خدمات تلفن همراه تبیان

قرآن تبیان - جزء 12 - حزب 24 - سوره هود - صفحه 234- بصورت تصویری ، قرآن عثمان طه با کیفیت بالا


وَمَا کَانَ رَبُّکَ لِیُهْلِکَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ
117 - و ‌از‌ سنت‌ خدای‌ تو نبوده‌ ‌است‌ ‌که‌ شهرها ‌را‌ ‌در‌ حالی‌ ‌که‌ مردمش‌ اصلاحگرند ‌به‌ ستم‌ هلاک‌ کند


صفحه : 234
قرآن  عثمان طه با کیفیت بالا صفحه 234تعویض تصویر 
109 - ‌پس‌ ‌در‌ مورد آنچه‌ ‌ایشان‌ می‌پرستند ‌در‌ تردید مباش‌ ‌آنها‌ جز مانند آنچه‌ ‌را‌ ‌که‌ پدرانشان‌ قبلا می‌پرستیدند نمی‌پرستند و ‌ما قطعا بهره‌ی‌ ‌آنها‌ ‌را‌ کامل‌ و بی‌کم‌ و کاست‌ خواهیم‌ داد

110 - و همانا ‌ما ‌به‌ موسی‌ کتاب‌ [آسمانی‌] دادیم‌، ‌پس‌ ‌در‌ مورد ‌آن‌ اختلاف‌ شد، و ‌اگر‌ پیش‌تر وعده‌ی‌ [مهلت‌] ‌از‌ جانب‌ ‌خدا‌ صادر نشده‌ ‌بود‌، حتما میانشان‌ داوری‌ می‌شد، و همانا ‌ایشان‌ ‌در‌ باره‌ی‌ ‌آن‌ سخت‌ ‌در‌ شک‌ّ و تردیدند

111 - و قطعا پروردگارت‌ [حاصل‌] اعمال‌ همه‌ ‌را‌ تماما ‌به‌ ‌آنها‌ خواهد داد، [و] ‌او‌ ‌به‌ آنچه‌ می‌کنند آگاه‌ ‌است‌

112 - ‌پس‌ همان‌ گونه‌ ‌که‌ فرمان‌ یافته‌ای‌ پایداری‌ کن‌ و نیز ‌هر‌ ‌که‌ ‌با‌ تو رو ‌به‌ سوی‌ ‌خدا‌ آورده‌ ‌است‌ و سرکشی‌ نکنید ‌که‌ ‌او‌ ‌به‌ آنچه‌ می‌کنید بیناست‌

113 - و ‌به‌ کسانی‌ ‌که‌ ستم‌ کرده‌اند تمایل‌ نشان‌ ندهید ‌که‌ آتش‌ [دوزخ‌] ‌شما‌ ‌را‌ می‌گیرد ‌در‌ حالی‌ ‌که‌ ‌غیر‌ ‌از‌ ‌خدا‌ ‌شما‌ ‌را‌ مولا و سرپرستی‌ نیست‌ و آن‌گاه‌ یاری‌ نخواهید شد

114 - و ‌در‌ دو طرف‌ روز و اوایل‌ شب‌ نماز ‌را‌ برپا دار، ‌که‌ نیکی‌ها بدی‌ها ‌را‌ ‌از‌ ‌بین‌ می‌برد ‌این‌ تذکری‌ ‌برای‌ پند گیرندگان‌ ‌است‌

115 - و صبر کن‌ ‌که‌ ‌خدا‌ پاداش‌ نیکوکاران‌ ‌را‌ ضایع‌ نمی‌کند

116 - ‌از‌ چه‌ رو ‌در‌ میان‌ نسل‌های‌ پیش‌ ‌از‌ ‌شما‌ خردمندانی‌ نبودند ‌که‌ [مردم‌ ‌را‌] ‌از‌ فساد ‌در‌ زمین‌ نهی‌ کنند [‌تا‌ گرفتار عذاب‌ نشوند]! جز اندکی‌ ‌از‌ کسانی‌ ‌از‌ ‌آنها‌ ‌که‌ نجاتشان‌ دادیم‌ (پیامبران‌ و پیروانشان‌) و کسانی‌ ‌که‌ ستم‌ کردند، [طبعا] ‌به‌ دنبال‌ رفاه‌ و خوشگذرانی‌ رفتند و اهل‌ گناه‌ بودند

117 - و ‌از‌ سنت‌ خدای‌ تو نبوده‌ ‌است‌ ‌که‌ شهرها ‌را‌ ‌در‌ حالی‌ ‌که‌ مردمش‌ اصلاحگرند ‌به‌ ستم‌ هلاک‌ کند


مشخصات :
قرآن تبیان - جزء 12 - حزب 24 - سوره هود - صفحه 234
قرائت ترتیل سعد الغامدی-آيه اي-باکیفیت(MP3)
بصورت فونتی ، رسم الخط quran-simple-enhanced ، فونت نیریزی
با اندازه فونت 25px
بصورت تصویری ، قرآن عثمان طه با کیفیت بالا

مشخصات ترجمه :
Quran Translation
# Name: بهرام پور
# Translator: Abolfazl Bahrampour
# Language: Persian
# ID: fa.bahrampour
# Last Update: November 29, 2013
# Source: Tanzil.net


دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,701,035,087