خدمات تلفن همراه تبیان

قرآن تبیان - جزء 22 - حزب 43 - سوره احزاب - صفحه 426- بصورت تصویری ، قرآن عثمان طه با کیفیت بالا


سُنَّةَ اللَّهِ فِی الَّذِینَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِیلًا
62 - ‌این‌ سنّت‌ ‌خدا‌ ‌در‌ باره‌ی‌ کسانی‌ ‌است‌ ‌که‌ پیش‌تر بوده‌اند، و ‌در‌ سنّت‌ ‌خدا‌ هرگز تغییری‌ نخواهی‌ یافت‌


صفحه : 426
قرآن  عثمان طه با کیفیت بالا صفحه 426تعویض تصویر 
55 - ‌بر‌ ‌آنها‌ ‌در‌ مورد پدران‌ و پسران‌ و برادران‌ و برادرزاده‌ها و خواهرزاده‌هایشان‌ و زنان‌ [همکیش‌] ‌خود‌ و بردگانشان‌ گناهی‌ نیست‌ [‌که‌ نزدشان‌ بی‌حجاب‌ باشند]، و [ای‌ زنان‌ پیامبر!] ‌از‌ ‌خدا‌ بترسید ‌که‌ ‌خدا‌ ‌بر‌ ‌هر‌ چیزی‌ ناظر ‌است‌

56 - بی‌گمان‌، ‌خدا‌ و فرشتگان‌ ‌او‌ ‌بر‌ پیامبر درود می‌فرستند ای‌ کسانی‌ ‌که‌ ایمان‌ آورده‌اید! ‌بر‌ ‌او‌ درود فرستید و سلام‌ گویید، سلامی‌ [شایسته‌ و تسلیم‌ فرمان‌ ‌او‌ باشید]

57 - بی‌گمان‌، کسانی‌ ‌که‌ ‌خدا‌ و پیامبر ‌او‌ ‌را‌ آزار می‌دهند، ‌خدا‌ ‌آنها‌ ‌را‌ ‌در‌ دنیا و آخرت‌ لعنت‌ کرده‌ و برایشان‌ عذابی‌ خفت‌بار آماده‌ کرده‌ ‌است‌

58 - و کسانی‌ ‌که‌ مردان‌ و زنان‌ مؤمن‌ ‌را‌ ‌با‌ [نسبت‌ دادن‌] گناهی‌ ‌که‌ نکرده‌اند آزار می‌دهند، قطعا تهمت‌ و گناه‌ آشکاری‌ ‌را‌ ‌به‌ گردن‌ گرفته‌اند

59 - ای‌ پیامبر! ‌به‌ زنان‌ و دخترانت‌ و ‌به‌ زنان‌ مؤمنان‌ بگو پوشش‌های‌ ‌خود‌ ‌را‌ ‌بر‌ ‌خود‌ بپیچند ‌این‌ ‌برای‌ ‌آن‌ ‌که‌ [‌به‌ عفیف‌ بودن‌] شناخته‌ شوند و مورد تعرض‌ [هوسبازان‌] قرار نگیرند نزدیک‌تر ‌است‌، و ‌خدا‌ آمرزنده‌ و مهربان‌ ‌است‌

60 - ‌اگر‌ منافقان‌ و کسانی‌ ‌که‌ ‌در‌ دل‌هایشان‌ مرض‌ ‌است‌ و شایعه‌ افکنان‌ ‌در‌ مدینه‌، [‌از‌ کارهای‌ ‌خود‌ و آزار زنان‌] باز نایستند، تو ‌را‌ سخت‌ ‌بر‌ آنان‌ می‌شورانیم‌ ‌که‌ جز مدت‌ کوتاهی‌ نمی‌توانند ‌در‌ کنار تو ‌در‌ ‌این‌ شهر بمانند

61 - مورد خشم‌ و لعنت‌ [‌خدا‌] هستند و ‌هر‌ کجا یافته‌ شوند دستگیر و ‌به‌ سختی‌ کشته‌ می‌شوند

62 - ‌این‌ سنّت‌ ‌خدا‌ ‌در‌ باره‌ی‌ کسانی‌ ‌است‌ ‌که‌ پیش‌تر بوده‌اند، و ‌در‌ سنّت‌ ‌خدا‌ هرگز تغییری‌ نخواهی‌ یافت‌


مشخصات :
قرآن تبیان - جزء 22 - حزب 43 - سوره احزاب - صفحه 426
قرائت ترتیل سعد الغامدی-آيه اي-باکیفیت(MP3)
بصورت فونتی ، رسم الخط quran-simple-enhanced ، فونت نیریزی
با اندازه فونت 25px
بصورت تصویری ، قرآن عثمان طه با کیفیت بالا

مشخصات ترجمه :
Quran Translation
# Name: بهرام پور
# Translator: Abolfazl Bahrampour
# Language: Persian
# ID: fa.bahrampour
# Last Update: November 29, 2013
# Source: Tanzil.net


دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,701,285,224