خدمات تلفن همراه تبیان

قرآن تبیان - جزء 11 - حزب 22 - سوره یونس - صفحه 216- بصورت تصویری ، قرآن عثمان طه با کیفیت بالا


مَتَاعٌ فِی الدُّنْیَا ثُمَّ إِلَیْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِیقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِیدَ بِمَا کَانُوا یَکْفُرُونَ
70 - برخورداری‌ [اندکی‌] ‌در‌ ‌این‌ دنیاست‌، سپس‌ بازگشتشان‌ ‌به‌ سوی‌ ماست‌، آن‌گاه‌ ‌به‌ خاطر ‌این‌ ‌که‌ کفر می‌ورزیدند عذاب‌ سختشان‌ می‌چشانیم‌


صفحه : 216
قرآن  عثمان طه با کیفیت بالا صفحه 216تعویض تصویر 
62 - آگاه‌ باشید ‌که‌ اولیای‌ ‌خدا‌ ‌را‌ نه‌ بیمی‌ ‌است‌ و نه‌ اندوهگین‌ می‌شوند

63 - همانان‌ ‌که‌ ایمان‌ آوردند و پرهیزکاری‌ می‌کردند

64 - ‌برای‌ ‌ایشان‌ ‌در‌ زندگی‌ ‌این‌ دنیا و ‌در‌ آخرت‌ بشارت‌ ‌است‌ وعده‌های‌ ‌خدا‌ ‌را‌ تغییری‌ نیست‌ ‌این‌ ‌است‌ ‌آن‌ کامیابی‌ بزرگ‌

65 - سخن‌ ‌آنها‌ تو ‌را‌ محزون‌ نکند! عزت‌ ‌به‌ تمامی‌ ‌از‌ ‌آن‌ خداست‌، ‌او‌ شنوای‌ داناست‌

66 - آگاه‌ باش‌ ‌که‌ ‌هر‌ ‌که‌ ‌در‌ آسمان‌ها و ‌هر‌ ‌که‌ ‌در‌ زمین‌ ‌است‌ ‌از‌ ‌آن‌ خداست‌، و کسانی‌ ‌که‌ ‌غیر‌ ‌از‌ ‌خدا‌ شریکانی‌ [‌برای‌ ‌او‌] می‌خوانند، ‌از‌ چه‌ پیروی‌ می‌کنند! ‌آنها‌ صرفا ‌از‌ پندار پیروی‌ می‌کنند و جز دروغ‌ نمی‌گویند

67 - اوست‌ ‌که‌ شب‌ ‌را‌ برایتان‌ پدید آورد ‌تا‌ ‌در‌ ‌آن‌ بیارامید و روز ‌را‌ [چشم‌اندازی‌] روشن‌ گردانید بی‌تردید ‌در‌ اینها ‌برای‌ مردمی‌ ‌که‌ می‌شنوند نشانه‌هاست‌

68 - گفتند: ‌خدا‌ فرزندی‌ گرفته‌ ‌است‌، منزّه‌ ‌است‌ ‌او‌ بی‌نیاز ‌است‌ ‌او‌ آنچه‌ ‌در‌ آسمان‌ها و آنچه‌ ‌در‌ زمین‌ ‌است‌ ‌از‌ ‌آن‌ اوست‌ ‌شما‌ ‌بر‌ ‌این‌ گفته‌ حجت‌ ندارید آیا چیزی‌ ‌را‌ ‌که‌ نمی‌دانید ‌به‌ ‌خدا‌ نسبت‌ می‌دهید!

69 - بگو: آنان‌ ‌که‌ ‌به‌ ‌خدا‌ دروغ‌ می‌بندند، یقینا رستگار نمی‌شوند

70 - برخورداری‌ [اندکی‌] ‌در‌ ‌این‌ دنیاست‌، سپس‌ بازگشتشان‌ ‌به‌ سوی‌ ماست‌، آن‌گاه‌ ‌به‌ خاطر ‌این‌ ‌که‌ کفر می‌ورزیدند عذاب‌ سختشان‌ می‌چشانیم‌


مشخصات :
قرآن تبیان - جزء 11 - حزب 22 - سوره یونس - صفحه 216
قرائت ترتیل سعد الغامدی-آيه اي-باکیفیت(MP3)
بصورت فونتی ، رسم الخط quran-simple-enhanced ، فونت نیریزی
با اندازه فونت 25px
بصورت تصویری ، قرآن عثمان طه با کیفیت بالا

مشخصات ترجمه :
Quran Translation
# Name: بهرام پور
# Translator: Abolfazl Bahrampour
# Language: Persian
# ID: fa.bahrampour
# Last Update: November 29, 2013
# Source: Tanzil.net


دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,702,446,912