خدمات تلفن همراه تبیان

قرآن تبیان - جزء 17 - حزب 34 - سوره حج - صفحه 336- بصورت تصویری ، قرآن عثمان طه با کیفیت بالا


إِنَّ اللَّهَ یُدَافِعُ عَنِ الَّذِینَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا یُحِبُّ کُلَّ خَوَّانٍ کَفُورٍ
38 - قطعا خداوند ‌از‌ کسانی‌ ‌که‌ ایمان‌ آورده‌اند دفاع‌ می‌کند [زیرا] ‌خدا‌ هیچ‌ خیانتکار کفر پیشه‌ای‌ ‌را‌ دوست‌ ندارد


صفحه : 336
قرآن  عثمان طه با کیفیت بالا صفحه 336تعویض تصویر 
31 - ‌در‌ حالی‌ ‌که‌ مخلصان‌ ‌خدا‌ باشید، نه‌ مشرک‌ ‌به‌ ‌او‌ و ‌هر‌ کس‌ ‌به‌ ‌خدا‌ شرک‌ آورد، بدان‌ ماند ‌که‌ گویی‌ ‌از‌ آسمان‌ افتاده‌ و مرغان‌، ‌او‌ ‌را‌ می‌ربایند ‌ یا ‌ تندباد، ‌او‌ ‌را‌ ‌به‌ نقطه‌ای‌ دور پرتاب‌ می‌کند

32 - ‌این‌ ‌است‌ [سخن‌ حق‌]، و ‌هر‌ کس‌ شعائر ‌خدا‌ ‌را‌ بزرگ‌ دارد بی‌تردید ‌آن‌ نشانه تقوای‌ دل‌هاست‌

33 - ‌در‌ ‌آن‌ [قربانی‌ها] ‌برای‌ ‌شما‌ منافعی‌ ‌است‌ [چون‌ شیر و پشم‌] ‌تا‌ زمانی‌ معین‌، سپس‌ محل‌ [قربانی‌] ‌آنها‌ ‌در‌ کنار خانه‌ی‌ کهن‌ ‌است‌

34 - و ‌برای‌ ‌هر‌ امتی‌ قربانگاهی‌ قرار دادیم‌ ‌تا‌ نام‌ ‌خدا‌ ‌را‌ ‌بر‌ [ذبح‌] چهارپایانی‌ ‌که‌ روزی‌ ‌آنها‌ کرده‌ ‌است‌ ببرند، ‌پس‌ [بدانید ‌که‌] خدای‌ ‌شما‌ خدای‌ یگانه‌ ‌است‌، ‌پس‌ ‌به‌ فرمان‌ ‌او‌ گردن‌ نهید و فروتنان‌ ‌را‌ بشارت‌ ده‌

35 - همانان‌ ‌که‌ چون‌ نام‌ ‌خدا‌ یاد شود دل‌هایشان‌ هراس‌ یابد، و آنان‌ ‌که‌ ‌بر‌ مصیبتی‌ ‌که‌ ‌بر‌ سرشان‌ آید صابرند و برپا دارندگان‌ نمازند و ‌از‌ آنچه‌ روزیشان‌ داده‌ایم‌ انفاق‌ می‌کنند

36 - و [قربانی‌] شتران‌ فربه‌ ‌را‌ ‌برای‌ ‌شما‌ ‌از‌ جمله شعائر ‌خدا‌ قرار دادیم‌، ‌در‌ ‌آنها‌ ‌برای‌ ‌شما‌ خیر ‌است‌ ‌پس‌ نام‌ ‌خدا‌ ‌را‌ ‌بر‌ [ذبح‌] ‌آنها‌ ‌در‌ حالی‌ ‌که‌ ایستاده‌اند ببرید، و چون‌ ‌به‌ پهلو افتادند [و جان‌ دادند] ‌از‌ ‌آنها‌ بخورید و فقیر قانع‌ و فقیر سائل‌ ‌را‌ اطعام‌ کنید ‌این‌ گونه‌ ‌آنها‌ ‌را‌ مسخر ‌شما‌ کردیم‌، ‌باشد‌ ‌که‌ شکرگزار باشید

37 - هرگز گوشت‌ و خون‌ ‌آنها‌ ‌به‌ ‌خدا‌ نخواهد رسید و لیکن‌ تقوای‌ شماست‌ ‌که‌ ‌به‌ ‌او‌ می‌رسد ‌این‌ گونه‌ ‌آنها‌ ‌را‌ مسخر ‌شما‌ کرد ‌تا‌ ‌خدا‌ ‌را‌ ‌به‌ خاطر ‌آن‌ ‌که‌ هدایتتان‌ نموده‌ ‌به‌ بزرگی‌ یاد کنید و نیکوکاران‌ ‌را‌ مژده‌ ده‌

38 - قطعا خداوند ‌از‌ کسانی‌ ‌که‌ ایمان‌ آورده‌اند دفاع‌ می‌کند [زیرا] ‌خدا‌ هیچ‌ خیانتکار کفر پیشه‌ای‌ ‌را‌ دوست‌ ندارد


مشخصات :
قرآن تبیان - جزء 17 - حزب 34 - سوره حج - صفحه 336
قرائت ترتیل سعد الغامدی-آيه اي-باکیفیت(MP3)
بصورت فونتی ، رسم الخط quran-simple-enhanced ، فونت نیریزی
با اندازه فونت 25px
بصورت تصویری ، قرآن عثمان طه با کیفیت بالا

مشخصات ترجمه :
Quran Translation
# Name: بهرام پور
# Translator: Abolfazl Bahrampour
# Language: Persian
# ID: fa.bahrampour
# Last Update: November 29, 2013
# Source: Tanzil.net


دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,701,050,316