خدمات تلفن همراه تبیان

قرآن تبیان - جزء 21 - حزب 41 - سوره لقمان - صفحه 413- بصورت تصویری ، قرآن عثمان طه با کیفیت بالا


مَّا خَلْقُکُمْ وَلَا بَعْثُکُمْ إِلَّا کَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ إِنَّ اللَّهَ سَمِیعٌ بَصِیرٌ
28 - آفرینش‌ و برانگیختن‌ ‌شما‌ [‌در‌ نزد ‌ما] جز مانند [آفرینش‌] یک‌ تن‌ نیست‌ همانا ‌خدا‌ شنوای‌ بیناست‌


صفحه : 413
قرآن  عثمان طه با کیفیت بالا صفحه 413تعویض تصویر 
20 - آیا ندیدید ‌که‌ ‌خدا‌ آنچه‌ ‌را‌ ‌که‌ ‌در‌ آسمان‌ها و ‌در‌ زمین‌ ‌است‌ مسخّر ‌شما‌ ساخته‌، و نعمت‌های‌ آشکار و پنهان‌ ‌خود‌ ‌را‌ ‌بر‌ ‌شما‌ کامل‌ کرده‌ ‌است‌! [باز] برخی‌ ‌از‌ مردم‌، بدون‌ هیچ‌ دانش‌ و هدایت‌ و کتاب‌ روشنگری‌ ‌در‌ باره‌ی‌ ‌خدا‌ مجادله‌ می‌کنند

21 - و چون‌ ‌به‌ ‌آنها‌ گفته‌ شود: آنچه‌ ‌را‌ ‌که‌ ‌خدا‌ نازل‌ کرده‌ پیروی‌ کنید، گویند: [نه‌،] بلکه‌ ‌از‌ آنچه‌ پدرانمان‌ ‌را‌ ‌بر‌ ‌آن‌ یافته‌ایم‌ پیروی‌ می‌کنیم‌ آیا ‌هر‌ چند شیطان‌ ‌آنها‌ ‌را‌ ‌به‌ سوی‌ عذاب‌ شعله‌ور فرا خواند [باز ‌هم‌ ‌از‌ ‌آنها‌ پیروی‌ می‌کنند]!

22 - و ‌هر‌ کس‌ ‌خود‌ ‌را‌ ‌در‌ حالی‌ ‌که‌ نیکوکار ‌باشد‌ تسلیم‌ ‌خدا‌ کند، قطعا ‌به‌ محکم‌ترین‌ دستاویز چنگ‌ زده‌، و عاقبت‌ کارها ‌به‌ سوی‌ خداست‌

23 - و ‌هر‌ کس‌ کفر ورزد، کفر ‌او‌ تو ‌را‌ غمگین‌ نکند بازگشتشان‌ ‌به‌ سوی‌ ماست‌، ‌پس‌ ‌آنها‌ ‌را‌ ‌به‌ [حقیقت‌] آنچه‌ کرده‌اند آگاه‌ خواهیم‌ کرد بی‌تردید ‌خدا‌ ‌به‌ راز دل‌ها آگاه‌ ‌است‌

24 - اندکی‌ برخوردارشان‌ می‌سازیم‌، سپس‌ ‌آنها‌ ‌را‌ ‌به‌ عذابی‌ شدید می‌کشانیم‌

25 - و ‌اگر‌ ‌از‌ ‌آنها‌ بپرسی‌: چه‌ کسی‌ آسمان‌ها و زمین‌ ‌را‌ آفریده‌ ‌است‌! مسلما خواهند ‌گفت‌: ‌خدا‌ بگو: ستایش‌ ‌از‌ ‌آن‌ خداست‌، ولی‌ بیشترشان‌ نمی‌دانند

26 - آنچه‌ ‌در‌ آسمان‌ها و زمین‌ ‌است‌ ‌از‌ ‌آن‌ خداست‌ همانا خداست‌ ‌که‌ بی‌نیاز ستوده‌ ‌است‌

27 - و ‌اگر‌ ‌هر‌ چه‌ درخت‌ ‌در‌ زمین‌ ‌است‌ قلم‌ ‌بود‌ و دریا [مرکب‌ و] هفت‌ دریای‌ دیگر ‌به‌ مدد ‌آن‌ می‌آمد، [‌تا‌ کلمات‌ ‌خدا‌ ‌را‌ بنویسند] کلمات‌ ‌خدا‌ پایان‌ نمی‌پذیرفت‌، قطعا خداست‌ ‌که‌ شکست‌ ناپذیر حکیم‌ ‌است‌

28 - آفرینش‌ و برانگیختن‌ ‌شما‌ [‌در‌ نزد ‌ما] جز مانند [آفرینش‌] یک‌ تن‌ نیست‌ همانا ‌خدا‌ شنوای‌ بیناست‌


مشخصات :
قرآن تبیان - جزء 21 - حزب 41 - سوره لقمان - صفحه 413
قرائت ترتیل سعد الغامدی-آيه اي-باکیفیت(MP3)
بصورت فونتی ، رسم الخط quran-simple-enhanced ، فونت نیریزی
با اندازه فونت 25px
بصورت تصویری ، قرآن عثمان طه با کیفیت بالا

مشخصات ترجمه :
Quran Translation
# Name: بهرام پور
# Translator: Abolfazl Bahrampour
# Language: Persian
# ID: fa.bahrampour
# Last Update: November 29, 2013
# Source: Tanzil.net


دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,703,824,307