خدمات تلفن همراه تبیان

قرآن تبیان - جزء 25 - حزب 50 - سوره جاثیه - صفحه 499- بصورت تصویری ، قرآن عثمان طه با کیفیت بالا


وَسَخَّرَ لَکُم مَّا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی الْأَرْضِ جَمِیعًا مِّنْهُ إِنَّ فِی ذَلِکَ لَآیَاتٍ لِّقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ
13 - و آنچه‌ ‌را‌ ‌در‌ آسمان‌ها و آنچه‌ ‌را‌ ‌در‌ زمین‌ ‌است‌ مسخر ‌شما‌ کرد ‌که‌ همه‌ ‌از‌ اوست‌ قطعا ‌در‌ ‌این‌ [امر] ‌برای‌ مردمی‌ ‌که‌ می‌اندیشند نشانه‌هاست‌


صفحه : 499
قرآن  عثمان طه با کیفیت بالا صفحه 499تعویض تصویر 

1 - حا، میم‌

2 - فرو فرستادن‌ [‌این‌] کتاب‌ ‌از‌ جانب‌ خدای‌ شکست‌ ناپذیر حکیم‌ ‌است‌

3 - ‌به‌ راستی‌ ‌در‌ آسمان‌ها و زمین‌ ‌برای‌ مؤمنان‌ نشانه‌هایی‌ [عبرت‌ آموز] هست‌

4 - و ‌در‌ آفرینش‌ خودتان‌ و آنچه‌ ‌از‌ جنبندگان‌ می‌پراکند ‌برای‌ مردمی‌ ‌که‌ یقین‌ دارند نشانه‌هاست‌

5 - و ‌در‌ آمد و شد شب‌ و روز و رزقی‌ ‌که‌ ‌خدا‌ ‌از‌ آسمان‌ نازل‌ کرده‌ و زمین‌ ‌را‌ ‌پس‌ ‌از‌ مرگش‌ بدان‌ زنده‌ ساخته‌ و ‌در‌ گرداندن‌ بادها ‌برای‌ مردمی‌ ‌که‌ می‌اندیشند نشانه‌هاست‌

6 - اینها آیات‌ الهی‌ ‌است‌ ‌که‌ ‌آنها‌ ‌را‌ ‌به‌ درستی‌ ‌بر‌ تو می‌خوانیم‌، ‌پس‌ ‌بعد‌ ‌از‌ ‌خدا‌ و آیات‌ ‌او‌ ‌به‌ کدام‌ سخن‌ ایمان‌ می‌آورند!

7 - وای‌ ‌بر‌ ‌هر‌ دروغزن‌ گناه‌ پیشه‌،

8 - [‌که‌] آیات‌ ‌خدا‌ ‌را‌ ‌که‌ ‌بر‌ ‌او‌ خوانده‌ می‌شود می‌شنود، سپس‌ ‌به‌ گردنکشی‌ پای‌ می‌فشارد، چنان‌ ‌که‌ گویی‌ ‌آن‌ ‌را‌ نشنیده‌ ‌است‌، ‌پس‌ ‌او‌ ‌را‌ ‌به‌ عذابی‌ دردآور بشارت‌ ده‌

9 - و چون‌ ‌به‌ چیزی‌ ‌از‌ آیات‌ ‌ما آگاه‌ شود ‌آن‌ ‌را‌ ‌به‌ ریشخند می‌گیرد اینان‌ عذابی‌ خفت‌بار برایشان‌ خواهد ‌بود‌

10 - ‌از‌ پشت‌ سرشان‌ دوزخ‌ ‌است‌، و آنچه‌ ‌را‌ ‌که‌ ‌به‌ دست‌ آورده‌ و ‌آن‌ دوستانی‌ ‌را‌ ‌که‌ ‌غیر‌ ‌از‌ ‌خدا‌ اختیار نموده‌اند ‌به‌ کارشان‌ نمی‌آید و ‌برای‌ ‌ایشان‌ عذابی‌ بزرگ‌ ‌است‌

11 - ‌این‌ یک‌ رهنمود ‌است‌، و کسانی‌ ‌که‌ آیات‌ پروردگارشان‌ ‌را‌ انکار کردند برایشان‌ عذاب‌ دردناک‌ ‌از‌ شکنجه‌ و اضطراب‌ ‌است‌

12 - ‌خدا‌ کسی‌ ‌است‌ ‌که‌ دریا ‌را‌ مسخر ‌شما‌ کرد ‌تا‌ کشتی‌ها ‌در‌ ‌آن‌ ‌به‌ فرمان‌ ‌او‌ حرکت‌ کنند و ‌تا‌ ‌از‌ فضل‌ ‌او‌ طلب‌ [معیشت‌] کنید و ‌باشد‌ ‌که‌ شکر گزارید

13 - و آنچه‌ ‌را‌ ‌در‌ آسمان‌ها و آنچه‌ ‌را‌ ‌در‌ زمین‌ ‌است‌ مسخر ‌شما‌ کرد ‌که‌ همه‌ ‌از‌ اوست‌ قطعا ‌در‌ ‌این‌ [امر] ‌برای‌ مردمی‌ ‌که‌ می‌اندیشند نشانه‌هاست‌


مشخصات :
قرآن تبیان - جزء 25 - حزب 50 - سوره جاثیه - صفحه 499
قرائت ترتیل سعد الغامدی-آيه اي-باکیفیت(MP3)
بصورت فونتی ، رسم الخط quran-simple-enhanced ، فونت نیریزی
با اندازه فونت 25px
بصورت تصویری ، قرآن عثمان طه با کیفیت بالا

مشخصات ترجمه :
Quran Translation
# Name: بهرام پور
# Translator: Abolfazl Bahrampour
# Language: Persian
# ID: fa.bahrampour
# Last Update: November 29, 2013
# Source: Tanzil.net


دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,701,284,123