خدمات تلفن همراه تبیان

قرآن تبیان - جزء 23 - حزب 45 - سوره یس - صفحه 443- بصورت تصویری ، قرآن عثمان طه با کیفیت بالا


فَالْیَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَیْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا کُنتُمْ تَعْمَلُونَ
54 - امروز ‌بر‌ هیچ‌ کس‌ هیچ‌ ستمی‌ نمی‌رود و جز ‌در‌ برابر آنچه‌ می‌کردید پاداش‌ نمی‌بینید


صفحه : 443
قرآن  عثمان طه با کیفیت بالا صفحه 443تعویض تصویر 
41 - و آیتی‌ [دیگر] ‌برای‌ ‌آنها‌ ‌این‌ ‌که‌ ذرّیّه ‌آنها‌ ‌را‌ ‌در‌ کشتی‌ انباشته‌ ‌شده‌ حمل‌ کردیم‌

42 - و ‌برای‌ ‌ایشان‌ مانند ‌آن‌، چیزی‌ آفریدیم‌ ‌که‌ ‌بر‌ ‌آن‌ سوار شوند

43 - و ‌اگر‌ بخواهیم‌ غرقشان‌ می‌سازیم‌ ‌که‌ نه‌ فریادرسی‌ داشته‌ باشند و نه‌ نجات‌ یابند

44 - مگر رحمتی‌ ‌از‌ جانب‌ ‌ما [شامل‌ حالشان‌ گردد] و ‌تا‌ چندی‌ زندگی‌ کنند

45 - و چون‌ ‌به‌ ‌ایشان‌ گفته‌ شود: ‌از‌ آنچه‌ ‌در‌ پیش‌ رو و پشت‌ سر دارید بترسید، ‌باشد‌ ‌که‌ مورد رحمت‌ قرار گیرید [اعتنا نمی‌کنند]

46 - و هیچ‌ آیتی‌ ‌از‌ آیات‌ پروردگارشان‌ ‌برای‌ آنان‌ نمی‌آید جز ‌این‌ ‌که‌ ‌از‌ ‌آن‌ رویگردان‌ می‌شوند

47 - و چون‌ ‌به‌ ‌آنها‌ گفته‌ شود: ‌از‌ آنچه‌ ‌خدا‌ روزیتان‌ کرده‌ انفاق‌ کنید، کسانی‌ ‌که‌ کافر شدند ‌به‌ مؤمنان‌ می‌گویند: آیا کسی‌ ‌را‌ طعام‌ دهیم‌ ‌که‌ ‌اگر‌ ‌خدا‌ می‌خواست‌ وی‌ ‌را‌ اطعام‌ می‌کرد! ‌شما‌ جز ‌در‌ گمراهی‌ آشکار نیستید

48 - و می‌گویند: ‌این‌ وعده‌ی‌ [قیامت‌] کی‌ خواهد ‌بود‌ ‌اگر‌ راست‌ می‌گویید!

49 - ‌آنها‌ جز یک‌ صیحه‌ی‌ [آسمانی‌] ‌را‌ انتظار نخواهند کشید ‌که‌ آنان‌ ‌را‌ ‌در‌ حالی‌ ‌که‌ سرگرم‌ جدالند، غافلگیر می‌کند

50 - آن‌گاه‌ نه‌ بتوانند وصیتی‌ کنند و نه‌ ‌به‌ نزد کسان‌ خویش‌ باز گردند

51 - و [بار دیگر] ‌در‌ صور دمیده‌ شود و ‌به‌ ناگاه‌ ‌از‌ قبرها شتابان‌ ‌به‌ سوی‌ پروردگار خویش‌ روان‌ شوند

52 - گویند: وای‌ ‌بر‌ ‌ما، چه‌ کسی‌ ‌ما ‌را‌ ‌از‌ خوابگاهمان‌ برانگیخت‌! ‌این‌ همان‌ چیزی‌ ‌است‌ ‌که‌ خدای‌ رحمان‌ وعده‌ داده‌ ‌بود‌ و پیامبران‌ راست‌ گفتند

53 - ‌آن‌ جز یک‌ صیحه‌ نخواهد ‌بود‌ ‌که‌ ناگهان‌ همگی‌ نزد ‌ما احضار خواهند شد

54 - امروز ‌بر‌ هیچ‌ کس‌ هیچ‌ ستمی‌ نمی‌رود و جز ‌در‌ برابر آنچه‌ می‌کردید پاداش‌ نمی‌بینید


مشخصات :
قرآن تبیان - جزء 23 - حزب 45 - سوره یس - صفحه 443
قرائت ترتیل سعد الغامدی-آيه اي-باکیفیت(MP3)
بصورت فونتی ، رسم الخط quran-simple-enhanced ، فونت نیریزی
با اندازه فونت 25px
بصورت تصویری ، قرآن عثمان طه با کیفیت بالا

مشخصات ترجمه :
Quran Translation
# Name: بهرام پور
# Translator: Abolfazl Bahrampour
# Language: Persian
# ID: fa.bahrampour
# Last Update: November 29, 2013
# Source: Tanzil.net


دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,702,381,308