خدمات تلفن همراه تبیان

قرآن تبیان - جزء 16 - حزب 32 - سوره طه - صفحه 314- بصورت تصویری ، قرآن عثمان طه با کیفیت بالا


قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى
51 - ‌گفت‌: ‌پس‌ سرنوشت‌ مردمان‌ نخستین‌ ‌که‌ [ایمان‌ نیاوردند] چه‌ می‌شود!


صفحه : 314
قرآن  عثمان طه با کیفیت بالا صفحه 314تعویض تصویر 
38 - آن‌گاه‌ ‌که‌ ‌به‌ مادرت‌ آنچه‌ وحی‌ شد وحی‌ کردیم‌

39 - ‌که‌ ‌او‌ ‌را‌ ‌در‌ صندوقی‌ بنه‌، و ‌آن‌ ‌را‌ ‌به‌ دریا بیفکن‌ ‌تا‌ دریا ‌او‌ ‌را‌ ‌به‌ ساحل‌ اندازد و دشمن‌ ‌من‌ و دشمن‌ وی‌ ‌او‌ ‌را‌ برگیرد و ‌بر‌ تو ‌از‌ جانب‌ ‌خود‌ مهری‌ [‌در‌ دل‌ها] افکندم‌ ‌تا‌ زیر نظر ‌من‌ پرورش‌ یابی‌

40 - آن‌گاه‌ ‌که‌ خواهرت‌ [‌در‌ پی‌ صندوق‌ تو] راه‌ می‌رفت‌ و می‌گفت‌: آیا کسی‌ ‌را‌ ‌به‌ ‌شما‌ نشان‌ دهم‌ ‌که‌ سرپرستی‌ ‌او‌ ‌را‌ عهده‌ دار شود! ‌پس‌ تو ‌را‌ ‌به‌ آغوش‌ مادرت‌ بازگرداندیم‌ ‌تا‌ چشمش‌ روشن‌ شود و اندوه‌ نخورد، و شخصی‌ [‌از‌ فرعونیان‌] ‌را‌ کشتی‌ و ‌ما تو ‌را‌ ‌از‌ اندوه‌ رهانیدیم‌، و بارها تو ‌را‌ آزمودیم‌، ‌پس‌ چند سالی‌ ‌در‌ میان‌ اهل‌ مدین‌ ‌به‌ سر بردی‌، آن‌گاه‌ ‌بر‌ طبق‌ تقدیر و برنامه‌ای‌ آمدی‌ ای‌ موسی‌!

41 - و تو ‌را‌ ‌برای‌ ‌خود‌ پروردم‌

42 - اینک‌ تو و برادرت‌ ‌با‌ آیات‌ ‌من‌ بروید و ‌در‌ یاد ‌من‌ سستی‌ مکنید

43 - ‌به‌ سوی‌ فرعون‌ بروید ‌که‌ ‌او‌ ‌به‌ سرکشی‌ برخاسته‌ ‌است‌

44 - و ‌با‌ ‌او‌ سخنی‌ نرم‌ گویید، شاید پند گیرد ‌ یا ‌ بترسد

45 - گفتند: پروردگارا! ‌ما می‌ترسیم‌ ‌که‌ ‌بر‌ ‌ما پیشدستی‌ کند ‌ یا ‌ سر ‌به‌ طغیان‌ بردارد

46 - ‌گفت‌: مترسید، ‌من‌ همراه‌ ‌شما‌ هستم‌، می‌شنوم‌ و می‌بینم‌

47 - ‌پس‌ نزد ‌او‌ بیایید [‌من‌ آنجا حاضرم‌] و بگویید: ‌ما دو فرستاده‌ی‌ پروردگار توییم‌، ‌پس‌ بنی‌ اسرائیل‌ ‌را‌ ‌با‌ ‌ما بفرست‌ و آزارشان‌ مده‌، همانا ‌ما ‌برای‌ تو ‌از‌ سوی‌ پروردگارت‌ معجزه‌ای‌ آورده‌ایم‌، و درود ‌بر‌ ‌آن‌ کس‌ ‌که‌ ‌از‌ هدایت‌ پیروی‌ کند

48 - همانا ‌به‌ ‌ما وحی‌ ‌شده‌ ‌که‌ عذاب‌ ‌بر‌ کسی‌ ‌است‌ ‌که‌ تکذیب‌ کند و روی‌ گرداند

49 - فرعون‌ ‌گفت‌: پروردگار ‌شما‌ دو نفر کیست‌ ای‌ موسی‌!!

50 - ‌گفت‌: پروردگار ‌ما کسی‌ ‌است‌ ‌که‌ آفرینش‌ ‌هر‌ چیزی‌ ‌را‌ ‌به‌ ‌او‌ عطا کرده‌ سپس‌ هدایتش‌ نموده‌ ‌است‌

51 - ‌گفت‌: ‌پس‌ سرنوشت‌ مردمان‌ نخستین‌ ‌که‌ [ایمان‌ نیاوردند] چه‌ می‌شود!


مشخصات :
قرآن تبیان - جزء 16 - حزب 32 - سوره طه - صفحه 314
قرائت ترتیل سعد الغامدی-آيه اي-باکیفیت(MP3)
بصورت فونتی ، رسم الخط quran-simple-enhanced ، فونت نیریزی
با اندازه فونت 25px
بصورت تصویری ، قرآن عثمان طه با کیفیت بالا

مشخصات ترجمه :
Quran Translation
# Name: بهرام پور
# Translator: Abolfazl Bahrampour
# Language: Persian
# ID: fa.bahrampour
# Last Update: November 29, 2013
# Source: Tanzil.net


دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,703,836,734