خدمات تلفن همراه تبیان

قرآن تبیان - جزء 26 - حزب 51 - سوره محمد - صفحه 508- بصورت تصویری ، قرآن عثمان طه با کیفیت بالا


فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِکَ وَلِلْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ یَعْلَمُ مُتَقَلَّبَکُمْ وَمَثْوَاکُمْ
19 - ‌پس‌ بدان‌ ‌که‌ هیچ‌ معبودی‌ جز ‌خدا‌ نیست‌، و ‌برای‌ گناه‌ خویش‌ و ‌برای‌ مردان‌ و زنان‌ مؤمن‌ آمرزش‌ بخواه‌، و خداست‌ ‌که‌ آمد و شد و جایگاه‌ [و وابستگی‌های‌ فکری‌ و عملی‌] ‌شما‌ ‌را‌ می‌داند


صفحه : 508
قرآن  عثمان طه با کیفیت بالا صفحه 508تعویض تصویر 
12 - همانا ‌خدا‌ کسانی‌ ‌را‌ ‌که‌ ایمان‌ آوردند و کارهای‌ شایسته‌ کردند، ‌به‌ باغ‌هایی‌ داخل‌ می‌کند ‌که‌ ‌از‌ پای‌ درختانش‌ نهرها جاری‌ ‌است‌ و کسانی‌ ‌که‌ کافر شدند، [چند صباحی‌] بهره‌ می‌جویند و می‌خورند همان‌ گونه‌ ‌که‌ چهارپایان‌ می‌خورند، و [سر انجام‌] جایگاهشان‌ آتش‌ ‌است‌

13 - و بسا شهرها ‌که‌ نیرومندتر ‌از‌ ‌آن‌ شهری‌ ‌بود‌ ‌که‌ تو ‌را‌ بیرون‌ کرد ‌که‌ ‌ما هلاکشان‌ کردیم‌ و ‌برای‌ ‌آنها‌ هیچ‌ یاوری‌ نبود

14 - ‌پس‌ آیا کسی‌ ‌که‌ ‌از‌ جانب‌ پروردگارش‌ ‌بر‌ راه‌ روشنی‌ قرار دارد، مانند کسی‌ ‌است‌ ‌که‌ زشتی‌ عملش‌ ‌برای‌ ‌او‌ زینت‌ داده‌ ‌شده‌ و ‌از‌ هوس‌های‌ ‌خود‌ پیروی‌ کرده‌اند!

15 - وصف‌ بهشتی‌ ‌که‌ ‌به‌ پرهیزگاران‌ وعده‌ داده‌ ‌شده‌ [‌این‌ ‌است‌ ‌که‌] ‌در‌ ‌آن‌ نهرهایی‌ ‌است‌ ‌از‌ آبی‌ ‌که‌ [رنگ‌ و بو و طعمش‌] برنگردد، و نهرهایی‌ ‌از‌ شیری‌ ‌که‌ مزه‌اش‌ دگرگون‌ نشود، و نهرهایی‌ ‌از‌ شراب‌ ‌که‌ ‌برای‌ نوشندگان‌ لذّتی‌ ‌است‌، و نهرهایی‌ ‌از‌ عسل‌ مصفا و ‌در‌ ‌آن‌ جا ‌هر‌ گونه‌ محصول‌ [‌که‌ بخواهند] برایشان‌ هست‌، و [‌از‌ همه‌ بالاتر] آمرزشی‌ ‌از‌ پروردگارشان‌ [آیا چنین‌ کسی‌] مانند کسی‌ ‌است‌ ‌که‌ جاودانه‌ ‌در‌ آتش‌ ‌است‌ و آبی‌ جوشان‌ ‌به‌ خوردشان‌ داده‌ می‌شود ‌پس‌ روده‌هایشان‌ ‌را‌ ‌از‌ ‌هم‌ می‌پاشد!

16 - و ‌از‌ ‌آنها‌ کسانی‌ هستند ‌که‌ [‌در‌ ظاهر] ‌به‌ تو گوش‌ می‌دهند ولی‌ چون‌ ‌از‌ نزد تو بیرون‌ می‌روند، ‌به‌ دانش‌ یافتگان‌ می‌گویند: [‌این‌ پیامبر] ‌هم‌ اکنون‌ چه‌ ‌گفت‌! اینان‌ کسانی‌اند ‌که‌ ‌خدا‌ ‌بر‌ دل‌هایشان‌ مهر نهاده‌ و ‌از‌ هوس‌های‌ ‌خود‌ پیروی‌ کرده‌اند

17 - و ‌آنها‌ ‌که‌ هدایت‌ پذیر شدند، [‌خدا‌] ‌بر‌ هدایتشان‌ افزود و [روح‌] تقوایشان‌ بخشید

18 - آیا [کافران‌] جز ‌این‌ انتظار دارند ‌که‌ قیامت‌ ‌به‌ ناگاه‌ ‌بر‌ آنان‌ ‌در‌ رسد! اینک‌ نشانه‌های‌ ‌آن‌ آمده‌ ‌است‌ ‌پس‌ آنگاه‌ ‌که‌ [رستاخیز] ‌بر‌ آنان‌ درآید، پند گرفتنشان‌ ‌را‌ چه‌ سود!

19 - ‌پس‌ بدان‌ ‌که‌ هیچ‌ معبودی‌ جز ‌خدا‌ نیست‌، و ‌برای‌ گناه‌ خویش‌ و ‌برای‌ مردان‌ و زنان‌ مؤمن‌ آمرزش‌ بخواه‌، و خداست‌ ‌که‌ آمد و شد و جایگاه‌ [و وابستگی‌های‌ فکری‌ و عملی‌] ‌شما‌ ‌را‌ می‌داند


مشخصات :
قرآن تبیان - جزء 26 - حزب 51 - سوره محمد - صفحه 508
قرائت ترتیل سعد الغامدی-آيه اي-باکیفیت(MP3)
بصورت فونتی ، رسم الخط quran-simple-enhanced ، فونت نیریزی
با اندازه فونت 25px
بصورت تصویری ، قرآن عثمان طه با کیفیت بالا

مشخصات ترجمه :
Quran Translation
# Name: بهرام پور
# Translator: Abolfazl Bahrampour
# Language: Persian
# ID: fa.bahrampour
# Last Update: November 29, 2013
# Source: Tanzil.net


دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,701,274,796