خدمات تلفن همراه تبیان

قرآن تبیان - جزء 18 - حزب 36 - سوره فرقان - صفحه 360- بصورت تصویری ، قرآن عثمان طه با کیفیت بالا


بَلْ کَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَن کَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِیرًا
11 - [اینها بهانه‌ ‌است‌،] بلکه‌ ‌آنها‌ رستاخیز ‌را‌ تکذیب‌ کردند، و ‌برای‌ ‌هر‌ ‌که‌ رستاخیز ‌را‌ دروغ‌ خواند، آتش‌ افروخته‌ آماده‌ کرده‌ایم‌


صفحه : 360
قرآن  عثمان طه با کیفیت بالا صفحه 360تعویض تصویر 
3 - و ‌به‌ جای‌ ‌او‌ خدایانی‌ ‌برای‌ ‌خود‌ گرفتند ‌که‌ چیزی‌ نمی‌آفرینند و ‌خود‌ آفریده‌ می‌شوند، و ‌برای‌ ‌خود‌ اختیار زیان‌ و سودی‌ ندارند، و اختیار مرگ‌ و زندگی‌ و تجدید حیات‌ ندارند

4 - و کسانی‌ ‌که‌ کافر شدند، گفتند: ‌این‌ [کتاب‌]، جز دروغی‌ ‌که‌ ‌آن‌ ‌را‌ بربافته‌، و گروهی‌ دیگر ‌او‌ ‌را‌ ‌بر‌ ‌آن‌ یاری‌ کرده‌اند، نیست‌ حقا ‌که‌ ‌به‌ جانب‌ ستم‌ و دروغ‌ [بزرگی‌] رو آوردند

5 - و گفتند: افسانه‌های‌ پیشینیان‌ ‌است‌ ‌که‌ ‌به‌ درخواست‌ ‌او‌ برایش‌ نوشته‌اند، و ‌هر‌ صبح‌ و شام‌ ‌بر‌ ‌او‌ خوانده‌ می‌شود [‌تا‌ حفظ کند]

6 - بگو: ‌آن‌ ‌را‌ کسی‌ نازل‌ کرده‌ ‌که‌ راز نهان‌ ‌را‌ ‌در‌ آسمان‌ها و زمین‌ می‌داند، و همو آمرزنده‌ی‌ مهربان‌ ‌است‌

7 - و گفتند: ‌این‌ چه‌ پیامبری‌ ‌است‌ ‌که‌ غذا می‌خورد و ‌در‌ بازارها راه‌ می‌رود!! چرا فرشته‌ای‌ ‌به‌ سوی‌ ‌او‌ نازل‌ نشده‌ ‌تا‌ همراه‌ وی‌ هشدار دهنده‌ ‌باشد‌!

8 - ‌ یا ‌ گنجی‌ ‌به‌ طرف‌ ‌او‌ افکنده‌ شود، ‌ یا ‌ باغی‌ داشته‌ ‌باشد‌ ‌که‌ ‌از‌ [بارو ‌بر‌] ‌آن‌ بخورد و ستمکاران‌ گفتند: ‌شما‌ جز مردی‌ افسون‌ ‌شده‌ ‌را‌ پیروی‌ نمی‌کنید

9 - بنگر چگونه‌ ‌برای‌ تو مثل‌ها زدند و گمراه‌ شدند، ‌در‌ نتیجه‌ نمی‌توانند راهی‌ بیابند

10 - پرخیر و پاینده‌ ‌است‌ خدایی‌ ‌که‌ ‌اگر‌ می‌خواست‌، تو ‌را‌ بهتر ‌از‌ ‌این‌ می‌داد باغ‌هایی‌ ‌که‌ جویبارها ‌از‌ پای‌ درختانش‌ روان‌ ‌است‌، و ‌برای‌ تو کاخ‌ها پدید می‌آورد

11 - [اینها بهانه‌ ‌است‌،] بلکه‌ ‌آنها‌ رستاخیز ‌را‌ تکذیب‌ کردند، و ‌برای‌ ‌هر‌ ‌که‌ رستاخیز ‌را‌ دروغ‌ خواند، آتش‌ افروخته‌ آماده‌ کرده‌ایم‌


مشخصات :
قرآن تبیان - جزء 18 - حزب 36 - سوره فرقان - صفحه 360
قرائت ترتیل سعد الغامدی-آيه اي-باکیفیت(MP3)
بصورت فونتی ، رسم الخط quran-simple-enhanced ، فونت نیریزی
با اندازه فونت 25px
بصورت تصویری ، قرآن عثمان طه با کیفیت بالا

مشخصات ترجمه :
Quran Translation
# Name: بهرام پور
# Translator: Abolfazl Bahrampour
# Language: Persian
# ID: fa.bahrampour
# Last Update: November 29, 2013
# Source: Tanzil.net


دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,703,857,637