خدمات تلفن همراه تبیان

قرآن تبیان - جزء 15 - حزب 29 - سوره اسراء - صفحه 285- بصورت تصویری ، قرآن عثمان طه با کیفیت بالا


کُلُّ ذَلِکَ کَانَ سَیِّئُهُ عِندَ رَبِّکَ مَکْرُوهًا
38 - همه اینها گناهش‌ نزد پروردگارت‌ ناخوشایند ‌است‌


صفحه : 285
قرآن  عثمان طه با کیفیت بالا صفحه 285تعویض تصویر 
28 - و ‌اگر‌ ‌به‌ امید رحمت‌ [و وسعت‌ رزق‌] ‌از‌ جانب‌ پروردگارت‌، ‌از‌ [انفاق‌] ‌به‌ ‌آنها‌ روی‌ می‌گردانی‌، ‌پس‌ ‌با‌ ‌ایشان‌ سخنی‌ نرم‌ گوی‌

29 - نه‌ دستت‌ ‌را‌ [‌به‌ خسّت‌] ‌به‌ گردن‌ خویش‌ ببند و نه‌ [‌به‌ سخاوت‌] یکباره‌ بگشای‌ ‌که‌ ملامت‌ زده‌ و حسرت‌ خورده‌ بمانی‌

30 - بی‌تردید، خدای‌ تو روزی‌ ‌را‌ ‌برای‌ ‌هر‌ ‌که‌ خواهد گشایش‌ دهد ‌ یا ‌ تنگ‌ گیرد همانا ‌او‌ ‌به‌ بندگان‌ خویش‌ آگاه‌ و بیناست‌

31 - و فرزندانتان‌ ‌را‌ ‌از‌ بیم‌ تنگدستی‌ نکشید، ‌ما ‌آنها‌ و ‌شما‌ ‌را‌ روزی‌ می‌دهیم‌ قطعا کشتن‌ ‌آنها‌ خطایی‌ بزرگ‌ ‌است‌

32 - و ‌به‌ زنا نزدیک‌ مشوید ‌به‌ درستی‌ ‌که‌ ‌آن‌ فحشا و راهی‌ بد ‌است‌

33 - و کسی‌ ‌را‌ ‌که‌ خداوند [کشتن‌ وی‌ ‌را‌] حرام‌ کرده‌ نکشید جز ‌به‌ حق‌، و ‌هر‌ کس‌ ‌به‌ ستم‌ کشته‌ شود، ‌به‌ ولی‌ّ ‌او‌ تسلطی‌ داده‌ایم‌، ‌پس‌ ‌او‌ نباید ‌در‌ [مکافات‌] قتل‌ زیاده‌روی‌ کند، همانا ‌او‌ حمایت‌ ‌شده‌ ‌است‌

34 - و ‌به‌ مال‌ یتیم‌ نزدیک‌ نشوید مگر ‌به‌ طریقی‌ ‌که‌ بهتر ‌است‌، ‌تا‌ آن‌گاه‌ ‌که‌ ‌به‌ حدّ بلوغش‌ برسد، و ‌به‌ پیمان‌ وفا کنید ‌که‌ پیمان‌ بازخواست‌ شدنی‌ ‌است‌

35 - و چون‌ پیمانه‌ کنید پیمانه‌ ‌را‌ تمام‌ دهید و ‌با‌ ترازوی‌ درست‌ وزن‌ کنید، ‌که‌ ‌این‌ بهتر و سر انجامش‌ نیکوتر ‌است‌

36 - و چیزی‌ ‌را‌ ‌که‌ بدان‌ علم‌ نداری‌ پیروی‌ مکن‌، همانا گوش‌ و چشم‌ و قلب‌، همه ‌آنها‌ مورد سؤال‌ واقع‌ خواهند شد

37 - و ‌در‌ روی‌ زمین‌ ‌به‌ نخوت‌ راه‌ مرو، تو هرگز زمین‌ ‌را‌ نخواهی‌ شکافت‌ و ‌در‌ بلندی‌ ‌به‌ کوه‌ها نخواهی‌ رسید

38 - همه اینها گناهش‌ نزد پروردگارت‌ ناخوشایند ‌است‌


مشخصات :
قرآن تبیان - جزء 15 - حزب 29 - سوره اسراء - صفحه 285
قرائت ترتیل سعد الغامدی-آيه اي-باکیفیت(MP3)
بصورت فونتی ، رسم الخط quran-simple-enhanced ، فونت نیریزی
با اندازه فونت 25px
بصورت تصویری ، قرآن عثمان طه با کیفیت بالا

مشخصات ترجمه :
Quran Translation
# Name: بهرام پور
# Translator: Abolfazl Bahrampour
# Language: Persian
# ID: fa.bahrampour
# Last Update: November 29, 2013
# Source: Tanzil.net


دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,703,825,026