خدمات تلفن همراه تبیان

قرآن تبیان - جزء 16 - حزب 31 - سوره مریم - صفحه 309- بصورت تصویری ، قرآن عثمان طه با کیفیت بالا


وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّکَ لَهُ مَا بَیْنَ أَیْدِینَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَیْنَ ذَلِکَ وَمَا کَانَ رَبُّکَ نَسِیًّا
64 - و [جبرئیل‌ ‌گفت‌:] ‌ما جز ‌به‌ فرمان‌ پروردگار تو فرود نمی‌آییم‌ ‌از‌ ‌آن‌ اوست‌ گذشته‌ و آینده‌ی‌ ‌ما و آنچه‌ میان‌ ‌این‌ دو ‌است‌ و پروردگار تو فراموشکار نیست‌


صفحه : 309
قرآن  عثمان طه با کیفیت بالا صفحه 309تعویض تصویر 
52 - و ‌از‌ جانب‌ راست‌ طور ‌او‌ ‌را‌ ندا دادیم‌ و رازگویان‌ نزدیکش‌ ساختیم‌

53 - و ‌به‌ رحمت‌ خویش‌ برادرش‌ هارون‌ پیامبر ‌را‌ [‌برای‌ مساعدت‌] ‌به‌ ‌او‌ بخشیدیم‌

54 - و ‌در‌ ‌این‌ کتاب‌ ‌از‌ اسماعیل‌ یاد کن‌، همانا ‌او‌ خوش‌ وعده‌ و ‌رسول‌ [و] پیامبری‌ ‌بود‌

55 - و خاندان‌ ‌خود‌ ‌را‌ ‌به‌ نماز و زکات‌ فرمان‌ می‌داد و نزد پروردگارش‌ مورد رضایت‌ ‌بود‌

56 - و ‌در‌ ‌این‌ کتاب‌ ‌از‌ ادریس‌ یاد کن‌ ‌که‌ ‌او‌ راستگو و پیامبر ‌بود‌

57 - و ‌ما ‌او‌ ‌را‌ ‌به‌ مقامی‌ بلند ارتقا دادیم‌

58 - آنان‌ گروهی‌ ‌از‌ پیامبران‌ بودند ‌که‌ خداوند ‌به‌ ‌آنها‌ نعمت‌ [هدایت‌] داد ‌از‌ فرزندان‌ آدم‌ و ‌از‌ کسانی‌ ‌که‌ همراه‌ نوح‌ ‌بر‌ کشتی‌ سوار کردیم‌ و ‌از‌ فرزندان‌ ابراهیم‌ و یعقوب‌ و ‌از‌ کسانی‌ ‌که‌ هدایت‌ نمودیم‌ و برگزیدیم‌، ‌که‌ هرگاه‌ آیات‌ خدای‌ رحمان‌ برایشان‌ تلاوت‌ می‌شد سجده‌کنان‌ و گریان‌ ‌به‌ خاک‌ می‌افتادند

59 - آن‌گاه‌ کسانی‌ جانشین‌ اینان‌ شدند ‌که‌ نماز ‌را‌ ضایع‌ کردند و شهوات‌ ‌را‌ پیروی‌ نمودند ‌که‌ ‌به‌ زودی‌ [سزای‌] گمراهی‌ ‌را‌ خواهند دید

60 - مگر کسانی‌ ‌که‌ توبه‌ کردند و ایمان‌ آوردند و کار شایسته‌ انجام‌ دادند، ‌که‌ ‌آنها‌ ‌به‌ بهشت‌ داخل‌ شوند و هیچ‌گونه‌ ستمی‌ ‌بر‌ ‌ایشان‌ نرود

61 - بهشت‌های‌ جاودانی‌ ‌که‌ خدای‌ رحمان‌ بندگانش‌ ‌را‌ ‌به‌ نادیده‌ وعده‌ داده‌ ‌است‌ بی‌تردید وعده‌ی‌ ‌او‌ آمدنی‌ ‌است‌

62 - ‌در‌ ‌آن‌ جا سخن‌ بیهوده‌ نشنوند جز درود، و صبح‌ و شام‌ روزیشان‌ ‌در‌ ‌آن‌ جا برقرار ‌است‌

63 - ‌این‌ همان‌ بهشتی‌ ‌است‌ ‌که‌ ‌به‌ ‌هر‌ یک‌ ‌از‌ بندگان‌ ‌ما ‌که‌ پرهیزگار ‌باشد‌ ‌به‌ میراث‌ دهیم‌

64 - و [جبرئیل‌ ‌گفت‌:] ‌ما جز ‌به‌ فرمان‌ پروردگار تو فرود نمی‌آییم‌ ‌از‌ ‌آن‌ اوست‌ گذشته‌ و آینده‌ی‌ ‌ما و آنچه‌ میان‌ ‌این‌ دو ‌است‌ و پروردگار تو فراموشکار نیست‌


مشخصات :
قرآن تبیان - جزء 16 - حزب 31 - سوره مریم - صفحه 309
قرائت ترتیل سعد الغامدی-آيه اي-باکیفیت(MP3)
بصورت فونتی ، رسم الخط quran-simple-enhanced ، فونت نیریزی
با اندازه فونت 25px
بصورت تصویری ، قرآن عثمان طه با کیفیت بالا

مشخصات ترجمه :
Quran Translation
# Name: بهرام پور
# Translator: Abolfazl Bahrampour
# Language: Persian
# ID: fa.bahrampour
# Last Update: November 29, 2013
# Source: Tanzil.net


دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,702,440,812