خدمات تلفن همراه تبیان

قرآن تبیان - جزء 12 - حزب 23 - سوره هود - صفحه 224- بصورت تصویری ، قرآن عثمان طه با کیفیت بالا


قَالَ یَا قَوْمِ أَرَأَیْتُمْ إِن کُنتُ عَلَى بَیِّنَةٍ مِّن رَّبِّی وَآتَانِی رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ فَعُمِّیَتْ عَلَیْکُمْ أَنُلْزِمُکُمُوهَا وَأَنتُمْ لَهَا کَارِهُونَ
28 - ‌گفت‌: ای‌ قوم‌ ‌من‌! ‌به‌ ‌من‌ بگویید ‌اگر‌ ‌از‌ پروردگارم‌ حجّتی‌ روشن‌ داشته‌ باشم‌ و مرا ‌از‌ نزد ‌خود‌ رحمتی‌ داده‌ ‌باشد‌ ‌که‌ ‌بر‌ ‌شما‌ پوشیده‌ ‌است‌، [باز ‌هم‌ مرا انکار می‌کنید!] آیا [می‌توانیم‌] ‌شما‌ ‌را‌ ‌به‌ [پذیرفتن‌] ‌آن‌ مجبور سازیم‌، ‌در‌ حالی‌ ‌که‌ ‌از‌ ‌آن‌ اکراه‌ دارید!


صفحه : 224
قرآن  عثمان طه با کیفیت بالا صفحه 224تعویض تصویر 
20 - ‌آنها‌ ‌در‌ زمین‌ عاجز کننده‌ی‌ ‌خدا‌ نبودند و جز ‌خدا‌ سرپرستی‌ نداشتند عذاب‌ ‌برای‌ آنان‌ دو چندان‌ می‌شود، ‌که‌ نه‌ توان‌ شنیدن‌ [آیات‌ حق‌ ‌را‌] داشتند و نه‌ می‌دیدند

21 - ‌آنها‌ هستند ‌که‌ خویشتن‌ ‌را‌ ارزان‌ باختند و آنچه‌ ‌به‌ دروغ‌ برساخته‌ بودند ‌از‌ دست‌ دادند

22 - و ناگزیر ‌آنها‌ ‌در‌ آخرت‌ [‌از‌ همه‌] زیانکارترند

23 - بی‌گمان‌ کسانی‌ ‌که‌ ایمان‌ آورده‌ و کارهای‌ شایسته‌ کردند و ‌به‌ پروردگارشان‌ خاضعانه‌ دل‌ بستند، اهل‌ بهشتند و ‌در‌ ‌آن‌ جاودانه‌ خواهند ‌بود‌

24 - مثل‌ ‌این‌ دو گروه‌ مثل‌ کور و کر و بینا و شنواست‌، آیا ‌در‌ مثل‌ یکسانند! ‌پس‌ آیا پند نمی‌گیرید!

25 - و ‌به‌ راستی‌ نوح‌ ‌را‌ ‌به‌ سوی‌ قومش‌ فرستادیم‌، [‌که‌ بگوید] ‌من‌ ‌برای‌ ‌شما‌ بیم‌رسانی‌ آشکارم‌،

26 - ‌که‌ جز ‌خدا‌ ‌را‌ نپرستید همانا ‌من‌ ‌از‌ عذاب‌ روزی‌ دردناک‌ ‌بر‌ ‌شما‌ بیمناکم‌

27 - ‌پس‌ سران‌ قومش‌ ‌که‌ کافر شدند، گفتند: ‌ما تو ‌را‌ جز بشری‌ مثل‌ ‌خود‌ نمی‌بینیم‌، و نمی‌بینیم‌ کسی‌ جز فرومایگان‌ ‌ما بدون‌ تأمل‌ ‌از‌ تو پیروی‌ کرده‌ ‌باشد‌، و نمی‌بینیم‌ ‌که‌ ‌شما‌ ‌را‌ ‌بر‌ ‌ما فضیلتی‌ ‌باشد‌، بلکه‌ ‌شما‌ ‌را‌ دروغگو می‌انگاریم‌

28 - ‌گفت‌: ای‌ قوم‌ ‌من‌! ‌به‌ ‌من‌ بگویید ‌اگر‌ ‌از‌ پروردگارم‌ حجّتی‌ روشن‌ داشته‌ باشم‌ و مرا ‌از‌ نزد ‌خود‌ رحمتی‌ داده‌ ‌باشد‌ ‌که‌ ‌بر‌ ‌شما‌ پوشیده‌ ‌است‌، [باز ‌هم‌ مرا انکار می‌کنید!] آیا [می‌توانیم‌] ‌شما‌ ‌را‌ ‌به‌ [پذیرفتن‌] ‌آن‌ مجبور سازیم‌، ‌در‌ حالی‌ ‌که‌ ‌از‌ ‌آن‌ اکراه‌ دارید!


مشخصات :
قرآن تبیان - جزء 12 - حزب 23 - سوره هود - صفحه 224
قرائت ترتیل سعد الغامدی-آيه اي-باکیفیت(MP3)
بصورت فونتی ، رسم الخط quran-simple-enhanced ، فونت نیریزی
با اندازه فونت 25px
بصورت تصویری ، قرآن عثمان طه با کیفیت بالا

مشخصات ترجمه :
Quran Translation
# Name: بهرام پور
# Translator: Abolfazl Bahrampour
# Language: Persian
# ID: fa.bahrampour
# Last Update: November 29, 2013
# Source: Tanzil.net


دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,702,384,426