خدمات تلفن همراه تبیان

قرآن تبیان - جزء 27 - حزب 53 - سوره طور - صفحه 524- بصورت تصویری ، قرآن عثمان طه با کیفیت بالا


قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّی مَعَکُم مِّنَ الْمُتَرَبِّصِینَ
31 - بگو: منتظر باشید ‌که‌ ‌من‌ نیز ‌با‌ ‌شما‌ ‌از‌ منتظرانم‌


صفحه : 524
قرآن  عثمان طه با کیفیت بالا صفحه 524تعویض تصویر 
15 - ‌پس‌ آیا ‌این‌ افسون‌ ‌است‌ ‌ یا ‌ ‌شما‌ نمی‌بینید!

16 - داخل‌ ‌آن‌ شوید، می‌خواهید صبر کنید، ‌ یا ‌ نکنید، ‌بر‌ ‌شما‌ یکسان‌ ‌است‌ جز ‌این‌ نیست‌ ‌که‌ بدانچه‌ می‌کردید مجازات‌ می‌شوید

17 - بی‌شک‌ پرهیزگاران‌ ‌در‌ باغ‌ها و ناز و نعمت‌اند

18 - ‌به‌ آنچه‌ پروردگارشان‌ ‌به‌ ‌آنها‌ داده‌ شاد و مسرورند و خدایشان‌ ‌آنها‌ ‌را‌ ‌از‌ عذاب‌ دوزخ‌ مصون‌ داشته‌ ‌است‌

19 - ‌به‌ [پاداش‌] آنچه‌ می‌کردید بخورید و بنوشید، گوارایتان‌ باد

20 - ‌بر‌ تخت‌هایی‌ ردیف‌ ‌هم‌ تکیه‌ زنند، و حوران‌ درشت‌ چشم‌ ‌را‌ همسرشان‌ گردانیم‌

21 - و کسانی‌ ‌که‌ ایمان‌ آوردند و فرزندانشان‌ ‌در‌ ایمان‌ پیروی‌شان‌ کردند، فرزندانشان‌ ‌را‌ ‌به‌ ‌آنها‌ ملحق‌ کنیم‌ و ‌از‌ [پاداش‌] عملشان‌ چیزی‌ نکاهیم‌ ‌هر‌ کسی‌ ‌در‌ گرو دستاورد خویش‌ ‌است‌

22 - و ‌از‌ انواع‌ میوه‌ها و گوشتی‌ ‌که‌ دلخواه‌ آنهاست‌ عطایشان‌ می‌کنیم‌

23 - ‌در‌ ‌آن‌ جا، ‌از‌ دست‌ ‌هم‌ [‌به‌ شوخی‌] جام‌ می‌ربایند [ولی‌] ‌در‌ ‌آن‌ نه‌ سخن‌ بیهوده‌ ‌باشد‌ و نه‌ گناهکاری‌

24 - و ‌برای‌ [خدمتشان‌] پسرانی‌ خاص‌ ‌آنها‌ چون‌ مروارید درون‌ [صدف‌] ‌بر‌ گردشان‌ می‌چرخند

25 - و برخی‌شان‌ رو ‌به‌ برخی‌ دیگر کرده‌ ‌از‌ ‌هم‌ بپرسند،

26 - گویند: ‌به‌ راستی‌ ‌ما پیش‌تر ‌در‌ میان‌ کسان‌ ‌خود‌ بیمناک‌ بودیم‌

27 - ‌پس‌ ‌خدا‌ ‌بر‌ ‌ما منت‌ نهاد و ‌از‌ عذاب‌ سوزنده‌ی‌ نافذ نگاهمان‌ داشت‌

28 - ‌به‌ راستی‌ ‌ما پیش‌ ‌از‌ ‌این‌ ‌او‌ ‌را‌ می‌خواندیم‌ [و می‌پرستیدیم‌] بی‌تردید ‌او‌ نیکی‌رسان‌ و مهربان‌ ‌است‌

29 - ‌پس‌ تذکر ده‌ ‌که‌ تو ‌به‌ لطف‌ پروردگارت‌ نه‌ کاهنی‌ و نه‌ دیوانه‌

30 - آیا می‌گویند: شاعری‌ ‌است‌ ‌که‌ ‌ما ‌برای‌ وی‌ منتظر مرگ‌ و حوادث‌ روزگاریم‌!

31 - بگو: منتظر باشید ‌که‌ ‌من‌ نیز ‌با‌ ‌شما‌ ‌از‌ منتظرانم‌


مشخصات :
قرآن تبیان - جزء 27 - حزب 53 - سوره طور - صفحه 524
قرائت ترتیل سعد الغامدی-آيه اي-باکیفیت(MP3)
بصورت فونتی ، رسم الخط quran-simple-enhanced ، فونت نیریزی
با اندازه فونت 25px
بصورت تصویری ، قرآن عثمان طه با کیفیت بالا

مشخصات ترجمه :
Quran Translation
# Name: بهرام پور
# Translator: Abolfazl Bahrampour
# Language: Persian
# ID: fa.bahrampour
# Last Update: November 29, 2013
# Source: Tanzil.net


دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,703,856,007