خدمات تلفن همراه تبیان

قرآن تبیان - جزء 19 - حزب 38 - سوره نمل - صفحه 379- بصورت تصویری ، قرآن عثمان طه با کیفیت بالا


وَإِنِّی مُرْسِلَةٌ إِلَیْهِم بِهَدِیَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ یَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ
35 - و اینک‌ ‌من‌ هدیه‌ای‌ ‌به‌ سویشان‌ می‌فرستم‌ و منتظر می‌مانم‌ ‌که‌ فرستادگان‌ ‌با‌ چه‌ [پاسخی‌] باز می‌گردند


صفحه : 379
قرآن  عثمان طه با کیفیت بالا صفحه 379تعویض تصویر 
23 - ‌من‌ [‌آن‌ جا] زنی‌ ‌را‌ یافتم‌ ‌که‌ ‌بر‌ ‌آنها‌ سلطنت‌ می‌کند و ‌از‌ ‌هر‌ نعمتی‌ ‌به‌ ‌او‌ داده‌ ‌شده‌ ‌است‌ و تختی‌ بزرگ‌ دارد

24 - ‌او‌ و قومش‌ ‌را‌ چنین‌ یافتم‌ ‌که‌ ‌به‌ جای‌ ‌خدا‌ ‌برای‌ خورشید سجده‌ می‌کنند، و شیطان‌ اعمالشان‌ ‌را‌ ‌برای‌ ‌آنها‌ آراسته‌ و ‌آنها‌ ‌را‌ ‌از‌ راه‌ [راست‌] بازداشته‌ ‌است‌، ‌از‌ ‌این‌ رو ‌آنها‌ هدایت‌ نمی‌یابند

25 - [کار شیطان‌ ‌این‌ ‌بود‌] ‌که‌ ‌آنها‌ سجده‌ نکنند ‌برای‌ خدایی‌ ‌که‌ پنهانی‌ها ‌را‌ ‌در‌ آسمان‌ها و زمین‌ بیرون‌ می‌آورد و آنچه‌ ‌را‌ ‌که‌ نهان‌ می‌دارید ‌ یا ‌ عیان‌ می‌سازید می‌داند

26 - خداوندی‌ ‌که‌ هیچ‌ خدایی‌ جز ‌او‌ نیست‌، صاحب‌ عرش‌ بزرگ‌ ‌است‌

27 - [سلیمان‌] ‌گفت‌: خواهیم‌ دید آیا راست‌ گفته‌ای‌ ‌ یا ‌ ‌از‌ دروغگویان‌ بوده‌ای‌

28 - ‌این‌ نامه مرا ببر و ‌به‌ طرف‌ ‌آنها‌ بیفکن‌، آن‌گاه‌ ‌از‌ ‌آنها‌ دور شو و بنگر چه‌ پاسخ‌ می‌دهند

29 - [ملکه سبا] ‌گفت‌: ای‌ سران‌ کشور! نامه‌ای‌ ارجمند ‌به‌ سوی‌ ‌من‌ انداخته‌ ‌شده‌ ‌است‌

30 - ‌که‌ ‌آن‌ ‌از‌ طرف‌ سلیمان‌ و ‌به‌ نام‌ خداوند هستی‌ بخش‌ مهربان‌ ‌است‌

31 - [و ‌در‌ ‌آن‌ آمده‌ ‌است‌] ‌که‌ ‌بر‌ ‌من‌ برتری‌ مجویید و مطیعانه‌ ‌به‌ سوی‌ ‌من‌ آیید

32 - ‌گفت‌: ای‌ سران‌ قوم‌! نظر ‌خود‌ ‌را‌ ‌در‌ ‌این‌ امر ‌به‌ ‌من‌ بگویید ‌که‌ ‌من‌ [تاکنون‌] بی‌حضور ‌شما‌ تصمیم‌ قطعی‌ نگرفته‌ام‌

33 - گفتند: ‌ما صاحبان‌ قدرت‌ و سخت‌ جنگاوریم‌ و اختیار کار ‌با‌ توست‌، ‌پس‌ بنگر چه‌ فرمان‌ می‌دهی‌

34 - [ملکه‌] ‌گفت‌: پادشاهان‌ چون‌ ‌به‌ شهری‌ ‌در‌ آیند، ‌آن‌ ‌را‌ تباه‌ و عزیزانش‌ ‌را‌ خوار می‌گردانند و ‌این‌ گونه‌ عمل‌ می‌کنند

35 - و اینک‌ ‌من‌ هدیه‌ای‌ ‌به‌ سویشان‌ می‌فرستم‌ و منتظر می‌مانم‌ ‌که‌ فرستادگان‌ ‌با‌ چه‌ [پاسخی‌] باز می‌گردند


مشخصات :
قرآن تبیان - جزء 19 - حزب 38 - سوره نمل - صفحه 379
قرائت ترتیل سعد الغامدی-آيه اي-باکیفیت(MP3)
بصورت فونتی ، رسم الخط quran-simple-enhanced ، فونت نیریزی
با اندازه فونت 25px
بصورت تصویری ، قرآن عثمان طه با کیفیت بالا

مشخصات ترجمه :
Quran Translation
# Name: بهرام پور
# Translator: Abolfazl Bahrampour
# Language: Persian
# ID: fa.bahrampour
# Last Update: November 29, 2013
# Source: Tanzil.net


دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,702,367,790