خدمات تلفن همراه تبیان

قرآن تبیان - جزء 21 - حزب 42 - سوره سجده - صفحه 415- بصورت تصویری ، قرآن عثمان طه با کیفیت بالا


قُلْ یَتَوَفَّاکُم مَّلَکُ الْمَوْتِ الَّذِی وُکِّلَ بِکُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّکُمْ تُرْجَعُونَ
11 - بگو: فرشته مرگ‌ ‌که‌ ‌بر‌ ‌شما‌ گمارده‌ ‌شده‌، جانتان‌ ‌را‌ می‌ستاند، آن‌گاه‌ ‌به‌ سوی‌ پروردگارتان‌ بازگردانده‌ می‌شوید


صفحه : 415
قرآن  عثمان طه با کیفیت بالا صفحه 415تعویض تصویر 

1 - الف‌، لام‌، میم‌

2 - فرو فرستادن‌ [‌این‌] کتاب‌، ‌که‌ هیچ‌ [جای‌] شکی‌ ‌در‌ ‌آن‌ نیست‌ ‌از‌ طرف‌ پروردگار جهانیان‌ ‌است‌

3 - آیا می‌گویند: [‌محمّد‌] ‌آن‌ ‌را‌ ‌به‌ دروغ‌ ساخته‌ ‌است‌! [نه‌]، بلکه‌ ‌آن‌ حق‌ ‌است‌ و ‌از‌ جانب‌ پروردگار توست‌، ‌تا‌ مردمی‌ ‌را‌ ‌که‌ پیش‌ ‌از‌ تو بیم‌ دهنده‌ای‌ برایشان‌ نیامده‌ هشدار دهی‌، امید ‌که‌ هدایت‌ یابند

4 - ‌خدا‌ کسی‌ ‌است‌ ‌که‌ آسمان‌ها و زمین‌ و آنچه‌ ‌را‌ ‌که‌ میان‌ ‌آن‌ دو ‌است‌ ‌در‌ شش‌ روز آفرید، آن‌گاه‌ ‌بر‌ عرش‌ [قدرت‌] قرار گرفت‌، ‌برای‌ ‌شما‌ ‌غیر‌ ‌از‌ ‌او‌ سرپرست‌ و شفیعی‌ نیست‌، ‌پس‌ آیا پند نمی‌گیرید!

5 - امور [جهان‌] ‌را‌ ‌از‌ آسمان‌ ‌به‌ سوی‌ زمین‌ تدبیر می‌کند، سپس‌ [نتیجه ‌آن‌] ‌در‌ روزی‌ ‌که‌ مقدار ‌آن‌ هزار سال‌ ‌از‌ سال‌هایی‌ ‌است‌ ‌که‌ ‌شما‌ می‌شمرید، ‌به‌ سوی‌ ‌او‌ بالا می‌رود [و دنیا پایان‌ می‌یابد]

6 - ‌او‌ دانای‌ نهان‌ و آشکار ‌است‌، شکست‌ ناپذیر مهربان‌ ‌است‌

7 - همان‌ کسی‌ ‌که‌ همه‌ چیز ‌را‌ نیکو آفرید، و آفرینش‌ انسان‌ ‌را‌ ‌از‌ گل‌ آغاز کرد

8 - سپس‌ [تداوم‌] نسل‌ ‌او‌ ‌را‌ ‌از‌ چکیده‌ی‌ آبی‌ حقیر مقرّر کرد

9 - آن‌گاه‌ [ساختار] ‌او‌ ‌را‌ تنظیم‌ کرد، و ‌از‌ روح‌ خویش‌ ‌در‌ ‌او‌ دمید، و ‌برای‌ ‌شما‌ شنوایی‌ و چشم‌ها و دل‌ها قرار داد، [ولی‌] اندکی‌ سپاس‌ می‌گزارید

10 - و گفتند: آیا وقتی‌ [مردیم‌ و] ‌در‌ زمین‌ ناپدید شدیم‌، ‌در‌ آفرینش‌ تازه‌ای‌ خواهیم‌ شد! بلکه‌ ‌آنها‌ ‌به‌ لقای‌ پروردگارشان‌ کافرند

11 - بگو: فرشته مرگ‌ ‌که‌ ‌بر‌ ‌شما‌ گمارده‌ ‌شده‌، جانتان‌ ‌را‌ می‌ستاند، آن‌گاه‌ ‌به‌ سوی‌ پروردگارتان‌ بازگردانده‌ می‌شوید


مشخصات :
قرآن تبیان - جزء 21 - حزب 42 - سوره سجده - صفحه 415
قرائت ترتیل سعد الغامدی-آيه اي-باکیفیت(MP3)
بصورت فونتی ، رسم الخط quran-simple-enhanced ، فونت نیریزی
با اندازه فونت 25px
بصورت تصویری ، قرآن عثمان طه با کیفیت بالا

مشخصات ترجمه :
Quran Translation
# Name: بهرام پور
# Translator: Abolfazl Bahrampour
# Language: Persian
# ID: fa.bahrampour
# Last Update: November 29, 2013
# Source: Tanzil.net


دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,701,275,092