌در‌ شب‌ داخل‌ می‌کنی‌، و زنده‌ ‌را‌ ‌از‌ مرده‌ و مرده‌ ‌را‌ ‌از‌ زنده‌، بیرون‌ می‌آوری‌، و ‌هر‌ ‌که‌ ‌را‌ خواهی‌ بی‌حساب‌ روزی‌ می‌دهی‌

28 - مؤمنان‌ نباید کافران‌ ‌را‌ ‌به‌ جای‌ مؤمنان‌ دوست‌ بگیرند، و ‌هر‌ ‌که‌ چنین‌ کند ‌او‌ ‌را‌ ‌با‌ ‌خدا‌ کاری‌ نباشد [و ‌از‌ ‌او‌ بریده‌ ‌است‌] مگر ‌این‌ ‌که‌ ‌از‌ آنان‌ ‌به‌ نوعی‌ تقیّه‌ کنید و ‌خدا‌ ‌شما‌ ‌را‌ ‌از‌ ‌خود‌ ‌بر‌ حذر می‌دارد و [بدانید ‌که‌] بازگشت‌ [نهایی‌] ‌به‌ سوی‌ خداوند ‌است‌

29 - بگو: ‌اگر‌ آنچه‌ ‌را‌ ‌که‌ ‌در‌ سینه‌های‌ شماست‌ نهان‌ کنید، ‌ یا ‌ عیان‌ کنید ‌خدا‌ ‌آن‌ ‌را‌ می‌داند، و ‌هر‌ آنچه‌ ‌را‌ ‌در‌ آسمان‌ها و زمین‌ ‌است‌ می‌داند، و ‌خدا‌ ‌بر‌ ‌هر‌ چیزی‌ تواناست‌ بازگشت‌، سرنوشت‌ ‌ان‌ تخفوا (خفی‌): ‌اگر‌ مخفی‌ کنید ‌ما ‌فی‌ صدورکم‌: آنچه‌ ‌در‌ دل‌های‌ شماست‌ ‌او‌ تبدوا (بدو): ‌ یا ‌ آشکار کنید یعلمه‌: می‌داند ‌آن‌ ‌را‌


مشخصات :
قرآن تبیان - جزء 3 - حزب 6 - سوره آل عمران - صفحه 53
قرائت ترتیل سعد الغامدی-آيه اي-باکیفیت(MP3)
بصورت فونتی ، رسم الخط quran-simple-enhanced ، فونت نیریزی
با اندازه فونت 25px
بصورت تصویری ، قرآن عثمان طه با کیفیت بالا

مشخصات ترجمه :
Quran Translation
# Name: بهرام پور
# Translator: Abolfazl Bahrampour
# Language: Persian
# ID: fa.bahrampour
# Last Update: November 29, 2013
# Source: Tanzil.net


دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,702,440,224