خدمات تلفن همراه تبیان

قرآن تبیان - جزء 22 - حزب 44 - سوره فاطر - صفحه 440- بصورت تصویری ، قرآن عثمان طه با کیفیت بالا


إِنَّا نَحْنُ نُحْیِی الْمَوْتَى وَنَکْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَکُلَّ شَیْءٍ أَحْصَیْنَاهُ فِی إِمَامٍ مُّبِینٍ
12 - ‌این‌ ماییم‌ ‌که‌ مردگان‌ ‌را‌ زنده‌ می‌کنیم‌ و ‌هر‌ چه‌ ‌را‌ ‌از‌ پیش‌ فرستاده‌اند و آثارشان‌ ‌را‌ می‌نویسیم‌، و همه‌ چیز ‌را‌ ‌در‌ لوحی‌ نمایان‌ ‌بر‌ شمرده‌ایم‌


صفحه : 440
قرآن  عثمان طه با کیفیت بالا صفحه 440تعویض تصویر 
45 - و ‌اگر‌ ‌خدا‌ مردم‌ ‌را‌ ‌به‌ [سزای‌] آنچه‌ انجام‌ داده‌اند مؤاخذه‌ می‌کرد، هیچ‌ جنبنده‌ای‌ ‌را‌ روی‌ زمین‌ باقی‌ نمی‌گذاشت‌ ولی‌ ‌تا‌ مدتی‌ معین‌ مهلتشان‌ می‌دهد، و چون‌ اجلشان‌ فرا رسید، ‌خدا‌ ‌به‌ [کار] بندگانش‌ بیناست‌1 - ‌ یا ‌، سین‌

2 - سوگند ‌به‌ قرآن‌ حکیم‌،

3 - ‌که‌ قطعا تو ‌از‌ پیامبرانی‌،

4 - ‌بر‌ راهی‌ راست‌

5 - [و ‌این‌ قرآن‌] نازل‌ شده‌ی‌ ‌آن‌ عزیز مهربان‌ ‌است‌

6 - ‌تا‌ مردمی‌ ‌را‌ بیم‌ دهی‌ ‌که‌ پدرانشان‌ بیم‌ داده‌ نشدند و ‌از‌ ‌این‌ رو ناآگاهند

7 - [چون‌ نپذیرفتند] وعده‌ی‌ عذاب‌ بی‌شک‌ ‌در‌ باره‌ی‌ اکثرشان‌ تثبیت‌ شد، ‌پس‌ ایمان‌ نخواهند آورد

8 - ‌ما ‌در‌ گردن‌های‌ ‌آنها‌، ‌تا‌ چانه‌هایشان‌، غل‌هایی‌ نهاده‌ایم‌، ‌به‌ طوری‌ ‌که‌ سرهایشان‌ ‌را‌ بالا نگه‌ داشته‌اند [‌که‌ زیر پایشان‌ ‌را‌ نتوانند دید]

9 - و ‌ما ‌در‌ برابرشان‌ حایلی‌ نهادیم‌ و ‌در‌ پشت‌ سرشان‌ حایلی‌ و ‌بر‌ چشمانشان‌ پرده‌ افکندیم‌، ‌پس‌ ‌ایشان‌ نمی‌توانند دید

10 - و تفاوتشان‌ نمی‌کند، چه‌ هشدارشان‌ دهی‌ چه‌ هشدارشان‌ ندهی‌، ایمان‌ نمی‌آورند

11 - تو فقط کسی‌ ‌را‌ هشدار می‌دهی‌ ‌که‌ تابع‌ قرآن‌ ‌باشد‌ و ‌از‌ خدای‌ رحمان‌ ‌در‌ نهان‌ بترسد ‌پس‌ ‌او‌ ‌را‌ ‌به‌ آمرزش‌ و پاداشی‌ بی‌کران‌ نوید ده‌

12 - ‌این‌ ماییم‌ ‌که‌ مردگان‌ ‌را‌ زنده‌ می‌کنیم‌ و ‌هر‌ چه‌ ‌را‌ ‌از‌ پیش‌ فرستاده‌اند و آثارشان‌ ‌را‌ می‌نویسیم‌، و همه‌ چیز ‌را‌ ‌در‌ لوحی‌ نمایان‌ ‌بر‌ شمرده‌ایم‌


مشخصات :
قرآن تبیان - جزء 22 - حزب 44 - سوره فاطر - صفحه 440
قرائت ترتیل سعد الغامدی-آيه اي-باکیفیت(MP3)
بصورت فونتی ، رسم الخط quran-simple-enhanced ، فونت نیریزی
با اندازه فونت 25px
بصورت تصویری ، قرآن عثمان طه با کیفیت بالا

مشخصات ترجمه :
Quran Translation
# Name: بهرام پور
# Translator: Abolfazl Bahrampour
# Language: Persian
# ID: fa.bahrampour
# Last Update: November 29, 2013
# Source: Tanzil.net


دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,702,378,413