خدمات تلفن همراه تبیان

قرآن تبیان - جزء 2 - حزب 3 - سوره بقره - صفحه 27- بصورت تصویری ، قرآن عثمان طه با کیفیت بالا


فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ
181 - ‌پس‌ ‌هر‌ ‌که‌ ‌آن‌ وصیّت‌ ‌را‌ بشنود و تغییر دهد، تنها گناهش‌ ‌بر‌ کسانی‌ ‌است‌ ‌که‌ ‌آن‌ ‌را‌ تغییر می‌دهند همانا ‌خدا‌ شنوا و آگاه‌ ‌است‌


صفحه : 27
قرآن  عثمان طه با کیفیت بالا صفحه 27تعویض تصویر 
177 - نیکی‌ [تنها] ‌آن‌ نیست‌ ‌که‌ روی‌ ‌خود‌ ‌را‌ ‌به‌ جانب‌ مشرق‌ و مغرب‌ کنید، بلکه‌ نیکی‌ ‌آن‌ ‌است‌ ‌که‌ انسان‌ ‌به‌ ‌خدا‌ و روز واپسین‌ و فرشتگان‌ و کتاب‌ [های‌ آسمانی‌] و پیامبران‌ ایمان‌ آورد، و مال‌ [‌خود‌] ‌را‌ ‌با‌ ‌آن‌ ‌که‌ دوستش‌ دارد ‌به‌ خویشاوندان‌ [نیازمند] و یتیمان‌ و درماندگان‌ و ‌به‌ راه‌ مانده‌ و مستمندان‌ و [‌برای‌ آزادی‌] ‌در‌ بند ماندگان‌ ببخشد، و نماز ‌به‌ پا دارد و زکات‌ دهد و آنانند ‌که‌ چون‌ تعهّد دهند ‌به‌ عهد ‌خود‌ وفا کنند و ‌در‌ سختی‌ و زیان‌ و ‌به‌ هنگام‌ جنگ‌ صابر و پایدار باشند ‌هم‌ اینان‌ راست‌ می‌گویند و ‌هم‌ ‌ایشان‌ پارسایانند

178 - ای‌ کسانی‌ ‌که‌ ایمان‌ آورده‌اید! ‌در‌ باره‌ی‌ کشتگان‌ ‌بر‌ ‌شما‌ قصاص‌ مقرر شد، آزاد ‌در‌ برابر آزاد، بنده‌ ‌در‌ برابر بنده‌ و زن‌ ‌در‌ مقابل‌ زن‌ ‌پس‌ ‌هر‌ ‌که‌ ‌از‌ سوی‌ برادرش‌ چیزی‌ [‌از‌ قصاص‌] برایش‌ بخشوده‌ شد باید [‌از‌ ‌این‌ گذشت‌] ‌به‌ شایستگی‌ پیروی‌ کند و [خونبها ‌را‌] ‌با‌ نیکی‌ ادا کند ‌این‌ تخفیف‌ و رحمتی‌ ‌از‌ جانب‌ پروردگارتان‌ ‌است‌، و ‌هر‌ ‌که‌ ‌پس‌ ‌از‌ ‌آن‌ تجاوز کند، ‌او‌ ‌را‌ عذاب‌ سختی‌ خواهد ‌بود‌

179 - ای‌ خردمندان‌ ‌شما‌ ‌را‌ ‌در‌ قصاص‌ زندگانی‌ ‌است‌، ‌باشد‌ ‌که‌ پرهیزکار شوید

180 - ‌بر‌ ‌شما‌ مقرر ‌شده‌ ‌است‌ ‌که‌ هرگاه‌ مرگ‌ کسی‌ ‌از‌ ‌شما‌ فرا رسید ‌اگر‌ مالی‌ ‌بر‌ جای‌ گذاشت‌، ‌برای‌ پدر و مادر و نزدیکان‌، مطابق‌ عرف‌ [مقداری‌ ‌را‌] وصیت‌ کند ‌که‌ ‌این‌ شایسته پرهیزکاران‌ ‌است‌

181 - ‌پس‌ ‌هر‌ ‌که‌ ‌آن‌ وصیّت‌ ‌را‌ بشنود و تغییر دهد، تنها گناهش‌ ‌بر‌ کسانی‌ ‌است‌ ‌که‌ ‌آن‌ ‌را‌ تغییر می‌دهند همانا ‌خدا‌ شنوا و آگاه‌ ‌است‌


مشخصات :
قرآن تبیان - جزء 2 - حزب 3 - سوره بقره - صفحه 27
قرائت ترتیل سعد الغامدی-آيه اي-باکیفیت(MP3)
بصورت فونتی ، رسم الخط quran-simple-enhanced ، فونت نیریزی
با اندازه فونت 25px
بصورت تصویری ، قرآن عثمان طه با کیفیت بالا

مشخصات ترجمه :
Quran Translation
# Name: بهرام پور
# Translator: Abolfazl Bahrampour
# Language: Persian
# ID: fa.bahrampour
# Last Update: November 29, 2013
# Source: Tanzil.net


دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,702,373,688