خدمات تلفن همراه تبیان

قرآن تبیان - جزء 12 - حزب 23 - سوره هود - صفحه 226- بصورت تصویری ، قرآن عثمان طه با کیفیت بالا


وَنَادَى نُوحٌ رَّبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِی مِنْ أَهْلِی وَإِنَّ وَعْدَکَ الْحَقُّ وَأَنتَ أَحْکَمُ الْحَاکِمِینَ
45 - و نوح‌ پروردگار ‌خود‌ ‌را‌ ندا کرد و ‌گفت‌: پروردگارا! پسرم‌ ‌از‌ خاندان‌ ‌من‌ ‌است‌ و قطعا وعده‌ی‌ تو راست‌ ‌است‌ و تو بهترین‌ داورانی‌


صفحه : 226
قرآن  عثمان طه با کیفیت بالا صفحه 226تعویض تصویر 
38 - و [نوح‌] کشتی‌ ‌را‌ می‌ساخت‌ و ‌هر‌ بار ‌که‌ اشرافی‌ ‌از‌ قومش‌ ‌بر‌ ‌او‌ می‌گذشتند مسخره‌اش‌ می‌کردند ‌گفت‌: ‌اگر‌ ‌ما ‌را‌ مسخره‌ کنید، ‌ما [نیز] ‌شما‌ ‌را‌ همان‌گونه‌ ‌که‌ مسخره‌ می‌کنید مسخره‌ خواهیم‌ کرد

39 - ‌به‌ زودی‌ خواهید دانست‌ ‌که‌ عذاب‌ [الهی‌] سراغ‌ چه‌ کسی‌ می‌آید ‌که‌ خوارش‌ سازد و عذابی‌ پایدار ‌بر‌ سرش‌ فرود آید

40 - ‌تا‌ آن‌گاه‌ ‌که‌ فرمان‌ ‌ما ‌در‌ رسید و تنور جوشیدن‌ گرفت‌، فرمودیم‌: ‌از‌ ‌هر‌ جفتی‌ [‌از‌ حیوانات‌] دو ‌تا‌ و خاندان‌ ‌خود‌ ‌را‌‌-‌ مگر کسی‌ ‌که‌ قبلا ‌در‌ باره‌ی‌ ‌او‌ حکم‌ صادر ‌شده‌‌-‌ و نیز کسانی‌ ‌را‌ ‌که‌ ایمان‌ آورده‌اند ‌در‌ کشتی‌ سوار کن‌ و جز عدّه‌ی‌ کمی‌ ‌با‌ ‌او‌ ایمان‌ نیاوردند

41 - و [نوح‌] ‌گفت‌: ‌در‌ ‌آن‌ سوار شوید ‌به‌ نام‌ خداست‌ حرکت‌ ‌آن‌ و ‌به‌ نام‌ خداست‌ ایستادن‌ ‌آن‌ [و] پروردگار ‌من‌ آمرزنده‌ی‌ مهربان‌ ‌است‌

42 - و ‌آن‌ [کشتی‌] ‌آنها‌ ‌را‌ ‌در‌ میان‌ امواجی‌ همچون‌ کوه‌ها می‌برد، و نوح‌ پسرش‌ ‌را‌ ‌که‌ ‌در‌ کناری‌ ‌بود‌ صدا زد: ای‌ پسرک‌ ‌من‌! ‌با‌ ‌ما سوار شو و ‌با‌ کافران‌ مباش‌

43 - ‌گفت‌: ‌به‌ زودی‌ ‌به‌ کوهی‌ پناه‌ خواهم‌ برد ‌که‌ مرا ‌از‌ آب‌ ‌در‌ امان‌ نگاه‌ دارد [نوح‌] ‌گفت‌: امروز ‌از‌ فرمان‌ خداوند هیچ‌ نگاه‌ دارنده‌ای‌ نیست‌ مگر کسی‌ ‌که‌ [‌خدا‌ ‌بر‌ ‌او‌] رحم‌ کند و موج‌ میانشان‌ حایل‌ شد و ‌از‌ غرق‌ شدگان‌ گردید

44 - و گفته‌ شد: ای‌ زمین‌! آب‌ ‌خود‌ فرو ‌بر‌، و ای‌ آسمان‌ بازایست‌، و آب‌ فروشد و کار پایان‌ یافت‌ و [کشتی‌] ‌بر‌ جودی‌ قرار گرفت‌ و گفته‌ شد: مرگ‌ ‌بر‌ ستمگران‌

45 - و نوح‌ پروردگار ‌خود‌ ‌را‌ ندا کرد و ‌گفت‌: پروردگارا! پسرم‌ ‌از‌ خاندان‌ ‌من‌ ‌است‌ و قطعا وعده‌ی‌ تو راست‌ ‌است‌ و تو بهترین‌ داورانی‌


مشخصات :
قرآن تبیان - جزء 12 - حزب 23 - سوره هود - صفحه 226
قرائت ترتیل سعد الغامدی-آيه اي-باکیفیت(MP3)
بصورت فونتی ، رسم الخط quran-simple-enhanced ، فونت نیریزی
با اندازه فونت 25px
بصورت تصویری ، قرآن عثمان طه با کیفیت بالا

مشخصات ترجمه :
Quran Translation
# Name: بهرام پور
# Translator: Abolfazl Bahrampour
# Language: Persian
# ID: fa.bahrampour
# Last Update: November 29, 2013
# Source: Tanzil.net


دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,703,144,854