خدمات تلفن همراه تبیان

قرآن تبیان - جزء 16 - حزب 31 - سوره کهف - صفحه 303- بصورت تصویری ، قرآن عثمان طه با کیفیت بالا


فَمَا اسْطَاعُوا أَن یَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا
97 - ‌پس‌ نتوانستند ‌از‌ ‌آن‌ سدّ بالا روند و نتوانستند ‌آن‌ ‌را‌ سوراخ‌ کنند


صفحه : 303
قرآن  عثمان طه با کیفیت بالا صفحه 303تعویض تصویر 
84 - ‌ما وی‌ ‌را‌ ‌در‌ زمین‌ تمکن‌ دادیم‌ و ‌از‌ ‌هر‌ چیزی‌ وسیله‌ای‌ ‌به‌ ‌او‌ عطا کردیم‌

85 - ‌پس‌ وسیله‌ای‌ ‌را‌ پی‌ گرفت‌

86 - ‌تا‌ آن‌گاه‌ ‌که‌ ‌به‌ غروبگاه‌ خورشید رسید، ‌به‌ نظرش‌ آمد ‌که‌ خورشید ‌در‌ چشمه‌ای‌ گل‌آلود و سیاه‌ غروب‌ می‌کند، و نزدیک‌ ‌آن‌ قومی‌ ‌را‌ یافت‌ گفتیم‌: ای‌ ذو القرنین‌! ‌ یا ‌ [اینان‌ ‌را‌] عقوبت‌ می‌کنی‌ ‌ یا ‌ میانشان‌ [روش‌] نیکویی‌ پیش‌ می‌گیری‌ [اختیار ‌با‌ توست‌]

87 - ‌گفت‌: اما ‌هر‌ ‌که‌ ستم‌ کند ‌به‌ زودی‌ عذابش‌ خواهیم‌ کرد، سپس‌ ‌به‌ سوی‌ پروردگارش‌ بازگردانده‌ می‌شود، آن‌گاه‌ ‌او‌ ‌را‌ عذابی‌ سخت‌ خواهد کرد

88 - و اما ‌هر‌ ‌که‌ ایمان‌ بیاورد و کار شایسته‌ کند پاداشی‌ ‌هر‌ چه‌ نیکوتر خواهد داشت‌ و ‌به‌ ‌او‌ ‌از‌ فرمان‌ ‌خود‌ تکلیفی‌ آسان‌ خواهیم‌ ‌گفت‌

89 - سپس‌ وسیله‌ای‌ دیگر ‌را‌ پی‌ گرفت‌

90 - ‌تا‌ آن‌گاه‌ ‌که‌ ‌به‌ طلوعگاه‌ خورشید رسید، ‌آن‌ ‌را‌ دید ‌بر‌ قومی‌ طلوع‌ می‌کند ‌که‌ ‌برای‌ ‌آنها‌ ‌در‌ برابر ‌آن‌ پوششی‌ قرار نداده‌ بودیم‌ [و هیچ‌ گونه‌ سایبانی‌ نداشتند]

91 - ‌این‌ گونه‌ ‌بود‌ و ‌ما ‌به‌ آنچه‌ نزد وی‌ [‌از‌ امکانات‌] ‌بود‌ احاطه‌ داشتیم‌

92 - باز وسیله‌ای‌ ‌را‌ پی‌ گرفت‌

93 - ‌تا‌ وقتی‌ ‌که‌ ‌به‌ میان‌ دو سدّ (دو کوه‌) رسید، ‌در‌ کنار ‌آن‌ قومی‌ ‌را‌ یافت‌ ‌که‌ هیچ‌ سخنی‌ ‌را‌ نمی‌فهمیدند

94 - گفتند: ای‌ ذو القرنین‌! یأجوج‌ و مأجوج‌ سخت‌ ‌در‌ زمین‌ فساد می‌کنند، آیا ممکن‌ ‌است‌ ‌برای‌ تو هزینه‌ای‌ قرار دهیم‌ ‌تا‌ میان‌ ‌ما و ‌آنها‌ سدّی‌ بسازی‌!

95 - ‌گفت‌: تمکّنی‌ ‌که‌ پروردگارم‌ ‌به‌ ‌من‌ داده‌ بهتر ‌است‌ ‌پس‌ مرا ‌به‌ نیروی‌ خویش‌ کمک‌ دهید ‌تا‌ میان‌ ‌شما‌ و ‌آنها‌ سدّ [محکمی‌] بسازم‌

96 - پاره‌های‌ آهن‌ ‌برای‌ ‌من‌ بیاورید ‌تا‌ آن‌گاه‌ ‌که‌ میان‌ دو کوه‌ ‌را‌ [انباشت‌ و] برابر نمود، ‌گفت‌: [‌در‌ ‌آن‌] بدمید ‌تا‌ ‌آن‌ وقت‌ ‌که‌ ‌آن‌ ‌را‌ سرخ‌ و گداخته‌ کرد، ‌گفت‌: حالا مس‌ مذاب‌ برایم‌ بیاورید ‌تا‌ روی‌ ‌آن‌ بریزم‌

97 - ‌پس‌ نتوانستند ‌از‌ ‌آن‌ سدّ بالا روند و نتوانستند ‌آن‌ ‌را‌ سوراخ‌ کنند


مشخصات :
قرآن تبیان - جزء 16 - حزب 31 - سوره کهف - صفحه 303
قرائت ترتیل سعد الغامدی-آيه اي-باکیفیت(MP3)
بصورت فونتی ، رسم الخط quran-simple-enhanced ، فونت نیریزی
با اندازه فونت 25px
بصورت تصویری ، قرآن عثمان طه با کیفیت بالا

مشخصات ترجمه :
Quran Translation
# Name: بهرام پور
# Translator: Abolfazl Bahrampour
# Language: Persian
# ID: fa.bahrampour
# Last Update: November 29, 2013
# Source: Tanzil.net


دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,702,367,436