خدمات تلفن همراه تبیان

قرآن تبیان - جزء 25 - حزب 50 - سوره جاثیه - صفحه 501- بصورت تصویری ، قرآن عثمان طه با کیفیت بالا


وَإِذَا قِیلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَیْبَ فِیهَا قُلْتُم مَّا نَدْرِی مَا السَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَیْقِنِینَ
32 - و چون‌ گفته‌ می‌شد ‌که‌ وعده‌ی‌ ‌خدا‌ راست‌ ‌است‌ و ‌در‌ قیامت‌ شکی‌ نیست‌، می‌گفتید: ‌ما نمی‌دانیم‌ قیامت‌ چیست‌ و [‌آن‌ ‌را‌] جز گمانی‌ نمی‌پنداریم‌ و ‌ما ‌به‌ یقین‌ نرسیده‌ایم‌


صفحه : 501
قرآن  عثمان طه با کیفیت بالا صفحه 501تعویض تصویر 
23 - ‌پس‌ آیا دیدی‌ کسی‌ ‌را‌ ‌که‌ هوای‌ خویش‌ ‌را‌ معبود ‌خود‌ قرار داده‌ و ‌خدا‌ ‌او‌ ‌را‌ ‌از‌ روی‌ علم‌ [‌به‌ ‌این‌ ‌که‌ پذیرای‌ هدایت‌ نبود] گمراه‌ ساخته‌ و ‌بر‌ گوش‌ و دلش‌ مهر زده‌ و ‌بر‌ دیده‌اش‌ پرده‌ نهاده‌ ‌است‌! آیا ‌پس‌ ‌از‌ ‌خدا‌ چه‌ کسی‌ ‌او‌ ‌را‌ هدایت‌ خواهد کرد! آیا متذکر نمی‌شوید!

24 - و گفتند: جز زندگی‌ دنیوی‌ ‌ما هیچ‌ نیست‌ می‌میریم‌ و زنده‌ می‌شویم‌ و ‌ما ‌را‌ جز طبیعت‌ هلاک‌ نمی‌کند، آنان‌ ‌را‌ ‌به‌ ‌این‌ [مطلب‌] هیچ‌ دانشی‌ نیست‌ و جز ‌این‌ نیست‌ ‌که‌ گمان‌ می‌کنند

25 - و چون‌ آیات‌ روشن‌ ‌ما ‌بر‌ ‌آنها‌ خوانده‌ شود، دلیلشان‌ جز ‌این‌ نیست‌ ‌که‌ می‌گویند: پدران‌ ‌ما ‌را‌ [زنده‌] بیاورید ‌اگر‌ راست‌ می‌گویید

26 - بگو: خداست‌ ‌که‌ ‌شما‌ ‌را‌ زنده‌ می‌کند، سپس‌ می‌میراند، آن‌گاه‌ ‌به‌ روز رستاخیز ‌که‌ تردیدی‌ ‌در‌ ‌آن‌ نیست‌ گرد می‌آورد، ولی‌ بیشتر مردم‌ [‌این‌ ‌را‌] نمی‌دانند

27 - و فرمانروایی‌ آسمان‌ها و زمین‌ ‌از‌ ‌آن‌ خداست‌، و روزی‌ ‌که‌ رستاخیز برپا شود، ‌در‌ چنین‌ روزی‌ باطل‌اندیشان‌ زیان‌ می‌کنند

28 - و ‌هر‌ امتی‌ ‌را‌ ‌به‌ زانو درآمده‌ می‌بینی‌ ‌هر‌ امتی‌ ‌به‌ سوی‌ کتاب‌ خویش‌ خوانده‌ می‌شود [و گفته‌ شود:] امروز سزای‌ آنچه‌ ‌را‌ ‌که‌ می‌کردید می‌بینید

29 - ‌این‌ نامه ماست‌ ‌که‌ ‌بر‌ ضد ‌شما‌ ‌به‌ حق‌ سخن‌ می‌گوید همانا ‌ما ‌از‌ آنچه‌ می‌کردید نسخه‌ ‌بر‌ می‌داشتیم‌

30 - و اما کسانی‌ ‌که‌ ایمان‌ آوردند و کارهای‌ شایسته‌ کردند، پروردگارشان‌ ‌آنها‌ ‌را‌ ‌در‌ [جوار] رحمت‌ ‌خود‌ ‌در‌ می‌آورد ‌این‌ همان‌ کامیابی‌ آشکار ‌است‌

31 - و اما کسانی‌ ‌که‌ کافر شدند [‌به‌ آنان‌ گفته‌ شود:] مگر آیات‌ ‌من‌ ‌بر‌ ‌شما‌ خوانده‌ نمی‌شد و گردنکشی‌ کردید و مردمی‌ گناهکار بودید!

32 - و چون‌ گفته‌ می‌شد ‌که‌ وعده‌ی‌ ‌خدا‌ راست‌ ‌است‌ و ‌در‌ قیامت‌ شکی‌ نیست‌، می‌گفتید: ‌ما نمی‌دانیم‌ قیامت‌ چیست‌ و [‌آن‌ ‌را‌] جز گمانی‌ نمی‌پنداریم‌ و ‌ما ‌به‌ یقین‌ نرسیده‌ایم‌


مشخصات :
قرآن تبیان - جزء 25 - حزب 50 - سوره جاثیه - صفحه 501
قرائت ترتیل سعد الغامدی-آيه اي-باکیفیت(MP3)
بصورت فونتی ، رسم الخط quran-simple-enhanced ، فونت نیریزی
با اندازه فونت 25px
بصورت تصویری ، قرآن عثمان طه با کیفیت بالا

مشخصات ترجمه :
Quran Translation
# Name: بهرام پور
# Translator: Abolfazl Bahrampour
# Language: Persian
# ID: fa.bahrampour
# Last Update: November 29, 2013
# Source: Tanzil.net


دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,702,382,586