خدمات تلفن همراه تبیان

قرآن تبیان - جزء 9 - حزب 17 - سوره اعراف - صفحه 170- بصورت تصویری ، قرآن عثمان طه با کیفیت بالا


وَمِن قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ یَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ یَعْدِلُونَ
159 - و ‌از‌ قوم‌ موسی‌ گروهی‌ هستند ‌که‌ ‌به‌ حق‌ هدایت‌ می‌کنند و ‌به‌ ‌آن‌ حکم‌ می‌دهند


صفحه : 170
قرآن  عثمان طه با کیفیت بالا صفحه 170تعویض تصویر 
156 - و ‌در‌ ‌این‌ دنیا و ‌در‌ آخرت‌ ‌برای‌ ‌ما نیکی‌ بنویس‌، ‌که‌ ‌ما ‌به‌ تو بازگشته‌ایم‌ ‌گفت‌: عذاب‌ خویش‌ ‌را‌ ‌به‌ ‌هر‌ ‌که‌ خواهم‌ می‌رسانم‌، و رحمتم‌ همه‌ چیز ‌را‌ فرا گرفته‌ ‌است‌ ‌پس‌ ‌به‌ زودی‌ ‌آن‌ ‌را‌ ‌برای‌ کسانی‌ ‌که‌ تقوا پیشه‌اند و زکات‌ می‌دهند، و کسانی‌ ‌که‌ ‌به‌ آیات‌ ‌ما ایمان‌ دارند، مقرر خواهم‌ داشت‌

157 - همان‌ کسانی‌ ‌که‌ ‌از‌ ‌این‌ ‌رسول‌، پیامبر درس‌ ناخوانده‌ پیروی‌ می‌کنند ‌که‌ [وصف‌] ‌او‌ ‌را‌ نزد خویش‌ ‌در‌ تورات‌ و انجیل‌ مکتوب‌ می‌یابند، ‌که‌ ‌آنها‌ ‌را‌ ‌به‌ کار پسندیده‌ فرمان‌ می‌دهد و ‌از‌ کار ناپسند منع‌ می‌کند و پاکیزه‌ها ‌را‌ برایشان‌ حلال‌ و پلیدی‌ها ‌را‌ ‌بر‌ آنان‌ حرام‌ می‌کند، و تکالیف‌ سنگین‌ و قید و زنجیرهایی‌ ‌را‌ ‌که‌ ‌بر‌ ‌آنها‌ ‌بود‌ ‌بر‌ می‌دارد ‌پس‌ کسانی‌ ‌که‌ ‌به‌ ‌او‌ ایمان‌ آوردند و حرمتش‌ ‌را‌ نگاه‌ داشتند و یاریش‌ کردند و نوری‌ ‌را‌ ‌که‌ ‌با‌ ‌او‌ نازل‌ ‌شده‌ پیروی‌ نمودند، ‌هم‌ آنان‌ رستگارانند

158 - بگو: ای‌ مردم‌! ‌من‌ فرستاده‌ی‌ ‌خدا‌ ‌به‌ سوی‌ همه ‌شما‌ هستم‌ همان‌ ‌که‌ فرمانروایی‌ آسمان‌ها و زمین‌ ‌از‌ ‌آن‌ اوست‌ هیچ‌ معبودی‌ جز ‌او‌ نیست‌، زنده‌ می‌کند و می‌میراند ‌پس‌ ‌به‌ ‌خدا‌ و ‌رسول‌ ‌او‌، ‌آن‌ پیامبر امّی‌ ‌که‌ ‌به‌ ‌خدا‌ و کلمات‌ ‌او‌ ایمان‌ دارد، ایمان‌ بیاورید و ‌از‌ ‌او‌ پیروی‌ کنید، امید ‌که‌ هدایت‌ شوید

159 - و ‌از‌ قوم‌ موسی‌ گروهی‌ هستند ‌که‌ ‌به‌ حق‌ هدایت‌ می‌کنند و ‌به‌ ‌آن‌ حکم‌ می‌دهند


مشخصات :
قرآن تبیان - جزء 9 - حزب 17 - سوره اعراف - صفحه 170
قرائت ترتیل سعد الغامدی-آيه اي-باکیفیت(MP3)
بصورت فونتی ، رسم الخط quran-simple-enhanced ، فونت نیریزی
با اندازه فونت 25px
بصورت تصویری ، قرآن عثمان طه با کیفیت بالا

مشخصات ترجمه :
Quran Translation
# Name: بهرام پور
# Translator: Abolfazl Bahrampour
# Language: Persian
# ID: fa.bahrampour
# Last Update: November 29, 2013
# Source: Tanzil.net


دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,701,860,101