خدمات تلفن همراه تبیان

قرآن تبیان - جزء 25 - حزب 50 - سوره زخرف - صفحه 494- بصورت تصویری ، قرآن عثمان طه با کیفیت بالا


لَکُمْ فِیهَا فَاکِهَةٌ کَثِیرَةٌ مِّنْهَا تَأْکُلُونَ
73 - ‌در‌ ‌آن‌ جا ‌برای‌ ‌شما‌ میوه‌های‌ فراوان‌ ‌است‌ ‌که‌ ‌از‌ ‌آن‌ می‌خورید


صفحه : 494
قرآن  عثمان طه با کیفیت بالا صفحه 494تعویض تصویر 
61 - و همانا وجود ‌او‌ (عیسی‌) دانشی‌ ‌برای‌ [فهم‌] رستاخیز ‌است‌، ‌پس‌ زنهار ‌در‌ ‌آن‌ تردید نکنید و ‌از‌ ‌من‌ پیروی‌ کنید ‌که‌ راه‌ راست‌ ‌این‌ ‌است‌

62 - و شیطان‌ ‌شما‌ ‌را‌ ‌از‌ راه‌ باز ندارد، چرا ‌که‌ ‌او‌ دشمن‌ آشکار شماست‌

63 - و هنگامی‌ ‌که‌ عیسی‌ دلایل‌ روشن‌ [‌برای‌ ‌آنها‌] آورد ‌گفت‌: همانا ‌برای‌ ‌شما‌ حکمت‌ آورده‌ام‌ و [آمده‌ام‌] ‌تا‌ برخی‌ چیزها ‌را‌ ‌که‌ ‌در‌ ‌آن‌ اختلاف‌ می‌کنید برایتان‌ بیان‌ کنم‌، ‌پس‌ ‌از‌ ‌خدا‌ بترسید و ‌از‌ ‌من‌ اطاعت‌ کنید

64 - بی‌تردید خداوند [یکتا]، همو پروردگار ‌من‌ و پروردگار شماست‌، ‌پس‌ [تنها] ‌او‌ ‌را‌ بپرستید ‌که‌ راه‌ راست‌ همین‌ ‌است‌

65 - ‌پس‌ گروه‌ها ‌از‌ میان‌ خودشان‌ [‌در‌ باره‌ی‌ مسیح‌] اختلاف‌ کردند ‌پس‌ وای‌ ‌بر‌ کسانی‌ ‌که‌ ستم‌ کردند ‌از‌ عذاب‌ روزی‌ دردناک‌

66 - آیا جز رستاخیز ‌را‌ چشم‌ ‌به‌ راهند ‌که‌ ناگهان‌ ‌به‌ سراغشان‌ آید ‌در‌ حالی‌ ‌که‌ بی‌خبرند!

67 - ‌در‌ ‌آن‌ روز دوستان‌، بعضی‌ دشمن‌ بعضی‌ دیگرند، مگر پرهیزگاران‌

68 - ای‌ بندگان‌ ‌من‌! امروز ‌بر‌ ‌شما‌ بیمی‌ نیست‌ و ‌شما‌ غمگین‌ نخواهید شد

69 - همان‌ کسانی‌ ‌که‌ ‌به‌ آیات‌ ‌ما ایمان‌ آوردند و تسلیم‌ بودند

70 - ‌شما‌ و همسرانتان‌ شادمانه‌ داخل‌ بهشت‌ شوید

71 - کاسه‌های‌ زرین‌ و سبوهایی‌ برگرد ‌آنها‌ می‌گردانند و ‌در‌ ‌آن‌ جا ‌هر‌ چه‌ دلخواه‌ آنهاست‌ و مایه لذت‌ دیدگان‌ ‌است‌ وجود دارد، و ‌شما‌ ‌در‌ ‌آن‌ جا جاودانه‌ خواهید ‌بود‌

72 - و ‌این‌ همان‌ بهشتی‌ ‌است‌ ‌که‌ ‌به‌ [پاداش‌] آنچه‌ می‌کردید وارث‌ ‌آن‌ شده‌اید

73 - ‌در‌ ‌آن‌ جا ‌برای‌ ‌شما‌ میوه‌های‌ فراوان‌ ‌است‌ ‌که‌ ‌از‌ ‌آن‌ می‌خورید


مشخصات :
قرآن تبیان - جزء 25 - حزب 50 - سوره زخرف - صفحه 494
قرائت ترتیل سعد الغامدی-آيه اي-باکیفیت(MP3)
بصورت فونتی ، رسم الخط quran-simple-enhanced ، فونت نیریزی
با اندازه فونت 25px
بصورت تصویری ، قرآن عثمان طه با کیفیت بالا

مشخصات ترجمه :
Quran Translation
# Name: بهرام پور
# Translator: Abolfazl Bahrampour
# Language: Persian
# ID: fa.bahrampour
# Last Update: November 29, 2013
# Source: Tanzil.net


دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,702,373,569