خدمات تلفن همراه تبیان

قرآن تبیان - جزء 23 - حزب 46 - سوره ص - صفحه 457- بصورت تصویری ، قرآن عثمان طه با کیفیت بالا


إِلَّا عِبَادَکَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِینَ
83 - مگر ‌آن‌ بندگان‌ خالص‌ تو ‌از‌ میان‌ ‌آنها‌


صفحه : 457
قرآن  عثمان طه با کیفیت بالا صفحه 457تعویض تصویر 
62 - و [دوزخیان‌] گویند: چرا مردانی‌ ‌را‌ ‌که‌ ‌از‌ بدان‌ می‌شمردیم‌ ‌در‌ ‌این‌ جا نمی‌بینیم‌!

63 - آیا ‌ما ‌آنها‌ ‌را‌ [‌که‌ ‌در‌ دنیا] ‌به‌ ریشخند گرفتیم‌ [اهل‌ نجات‌ بوده‌اند] ‌ یا ‌ چشم‌ها [ی‌ ‌ما] ‌بر‌ ‌آنها‌ نمی‌افتد!

64 - بی‌تردید، ‌این‌ جدال‌ اهل‌ جهنم‌ یک‌ واقعیت‌ ‌است‌

65 - بگو: ‌من‌ تنها یک‌ بیم‌ دهنده‌ام‌ و جز خدای‌ یگانه قهار معبودی‌ نیست‌

66 - پروردگار آسمان‌ها و زمین‌ و آنچه‌ میان‌ آنهاست‌ ‌که‌ توانا و آمرزنده‌ ‌است‌

67 - بگو: ‌این‌ خبری‌ بزرگ‌ ‌است‌

68 - [‌که‌] ‌شما‌ ‌از‌ ‌آن‌ رویگردانید

69 - مرا ‌از‌ ساکنان‌ عالم‌ بالا ‌به‌ هنگامی‌ ‌که‌ [‌در‌ باره‌ی‌ خلقت‌ آدم‌] مخاصمه‌ می‌کردند هیچ‌ آگاهی‌ نیست‌

70 - تنها ‌از‌ ‌آن‌ جهت‌ ‌به‌ ‌من‌ وحی‌ می‌شود ‌که‌ ‌من‌ فقط بیم‌ دهنده‌ای‌ آشکارم‌

71 - آن‌گاه‌ ‌که‌ پروردگارت‌ ‌به‌ فرشتگان‌ ‌گفت‌: ‌من‌ آفریننده‌ی‌ بشری‌ ‌از‌ گل‌ خواهم‌ ‌بود‌

72 - ‌پس‌ چون‌ ‌او‌ ‌را‌ [کاملا] نظام‌ بخشیدم‌ و ‌از‌ روح‌ خویش‌ ‌در‌ وی‌ دمیدم‌ ‌برای‌ ‌او‌ ‌به‌ سجده‌ افتید

73 - ‌پس‌ همه فرشتگان‌ یکسره‌ سجده‌ کردند،

74 - مگر ابلیس‌ ‌که‌ بزرگی‌ فروخت‌ و ‌از‌ کافران‌ شد

75 - ‌گفت‌: ای‌ ابلیس‌! چه‌ چیز تو ‌را‌ بازداشت‌ ‌از‌ ‌این‌ ‌که‌ ‌برای‌ چیزی‌ ‌که‌ ‌به‌ دستان‌ قدرت‌ ‌خود‌ آفریدم‌ سجده‌ کنی‌! آیا ‌خود‌ ‌را‌ بزرگ‌ پنداشتی‌ ‌ یا ‌ [واقعا] ‌از‌ بلند پایگان‌ بودی‌!

76 - ‌گفت‌: ‌من‌ ‌از‌ ‌او‌ بهترم‌، مرا ‌از‌ آتش‌ و ‌او‌ ‌را‌ ‌از‌ گل‌ آفریدی‌

77 - ‌گفت‌: ‌پس‌، ‌از‌ ‌آن‌ بیرون‌ شو، ‌که‌ تو مطرودی‌

78 - و ‌تا‌ روز جزا لعنت‌ ‌من‌ ‌بر‌ توست‌

79 - ‌گفت‌: پروردگارا! ‌پس‌ مرا ‌تا‌ روزی‌ ‌که‌ برانگیخته‌ می‌شوند مهلت‌ ده‌

80 - ‌گفت‌: حتما تو ‌از‌ مهلت‌ یافتگانی‌

81 - ‌تا‌ روز وقت‌ معلوم‌ ‌شده‌

82 - [ابلیس‌] ‌گفت‌: ‌پس‌ ‌به‌ عزت‌ تو سوگند ‌که‌ بی‌تردید همه‌شان‌ ‌را‌ گمراه‌ خواهم‌ کرد

83 - مگر ‌آن‌ بندگان‌ خالص‌ تو ‌از‌ میان‌ ‌آنها‌


مشخصات :
قرآن تبیان - جزء 23 - حزب 46 - سوره ص - صفحه 457
قرائت ترتیل سعد الغامدی-آيه اي-باکیفیت(MP3)
بصورت فونتی ، رسم الخط quran-simple-enhanced ، فونت نیریزی
با اندازه فونت 25px
بصورت تصویری ، قرآن عثمان طه با کیفیت بالا

مشخصات ترجمه :
Quran Translation
# Name: بهرام پور
# Translator: Abolfazl Bahrampour
# Language: Persian
# ID: fa.bahrampour
# Last Update: November 29, 2013
# Source: Tanzil.net


دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,703,857,532