خدمات تلفن همراه تبیان

قرآن تبیان - جزء 16 - حزب 32 - سوره طه - صفحه 313- بصورت تصویری ، قرآن عثمان طه با کیفیت بالا


وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَیْکَ مَرَّةً أُخْرَى
37 - و البته‌ یک‌ بار دیگر ‌هم‌ ‌بر‌ تو عنایت‌ کردیم‌


صفحه : 313
قرآن  عثمان طه با کیفیت بالا صفحه 313تعویض تصویر 
13 - و ‌من‌ تو ‌را‌ برگزیده‌ام‌، ‌پس‌ بدانچه‌ وحی‌ می‌شود گوش‌ فرا دار

14 - ‌این‌ منم‌ خداوند [یکتا] ‌که‌ خدایی‌ جز ‌من‌ نیست‌، ‌پس‌ مرا پرستش‌ کن‌ و ‌به‌ یاد ‌من‌ نماز بپادار

15 - قیامت‌ حتما آمدنی‌ ‌است‌ می‌خواهم‌ وقت‌ ‌آن‌ ‌را‌ پنهان‌ دارم‌ ‌تا‌ ‌هر‌ کسی‌ ‌به‌ موجب‌ آنچه‌ می‌کوشد جزا داده‌ شود

16 - ‌پس‌ هرگز نباید کسی‌ ‌که‌ ‌به‌ ‌آن‌ ایمان‌ ندارد و ‌از‌ هوای‌ خویش‌ پیروی‌ کرده‌، تو ‌را‌ ‌از‌ [ایمان‌ ‌به‌] ‌آن‌ باز دارد ‌که‌ هلاک‌ بشوی‌

17 - ای‌ موسی‌! ‌آن‌ چیست‌ ‌به‌ دست‌ راست‌ تو!

18 - ‌گفت‌: ‌این‌ عصای‌ ‌من‌ ‌است‌، ‌بر‌ ‌آن‌ تکیه‌ می‌کنم‌ و ‌با‌ ‌آن‌ ‌برای‌ گوسفندانم‌ برگ‌ می‌تکانم‌، و نیازهای‌ دیگری‌ ‌هم‌ ‌برای‌ ‌من‌ ‌در‌ ‌آن‌ هست‌

19 - ‌گفت‌: ‌آن‌ ‌را‌ بینداز ای‌ موسی‌!

20 - ‌پس‌ ‌آن‌ ‌را‌ انداخت‌ و ناگاه‌ ماری‌ شد ‌که‌ ‌به‌ سرعت‌ می‌خزید

21 - ‌گفت‌: ‌آن‌ ‌را‌ بگیر و مترس‌، ‌به‌ زودی‌ ‌آن‌ ‌را‌ ‌به‌ صورت‌ اولش‌ باز می‌گردانیم‌

22 - و دست‌ خویش‌ ‌در‌ بغل‌ کن‌، ‌تا‌ بی‌هیچ‌ گزندی‌ [‌به‌ عنوان‌] معجزه‌ای‌ دیگر سفید [و درخشان‌] بیرون‌ آید

23 - ‌تا‌ پاره‌ای‌ ‌از‌ آیات‌ بزرگ‌تر ‌خود‌ ‌را‌ ‌به‌ تو نشان‌ دهیم‌

24 - ‌به‌ سوی‌ فرعون‌ برو ‌که‌ ‌او‌ طغیان‌ کرده‌ ‌است‌

25 - ‌گفت‌: پروردگارا! سینه‌ام‌ ‌را‌ وسعت‌ بخش‌

26 - و کارم‌ ‌را‌ برایم‌ آسان‌ ساز

27 - و گره‌ ‌از‌ زبانم‌ بگشای‌

28 - ‌تا‌ سخنم‌ ‌را‌ دریابند

29 - و ‌برای‌ ‌من‌ دستیاری‌ ‌از‌ کسانم‌ قرار ده‌،

30 - هارون‌ برادرم‌ ‌را‌

31 - پشت‌ ‌من‌ ‌را‌ بدو محکم‌ کن‌

32 - و ‌او‌ ‌را‌ ‌در‌ کارم‌ شریک‌ ساز

33 - ‌تا‌ تو ‌را‌ فراوان‌ تسبیح‌ گوییم‌

34 - و تو ‌را‌ بسیار یاد کنیم‌

35 - بی‌تردید تو ‌بر‌ حال‌ ‌ما ناظر بوده‌ای‌

36 - ‌گفت‌: ای‌ موسی‌! خواسته‌ات‌ ‌به‌ تو داده‌ شد

37 - و البته‌ یک‌ بار دیگر ‌هم‌ ‌بر‌ تو عنایت‌ کردیم‌


مشخصات :
قرآن تبیان - جزء 16 - حزب 32 - سوره طه - صفحه 313
قرائت ترتیل سعد الغامدی-آيه اي-باکیفیت(MP3)
بصورت فونتی ، رسم الخط quran-simple-enhanced ، فونت نیریزی
با اندازه فونت 25px
بصورت تصویری ، قرآن عثمان طه با کیفیت بالا

مشخصات ترجمه :
Quran Translation
# Name: بهرام پور
# Translator: Abolfazl Bahrampour
# Language: Persian
# ID: fa.bahrampour
# Last Update: November 29, 2013
# Source: Tanzil.net


دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,702,381,520