خدمات تلفن همراه تبیان

قرآن تبیان - جزء 14 - حزب 27 - سوره نحل - صفحه 268- بصورت تصویری ، قرآن عثمان طه با کیفیت بالا


وَهُوَ الَّذِی سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْکُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِیًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْیَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْکَ مَوَاخِرَ فِیهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ
14 - و اوست‌ ‌آن‌ ‌که‌ دریا ‌را‌ مسخّر [‌شما‌] ساخت‌ ‌تا‌ ‌از‌ ‌آن‌ گوشت‌ تازه‌ بخورید و ‌از‌ ‌آن‌ زیوری‌ استخراج‌ کنید ‌که‌ ‌آن‌ ‌را‌ می‌پوشید، و کشتی‌ها ‌را‌ ‌در‌ دریا شکافنده‌ی‌ آب‌ می‌بینی‌، و ‌برای‌ ‌این‌ ‌است‌ ‌که‌ ‌از‌ کرم‌ ‌خدا‌ روزی‌ بطلبید و ‌به‌ ‌این‌ امید ‌که‌ شکرگزار باشید


صفحه : 268
قرآن  عثمان طه با کیفیت بالا صفحه 268تعویض تصویر 
7 - و بارهای‌ سنگین‌ ‌شما‌ ‌را‌ ‌به‌ شهری‌ ‌که‌ جز ‌با‌ مشقت‌ جانکاه‌ نمی‌توانستید بدانجا برسید حمل‌ می‌کنند ‌به‌ راستی‌ پروردگار ‌شما‌ رئوف‌ و مهربان‌ ‌است‌

8 - و اسبان‌ و استران‌ و خران‌ ‌را‌ [آفرید] ‌تا‌ ‌بر‌ ‌آنها‌ سوار شوید و [‌شما‌ ‌را‌] زینتی‌ باشند، و چیزهایی‌ می‌آفریند ‌که‌ نمی‌دانید

9 - و ‌بر‌ خداست‌ ‌که‌ راه‌ راست‌ ‌را‌ نشان‌ دهد، و برخی‌ راه‌ها منحرف‌ ‌است‌، و ‌اگر‌ ‌خدا‌ می‌خواست‌ مسلما همه ‌شما‌ ‌را‌ [‌به‌ اجبار] هدایت‌ می‌کرد

10 - اوست‌ ‌که‌ ‌از‌ آسمان‌ آبی‌ فرستاد ‌که‌ ‌از‌ ‌آن‌ می‌نوشید و ‌از‌ ‌آن‌ درخت‌ و گیاه‌ می‌روید ‌که‌ ‌در‌ ‌آن‌ [چهارپایان‌ ‌را‌] می‌چرانید

11 - و ‌با‌ ‌آن‌ ‌برای‌ ‌شما‌ کشت‌ و زیتون‌ و نخل‌ها و انگورها و ‌هر‌ نوع‌ میوه‌ای‌ می‌رویاند قطعا ‌در‌ اینها ‌برای‌ مردمی‌ ‌که‌ می‌اندیشند آیتی‌ ‌است‌

12 - و شب‌ و روز و خورشید و ماه‌ ‌را‌ ‌برای‌ ‌شما‌ رام‌ کرد، و ستارگان‌ مسخر فرمان‌ اویند مسلما ‌در‌ اینها ‌برای‌ مردمی‌ ‌که‌ تعقّل‌ می‌کنند شواهدی‌ ‌است‌

13 - و آنچه‌ ‌را‌ ‌که‌ ‌در‌ زمین‌ ‌به‌ رنگ‌های‌ گوناگون‌ ‌برای‌ ‌شما‌ پدید آورد [مسخر ‌شما‌ ساخت‌] بی‌تردید ‌در‌ اینها ‌برای‌ مردمی‌ ‌که‌ پند می‌گیرند نشانه‌ای‌ ‌است‌

14 - و اوست‌ ‌آن‌ ‌که‌ دریا ‌را‌ مسخّر [‌شما‌] ساخت‌ ‌تا‌ ‌از‌ ‌آن‌ گوشت‌ تازه‌ بخورید و ‌از‌ ‌آن‌ زیوری‌ استخراج‌ کنید ‌که‌ ‌آن‌ ‌را‌ می‌پوشید، و کشتی‌ها ‌را‌ ‌در‌ دریا شکافنده‌ی‌ آب‌ می‌بینی‌، و ‌برای‌ ‌این‌ ‌است‌ ‌که‌ ‌از‌ کرم‌ ‌خدا‌ روزی‌ بطلبید و ‌به‌ ‌این‌ امید ‌که‌ شکرگزار باشید


مشخصات :
قرآن تبیان - جزء 14 - حزب 27 - سوره نحل - صفحه 268
قرائت ترتیل سعد الغامدی-آيه اي-باکیفیت(MP3)
بصورت فونتی ، رسم الخط quran-simple-enhanced ، فونت نیریزی
با اندازه فونت 25px
بصورت تصویری ، قرآن عثمان طه با کیفیت بالا

مشخصات ترجمه :
Quran Translation
# Name: بهرام پور
# Translator: Abolfazl Bahrampour
# Language: Persian
# ID: fa.bahrampour
# Last Update: November 29, 2013
# Source: Tanzil.net


دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,702,368,477