خدمات تلفن همراه تبیان

قرآن تبیان - جزء 26 - حزب 52 - سوره حجرات - صفحه 517- بصورت تصویری ، قرآن عثمان طه با کیفیت بالا


إِنَّ اللَّهَ یَعْلَمُ غَیْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ
18 - همانا ‌خدا‌ غیب‌ آسمان‌ها و زمین‌ ‌را‌ می‌داند، و خداوند ‌به‌ آنچه‌ می‌کنید بیناست‌


صفحه : 517
قرآن  عثمان طه با کیفیت بالا صفحه 517تعویض تصویر 
12 - ای‌ کسانی‌ ‌که‌ ایمان‌ آورده‌اید! ‌از‌ بسیاری‌ گمان‌ها بپرهیزید، چرا ‌که‌ پاره‌ای‌ ‌از‌ گمان‌ها گناه‌ ‌است‌، و [‌در‌ کار دیگران‌] تجسّس‌ نکنید و کسی‌ ‌از‌ ‌شما‌ غیبت‌ دیگری‌ نکند آیا کسی‌ ‌از‌ ‌شما‌ دوست‌ دارد گوشت‌ برادر مرده‌اش‌ ‌را‌ بخورد! [بی‌شک‌ همه ‌شما‌] ‌از‌ ‌آن‌ کراهت‌ دارید، [غیبت‌ نیز چنین‌ ‌است‌] و ‌از‌ ‌خدا‌ بترسید، ‌که‌ ‌خدا‌ توبه‌پذیر مهربان‌ ‌است‌

13 - ای‌ مردم‌! ‌ما ‌شما‌ ‌را‌ ‌از‌ یک‌ مرد و زن‌ آفریدیم‌، و ‌شما‌ ‌را‌ تیره‌ها و قبیله‌ها قرار دادیم‌ ‌تا‌ یکدیگر ‌را‌ بشناسید [و اینها ملاک‌ امتیاز نیست‌]، قطعا ارجمندترین‌ ‌شما‌ نزد ‌خدا‌ پرهیزگارترین‌ شماست‌ بی‌تردید خداوند دانای‌ آگاه‌ ‌است‌

14 - بادیه‌نشینان‌ گفتند: ایمان‌ آوردیم‌ بگو: ایمان‌ نیاورده‌اید، ولی‌ [بهتر ‌است‌] بگویید: اسلام‌ آورده‌ایم‌، و ایمان‌ هنوز ‌به‌ دل‌های‌ ‌شما‌ راه‌ نیافته‌ ‌است‌، و ‌اگر‌ ‌خدا‌ و پیامبر ‌او‌ ‌را‌ فرمان‌ ببرید، چیزی‌ ‌از‌ [پاداش‌] کارهای‌ ‌شما‌ ‌را‌ نمی‌کاهد همانا ‌خدا‌ آمرزنده‌ی‌ مهربان‌ ‌است‌

15 - مؤمنان‌ [واقعی‌] تنها کسانی‌اند ‌که‌ ‌به‌ ‌خدا‌ و ‌رسول‌ ‌او‌ ایمان‌ آوردند و هیچ‌گاه‌ شک‌ ننمودند و ‌با‌ مال‌ و جانشان‌ ‌در‌ راه‌ ‌خدا‌ جهاد کردند، تنها آنان‌ صادقند

16 - بگو: آیا ‌خدا‌ ‌را‌ ‌از‌ دینداری‌ ‌خود‌ باخبر می‌سازید! ‌در‌ صورتی‌ ‌که‌ ‌خدا‌ آنچه‌ ‌در‌ آسمان‌ها و آنچه‌ ‌در‌ زمین‌ ‌است‌ می‌داند، و ‌خدا‌ ‌از‌ همه‌ چیز آگاه‌ ‌است‌

17 - ‌بر‌ تو منّت‌ می‌نهند ‌که‌ اسلام‌ آورده‌اند بگو: ‌به‌ اسلام‌ خویش‌ ‌بر‌ ‌من‌ منت‌ منهید، بلکه‌ ‌این‌ خداست‌ ‌که‌ ‌بر‌ ‌شما‌ منّت‌ می‌نهد ‌که‌ ‌شما‌ ‌را‌ ‌به‌ ایمان‌ هدایت‌ کرده‌ ‌است‌، ‌اگر‌ [‌در‌ مدعای‌ ‌خود‌] صادقید

18 - همانا ‌خدا‌ غیب‌ آسمان‌ها و زمین‌ ‌را‌ می‌داند، و خداوند ‌به‌ آنچه‌ می‌کنید بیناست‌


مشخصات :
قرآن تبیان - جزء 26 - حزب 52 - سوره حجرات - صفحه 517
قرائت ترتیل سعد الغامدی-آيه اي-باکیفیت(MP3)
بصورت فونتی ، رسم الخط quran-simple-enhanced ، فونت نیریزی
با اندازه فونت 25px
بصورت تصویری ، قرآن عثمان طه با کیفیت بالا

مشخصات ترجمه :
Quran Translation
# Name: بهرام پور
# Translator: Abolfazl Bahrampour
# Language: Persian
# ID: fa.bahrampour
# Last Update: November 29, 2013
# Source: Tanzil.net


دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,702,374,433