خدمات تلفن همراه تبیان

قرآن تبیان - جزء 17 - حزب 34 - سوره حج - صفحه 333- بصورت تصویری ، قرآن عثمان طه با کیفیت بالا


مَن کَانَ یَظُنُّ أَن لَّن یَنصُرَهُ اللَّهُ فِی الدُّنْیَا وَالْآخِرَةِ فَلْیَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْیَقْطَعْ فَلْیَنظُرْ هَلْ یُذْهِبَنَّ کَیْدُهُ مَا یَغِیظُ
15 - ‌هر‌ کس‌ گمان‌ می‌کرد ‌که‌ ‌خدا‌ پیامبرش‌ ‌را‌ ‌در‌ دنیا و آخرت‌ هرگز یاری‌ نخواهد کرد [و حال‌ ‌که‌ می‌بیند یاری‌ کرده‌، ‌به‌ خشم‌ آمده‌ ‌است‌] ‌پس‌ ریسمانی‌ ‌به‌ بالا بکشد، آن‌گاه‌ ‌خود‌ ‌را‌ حلق‌ آویز کرده‌، ‌آن‌ ‌را‌ قطع‌ کند و آن‌گاه‌ بنگرد ‌که‌ آیا ‌این‌ نقشه‌ خشم‌ ‌او‌ ‌را‌ ‌از‌ میان‌ می‌برد!


صفحه : 333
قرآن  عثمان طه با کیفیت بالا صفحه 333تعویض تصویر 
6 - ‌این‌ [قدرت‌ نمایی‌ها] ‌از‌ ‌آن‌ روست‌ ‌که‌ ‌خدا‌ حق‌ ‌است‌ و اوست‌ ‌که‌ مردگان‌ ‌را‌ زنده‌ می‌کند و ‌هم‌ اوست‌ ‌که‌ ‌بر‌ ‌هر‌ چیزی‌ تواناست‌

7 - [و ‌این‌] ‌که‌ بی‌تردید قیامت‌ ‌در‌ پیش‌ ‌است‌ و شکی‌ ‌در‌ ‌آن‌ نیست‌ و ‌خدا‌ ‌هر‌ ‌که‌ ‌را‌ ‌در‌ گورهاست‌ ‌بر‌ می‌انگیزد

8 - و ‌از‌ میان‌ مردم‌ کسی‌ ‌است‌ ‌که‌ بدون‌ هیچ‌ دانش‌ و بی‌هیچ‌ رهنمود و کتاب‌ روشنی‌ ‌در‌ باره‌ی‌ ‌خدا‌ ‌به‌ مجادله‌ می‌پردازد

9 - ‌از‌ سر نخوت‌ پشت‌ می‌کند ‌تا‌ [مردم‌ ‌را‌] ‌از‌ راه‌ ‌خدا‌ گمراه‌ کند ‌در‌ ‌این‌ دنیا ‌برای‌ ‌او‌ خواری‌ ‌است‌ و روز رستاخیز عذاب‌ آتش‌ سوزان‌ ‌را‌ ‌به‌ ‌او‌ می‌چشانیم‌

10 - [گفته‌ شود:] ‌این‌ ‌به‌ سزای‌ ‌آن‌ چیزی‌ ‌است‌ ‌که‌ ‌به‌ دستان‌ ‌خود‌ پیش‌ فرستاده‌ای‌، و البته‌ خداوند ‌به‌ بندگان‌ خویش‌ ستمگر نیست‌

11 - و ‌از‌ مردم‌ کسی‌ ‌است‌ ‌که‌ ‌خدا‌ ‌را‌ ‌در‌ حاشیه‌ [و ‌با‌ تردید] می‌پرستد حال‌ ‌اگر‌ خیری‌ [‌از‌ دینداری‌] ‌به‌ ‌او‌ رسد بدان‌ آرام‌ گیرد، و چون‌ امتحانی‌ ‌برای‌ ‌او‌ پیش‌ آید [‌از‌ دین‌] روی‌ برتابد ‌او‌ ‌در‌ دنیا و آخرت‌ زیانکار ‌است‌ و ‌این‌ همان‌ خسارت‌ آشکار ‌است‌

12 - ‌به‌ جای‌ ‌خدا‌ چیزی‌ ‌را‌ می‌خواند ‌که‌ نه‌ زیانی‌ ‌به‌ ‌او‌ می‌رساند و نه‌ سودش‌ می‌دهد گمراهی‌ دور همین‌ ‌است‌

13 - کسی‌ ‌را‌ می‌خواند ‌که‌ زیانش‌ نزدیک‌تر ‌از‌ سود اوست‌ وه‌، چه‌ بد سرپرستی‌ و چه‌ بد معاشری‌ ‌است‌!

14 - بی‌گمان‌، ‌خدا‌ کسانی‌ ‌را‌ ‌که‌ گرویده‌ و کارهای‌ شایسته‌ کرده‌اند ‌به‌ بهشت‌هایی‌ ‌در‌ می‌آورد ‌که‌ ‌از‌ پای‌ درختانش‌ نهرها جاری‌ ‌است‌ ‌خدا‌ ‌هر‌ چه‌ خواهد انجام‌ می‌دهد

15 - ‌هر‌ کس‌ گمان‌ می‌کرد ‌که‌ ‌خدا‌ پیامبرش‌ ‌را‌ ‌در‌ دنیا و آخرت‌ هرگز یاری‌ نخواهد کرد [و حال‌ ‌که‌ می‌بیند یاری‌ کرده‌، ‌به‌ خشم‌ آمده‌ ‌است‌] ‌پس‌ ریسمانی‌ ‌به‌ بالا بکشد، آن‌گاه‌ ‌خود‌ ‌را‌ حلق‌ آویز کرده‌، ‌آن‌ ‌را‌ قطع‌ کند و آن‌گاه‌ بنگرد ‌که‌ آیا ‌این‌ نقشه‌ خشم‌ ‌او‌ ‌را‌ ‌از‌ میان‌ می‌برد!


مشخصات :
قرآن تبیان - جزء 17 - حزب 34 - سوره حج - صفحه 333
قرائت ترتیل سعد الغامدی-آيه اي-باکیفیت(MP3)
بصورت فونتی ، رسم الخط quran-simple-enhanced ، فونت نیریزی
با اندازه فونت 25px
بصورت تصویری ، قرآن عثمان طه با کیفیت بالا

مشخصات ترجمه :
Quran Translation
# Name: بهرام پور
# Translator: Abolfazl Bahrampour
# Language: Persian
# ID: fa.bahrampour
# Last Update: November 29, 2013
# Source: Tanzil.net


دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,701,287,093