خدمات تلفن همراه تبیان

قرآن تبیان - جزء 12 - حزب 24 - سوره هود - صفحه 232- بصورت تصویری ، قرآن عثمان طه با کیفیت بالا


إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِیدٍ
97 - ‌به‌ سوی‌ فرعون‌ و سران‌ قوم‌ وی‌، ولی‌ ‌آنها‌ ‌از‌ فرمان‌ فرعون‌ پیروی‌ کردند و فرمان‌ فرعون‌ هدایتگر نبود


صفحه : 232
قرآن  عثمان طه با کیفیت بالا صفحه 232تعویض تصویر 
89 - و ای‌ قوم‌ ‌من‌! دشمنی‌ ‌با‌ ‌من‌ ‌شما‌ ‌را‌ ‌بر‌ ‌آن‌ ندارد [کاری‌ کنید] ‌که‌ ‌به‌ ‌شما‌ ‌آن‌ رسد ‌که‌ ‌به‌ قوم‌ نوح‌ ‌ یا ‌ قوم‌ هود ‌ یا ‌ قوم‌ صالح‌ رسید، و قوم‌ لوط ‌از‌ ‌شما‌ چندان‌ دور نیست‌

90 - و ‌از‌ پروردگار ‌خود‌ آمرزش‌ بخواهید، سپس‌ ‌به‌ سوی‌ ‌او‌ بازگردید ‌که‌ پروردگار ‌من‌ مهربان‌ و دوستدار [بندگان‌] ‌است‌

91 - گفتند: ای‌ شعیب‌! بسیاری‌ ‌از‌ آنچه‌ ‌را‌ ‌که‌ می‌گویی‌ نمی‌فهمیم‌ و ‌ما ‌به‌ راستی‌ تو ‌را‌ ‌در‌ میان‌ ‌خود‌ ناتوان‌ می‌بینیم‌، و ‌اگر‌ [‌به‌ احترام‌] عشیره‌ات‌ نبود سنگسارت‌ می‌کردیم‌، و تو ‌بر‌ ‌ما غالب‌ نیستی‌

92 - ‌گفت‌: ای‌ قوم‌ ‌من‌! آیا عشیره‌ی‌ ‌من‌ ‌در‌ نزد ‌شما‌ عزیزتر ‌از‌ خداست‌ ‌که‌ ‌او‌ ‌را‌ پشت‌ سر نهاده‌اید! بی‌تردید پروردگار ‌من‌ ‌به‌ آنچه‌ می‌کنید احاطه‌ دارد

93 - و ای‌ قوم‌ ‌من‌! ‌شما‌ ‌هر‌ چه‌ ‌در‌ توان‌ دارید عمل‌ کنید، ‌من‌ [نیز] عمل‌ می‌کنم‌ ‌به‌ زودی‌ خواهید دانست‌ ‌که‌ ‌به‌ چه‌ کسی‌ عذابی‌ رسد ‌که‌ رسوایش‌ کند! و دروغگو کیست‌! منتظر باشید ‌که‌ ‌من‌ نیز ‌با‌ ‌شما‌ منتظرم‌

94 - و چون‌ فرمان‌ ‌ما آمد، شعیب‌ و کسانی‌ ‌را‌ ‌که‌ ‌با‌ ‌او‌ ایمان‌ آورده‌ بودند ‌به‌ رحمت‌ خویش‌ نجات‌ دادیم‌ و کسانی‌ ‌را‌ ‌که‌ ستم‌ کرده‌ بودند صیحه‌ بگرفت‌ و ‌در‌ خانه‌هایشان‌ ‌به‌ رو افتادند [و هلاک‌ شدند]

95 - گویی‌ هرگز ‌در‌ ‌آن‌ [خانه‌ها] نبوده‌اند هان‌ ‌که‌ طرد و هلاک‌ باد [مردم‌] مدین‌ ‌را‌، همان‌ گونه‌ ‌که‌ ثمود هلاک‌ شدند

96 - و ‌به‌ راستی‌ موسی‌ ‌را‌ ‌با‌ آیات‌ ‌خود‌ و حجتی‌ روشن‌ فرستادیم‌،

97 - ‌به‌ سوی‌ فرعون‌ و سران‌ قوم‌ وی‌، ولی‌ ‌آنها‌ ‌از‌ فرمان‌ فرعون‌ پیروی‌ کردند و فرمان‌ فرعون‌ هدایتگر نبود


مشخصات :
قرآن تبیان - جزء 12 - حزب 24 - سوره هود - صفحه 232
قرائت ترتیل سعد الغامدی-آيه اي-باکیفیت(MP3)
بصورت فونتی ، رسم الخط quran-simple-enhanced ، فونت نیریزی
با اندازه فونت 25px
بصورت تصویری ، قرآن عثمان طه با کیفیت بالا

مشخصات ترجمه :
Quran Translation
# Name: بهرام پور
# Translator: Abolfazl Bahrampour
# Language: Persian
# ID: fa.bahrampour
# Last Update: November 29, 2013
# Source: Tanzil.net


دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,701,863,572