خدمات تلفن همراه تبیان

قرآن تبیان - جزء 3 - حزب 5 - سوره آل عمران - صفحه 50- بصورت تصویری ، قرآن عثمان طه با کیفیت بالا


رَبَّنَا إِنَّکَ جَامِعُ النَّاسِ لِیَوْمٍ لَّا رَیْبَ فِیهِ إِنَّ اللَّهَ لَا یُخْلِفُ الْمِیعَادَ
9 - پروردگارا! ‌به‌ یقین‌، تویی‌ گرد آورنده‌ی‌ مردمان‌ ‌برای‌ روزی‌ ‌که‌ تردیدی‌ ‌در‌ ‌آن‌ نیست‌، [چرا ‌که‌] ‌خدا‌ خلف‌ وعده‌ نمی‌کند


صفحه : 50
قرآن  عثمان طه با کیفیت بالا صفحه 50تعویض تصویر 

1 - الف‌، لام‌، میم‌

2 - خداست‌ ‌که‌ هیچ‌ معبودی‌ جز ‌او‌ نیست‌ و زنده‌ی‌ پاینده‌ ‌است‌

3 - ‌این‌ کتاب‌ ‌را‌ ‌به‌ حق‌ ‌بر‌ تو نازل‌ کرد ‌که‌ تصدیق‌ کننده کتابهای‌ پیشین‌ ‌است‌ و تورات‌ و انجیل‌ ‌را‌ پیش‌تر نازل‌ کرد،

4 - ‌که‌ راهنمای‌ مردم‌ ‌باشد‌، و فرقان‌ (قرآن‌) ‌را‌ نازل‌ کرد همانا کسانی‌ ‌که‌ آیات‌ ‌خدا‌ ‌را‌ انکار کردند ‌برای‌ آنان‌ عذابی‌ سخت‌ ‌است‌ و ‌خدا‌ مقتدر دادستان‌ ‌است‌

5 - مسلما هیچ‌ چیز نه‌ ‌در‌ زمین‌ و نه‌ ‌در‌ آسمان‌ها ‌بر‌ ‌خدا‌ پوشیده‌ نیست‌

6 - اوست‌ ‌که‌ ‌شما‌ ‌را‌ ‌در‌ رحم‌ها بدان‌ گونه‌ ‌که‌ خواهد صورتگری‌ می‌کند خدایی‌ جز ‌او‌ نیست‌ ‌که‌ شکست‌ناپذیر حکیم‌ ‌است‌

7 - اوست‌ ‌که‌ ‌این‌ کتاب‌ ‌را‌ ‌بر‌ تو نازل‌ کرد ‌که‌ بخشی‌ ‌از‌ ‌آن‌ آیات‌ محکم‌ [صریح‌ و روشن‌] ‌است‌ ‌که‌ اساس‌ کتابند و برخی‌ متشابه‌ [و تأویل‌ پذیر] اند، اما کج‌ دلان‌ ‌از‌ ‌این‌ کتاب‌، متشابهات‌ ‌را‌ ‌که‌ تأویل‌ ‌آن‌ ‌را‌ جز ‌خدا‌ نداند، ‌برای‌ فتنه‌ جویی‌ و ‌به‌ قصد تأویل‌ دنبال‌ می‌کنند و ‌آنها‌ ‌که‌ ‌در‌ دانش‌ ریشه‌ دارند گویند: ‌ما بدان‌ ایمان‌ داریم‌، همه‌ ‌از‌ جانب‌ پروردگار ماست‌، و جز خردمندان‌ متوجه‌ نمی‌شوند

8 - [گویند:] بار الها! دل‌های‌ ‌ما ‌را‌ ‌پس‌ ‌از‌ ‌آن‌ ‌که‌ هدایتمان‌ کردی‌ ملغزان‌، و ‌ما ‌را‌ ‌از‌ نزد خویش‌ رحمتی‌ بخشای‌ ‌که‌ همانا تو بخشایشگری‌

9 - پروردگارا! ‌به‌ یقین‌، تویی‌ گرد آورنده‌ی‌ مردمان‌ ‌برای‌ روزی‌ ‌که‌ تردیدی‌ ‌در‌ ‌آن‌ نیست‌، [چرا ‌که‌] ‌خدا‌ خلف‌ وعده‌ نمی‌کند


مشخصات :
قرآن تبیان - جزء 3 - حزب 5 - سوره آل عمران - صفحه 50
قرائت ترتیل سعد الغامدی-آيه اي-باکیفیت(MP3)
بصورت فونتی ، رسم الخط quran-simple-enhanced ، فونت نیریزی
با اندازه فونت 25px
بصورت تصویری ، قرآن عثمان طه با کیفیت بالا

مشخصات ترجمه :
Quran Translation
# Name: بهرام پور
# Translator: Abolfazl Bahrampour
# Language: Persian
# ID: fa.bahrampour
# Last Update: November 29, 2013
# Source: Tanzil.net


دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,701,284,597