خدمات تلفن همراه تبیان

قرآن تبیان - جزء 22 - حزب 43 - سوره احزاب - صفحه 425- بصورت تصویری ، قرآن عثمان طه با کیفیت بالا


إِن تُبْدُوا شَیْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ کَانَ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیمًا
54 - ‌اگر‌ چیزی‌ ‌را‌ آشکار کنید ‌ یا ‌ ‌آن‌ ‌را‌ پنهان‌ دارید، بی‌تردید خداوند ‌از‌ همه‌ چیز آگاه‌ ‌است‌


صفحه : 425
قرآن  عثمان طه با کیفیت بالا صفحه 425تعویض تصویر 
51 - [نوبت‌] ‌هر‌ کدام‌ ‌از‌ ‌آن‌ زنان‌ ‌را‌ ‌که‌ می‌خواهی‌ ‌به‌ تأخیر می‌اندازی‌ و ‌هر‌ کدام‌ ‌را‌ ‌که‌ می‌خواهی‌ نزد ‌خود‌ جای‌ می‌دهی‌، و ‌اگر‌ ‌هر‌ کدام‌ ‌را‌ ‌که‌ دور کرده‌ بودی‌ [دوباره‌] بطلبی‌، ‌بر‌ تو باکی‌ نیست‌، ‌این‌ نزدیک‌تر ‌است‌ ‌به‌ ‌این‌ ‌که‌ چشم‌های‌ ‌ایشان‌ روشن‌ شود و محزون‌ نشوند و همگی‌ ‌به‌ آنچه‌ ‌به‌ ‌ایشان‌ داده‌ای‌ خشنود گردند [چون‌ دانستند ‌که‌ ‌به‌ حکم‌ ‌خدا‌ عمل‌ می‌کنی‌]، و خداوند آنچه‌ ‌در‌ دل‌های‌ شماست‌ می‌داند، و ‌خدا‌ دانای‌ بردبار ‌است‌

52 - ‌بعد‌ ‌از‌ ‌این‌، هیچ‌ زنی‌ [جز همسران‌ کنونی‌ات‌] ‌بر‌ تو حلال‌ نیست‌، و نیز نمی‌توانی‌ همسرانت‌ ‌را‌ ‌به‌ همسران‌ دیگری‌ مبدّل‌ سازی‌، ‌هر‌ چند جمال‌ ‌آنها‌ تو ‌را‌ جلب‌ کند، مگر آنچه‌ ‌به‌ ملک‌ تو ‌در‌ آید [‌یعنی‌ کنیزان‌]، و ‌خدا‌ ‌بر‌ ‌هر‌ چیزی‌ مراقب‌ ‌است‌

53 - ای‌ کسانی‌ ‌که‌ ایمان‌ آورده‌اید! داخل‌ خانه‌های‌ پیامبر مشوید، مگر ‌آن‌ ‌که‌ ‌برای‌ [خوردن‌] طعامی‌ ‌به‌ ‌شما‌ اجازه‌ داده‌ شود، [‌آن‌ ‌هم‌] بی‌آن‌ ‌که‌ [قبل‌ ‌از‌ وقت‌ بیایید و] منتظر آماده‌ شدن‌ غذا باشید، ولی‌ هنگامی‌ ‌که‌ دعوت‌ شدید ‌در‌ آیید، و وقتی‌ غذا خوردید متفرق‌ شوید و ‌به‌ ‌گفت‌ و گو سرگرم‌ نشوید ‌این‌ [رفتار ‌شما‌]، پیامبر ‌را‌ آزار می‌دهد و ‌او‌ ‌از‌ ‌شما‌ شرم‌ می‌کند، ولی‌ ‌خدا‌ ‌از‌ [گفتن‌] حق‌ شرم‌ نمی‌کند، و چون‌ ‌از‌ زنان‌ [پیامبر] چیزی‌ خواستید ‌از‌ پشت‌ پرده‌ ‌از‌ آنان‌ بخواهید، ‌این‌ ‌برای‌ دل‌های‌ ‌شما‌ و دل‌های‌ ‌آنها‌ پاکیزه‌تر ‌است‌، و ‌شما‌ حق‌ ندارید ‌رسول‌ ‌خدا‌ ‌را‌ برنجانید و نه‌ هرگز همسران‌ ‌او‌ ‌را‌ ‌بعد‌ ‌از‌ وی‌ ‌به‌ همسری‌ ‌خود‌ ‌در‌ آورید، ‌که‌ ‌این‌ [کار] نزد ‌خدا‌ [گناهی‌] بزرگ‌ ‌است‌

54 - ‌اگر‌ چیزی‌ ‌را‌ آشکار کنید ‌ یا ‌ ‌آن‌ ‌را‌ پنهان‌ دارید، بی‌تردید خداوند ‌از‌ همه‌ چیز آگاه‌ ‌است‌


مشخصات :
قرآن تبیان - جزء 22 - حزب 43 - سوره احزاب - صفحه 425
قرائت ترتیل سعد الغامدی-آيه اي-باکیفیت(MP3)
بصورت فونتی ، رسم الخط quran-simple-enhanced ، فونت نیریزی
با اندازه فونت 25px
بصورت تصویری ، قرآن عثمان طه با کیفیت بالا

مشخصات ترجمه :
Quran Translation
# Name: بهرام پور
# Translator: Abolfazl Bahrampour
# Language: Persian
# ID: fa.bahrampour
# Last Update: November 29, 2013
# Source: Tanzil.net


دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,702,379,974