خدمات تلفن همراه تبیان

قرآن تبیان - جزء 18 - حزب 35 - سوره نور - صفحه 351- بصورت تصویری ، قرآن عثمان طه با کیفیت بالا


وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَیْکُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَّحِیمٌ
20 - و ‌اگر‌ فضل‌ و رحمت‌ ‌خدا‌ ‌بر‌ ‌شما‌ نبود، و ‌این‌ ‌که‌ ‌خدا‌ رئوف‌ و مهربان‌ ‌است‌ [هلاک‌ می‌شدید]


صفحه : 351
قرآن  عثمان طه با کیفیت بالا صفحه 351تعویض تصویر 
11 - همانا کسانی‌ ‌که‌ ‌آن‌ تهمت‌ عظیم‌ ‌را‌ [‌در‌ باره‌ی‌ یکی‌ ‌از‌ زنان‌ پیامبر] ‌به‌ میان‌ آوردند، دسته‌ای‌ ‌از‌ ‌شما‌ بودند ‌آن‌ تهمت‌ ‌را‌ ‌برای‌ ‌خود‌ شرّ مپندارید، بلکه‌ ‌آن‌ ‌برای‌ ‌شما‌ خیر و مصلحت‌ ‌است‌ ‌بر‌ عهده‌ی‌ ‌هر‌ فردی‌ ‌از‌ ‌آنها‌ سهمی‌ ‌از‌ گناه‌ ‌است‌، و ‌آن‌ ‌که‌ بخش‌ عمده‌ی‌ ‌آن‌ دروغ‌سازی‌ ‌را‌ ‌بر‌ عهده‌ داشته‌ عذابی‌ بزرگ‌ دارد

12 - چرا هنگامی‌ ‌که‌ ‌آن‌ [تهمت‌] ‌را‌ شنیدید، مردان‌ و زنان‌ مؤمن‌ نسبت‌ ‌به‌ خودشان‌ گمان‌ نیک‌ نبردند و نگفتند: ‌این‌ تهمتی‌ آشکار ‌است‌!

13 - چرا ‌بر‌ ‌آن‌ [ادعا] چهار شاهد نیاوردند! ‌پس‌ حالا ‌که‌ شاهدان‌ ‌را‌ نیاوردند، اینان‌ ‌خود‌ ‌در‌ پیشگاه‌ ‌خدا‌ دروغگویند

14 - و ‌اگر‌ فضل‌ ‌خدا‌ و رحمتش‌ ‌در‌ دنیا و آخرت‌ شامل‌ ‌شما‌ نمی‌شد، قطعا ‌به‌ [سزای‌] بهتانی‌ ‌که‌ وارد ‌آن‌ شدید، ‌به‌ ‌شما‌ عذابی‌ بزرگ‌ می‌رسید

15 - آن‌گاه‌ ‌که‌ ‌آن‌ [بهتان‌] ‌را‌ ‌از‌ زبان‌ یکدیگر می‌گرفتید و خبری‌ ‌را‌ ‌که‌ بدان‌ علم‌ نداشتید، دهان‌ ‌به‌ دهان‌ می‌گفتید و می‌پنداشتید ‌که‌ کاری‌ کوچک‌ و ساده‌ ‌است‌، ‌در‌ حالی‌ ‌که‌ ‌آن‌ [امر] نزد ‌خدا‌ بسی‌ بزرگ‌ ‌بود‌

16 - و [گر نه‌] چرا وقتی‌ ‌آن‌ ‌را‌ شنیدید نگفتید: ‌ما ‌را‌ نشاید ‌که‌ ‌در‌ ‌این‌ باره‌ سخن‌ گوییم‌، [خداوندا] منزهی‌ تو، ‌این‌ تهمتی‌ بزرگ‌ ‌است‌!

17 - ‌خدا‌ ‌شما‌ ‌را‌ اندرز می‌دهد ‌که‌ دیگر هیچ‌گاه‌، نظیر ‌آن‌ ‌را‌ تکرار نکنید ‌اگر‌ مؤمنید

18 - و ‌خدا‌ ‌برای‌ ‌شما‌ آیات‌ ‌را‌ بیان‌ می‌کند و خدای‌ دانای‌ حکیم‌ ‌است‌

19 - کسانی‌ ‌که‌ دوست‌ دارند زشتکاری‌ ‌در‌ حق‌ مؤمنان‌ شایع‌ شود، ‌برای‌ ‌آنها‌ ‌در‌ دنیا و آخرت‌ عذابی‌ پردرد خواهد ‌بود‌، و ‌خدا‌ می‌داند و ‌شما‌ نمی‌دانید

20 - و ‌اگر‌ فضل‌ و رحمت‌ ‌خدا‌ ‌بر‌ ‌شما‌ نبود، و ‌این‌ ‌که‌ ‌خدا‌ رئوف‌ و مهربان‌ ‌است‌ [هلاک‌ می‌شدید]


مشخصات :
قرآن تبیان - جزء 18 - حزب 35 - سوره نور - صفحه 351
قرائت ترتیل سعد الغامدی-آيه اي-باکیفیت(MP3)
بصورت فونتی ، رسم الخط quran-simple-enhanced ، فونت نیریزی
با اندازه فونت 25px
بصورت تصویری ، قرآن عثمان طه با کیفیت بالا

مشخصات ترجمه :
Quran Translation
# Name: بهرام پور
# Translator: Abolfazl Bahrampour
# Language: Persian
# ID: fa.bahrampour
# Last Update: November 29, 2013
# Source: Tanzil.net


دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,701,875,289